Vlada prihvatila izmjene i dopune zakona o POS-u


Na današnjoj, 78. sjednici Vlade Republike Hrvatske prihvaćen je Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji. Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji uređuje se sustavno organizirana i državno poticana stanogradnja radi zadovoljavanja stambenog zbrinjavanja što šireg kruga građana, uključujući i pojedine kategorije državnih službenika (vojska, policija), kao i unaprjeđenja graditeljstva kao važne grane gospodarstva.

Ovim prijedlogom Zakona točno se definiraju aktivnosti građenja koje definiraju etalonsku cijenu građenja, dok se troškovi izrade dokumentacije, stručni nadzor te vodni doprinos definiraju kao ostali troškovi i izuzeti su iz etalonske cijene građenja. Cijena zemljišta i komunalne infrastrukture se povećava sa 20% na 25% etalonske cijene građenja, dok se najviša prodajna cijena stana povećava sa 140% na 150% etalonske cijene građenja, a kako bi se isto uskladilo s realnim stanjem prosječnih cijena u graditeljstvu. Odnosno, maksimalna cijena stanova u POS-u će biti 9.000 kn/m2 umjesto dosadašnjih 8.400 kn/m2.

Nadalje, omogućava se pristup POS-u javnim službenicima i namještenicima za kojima postoji potreba na pojedinim područjima RH, putem najma stanova pod posebno povoljnim uvjetima.

Uvodi se kategorija opremanja stanova, a parametre opremanja odredit će posebni pravilnik. Definira se izvor javnih sredstava, kao i prava i obveze JLS-a i povezanih pravnih osoba kod osnivanja rezervnog fonda radi osiguranja financiranja izgradnje građevine do potpune dovršenosti, u slučaju da pojedini sudionici u izgradnji nisu izvršili svoje ugovorne obveze ili dio zgrade nije pravovremeno prodan, kao i zbog drugih nepredvidivih okolnosti.

Učinci:

  • usklađenje sa zakonodavnim okvirom i jasnije definiranje korištenih pojmova,
  • usklađenje cijena s realnim stanjem u graditeljstvu,
  • jasnije definiranje prava i obveza neprofitnih pravnih osoba koje osniva jedinica lokalne samouprave,
  • osiguravanje da će započeta izgradnja doista biti završena i stavljena u funkciju
  • zadržavanje i privlačenje deficitarnog stručnog kadra (npr. liječnici, nastavnici) na područjima RH gdje postoji njihov manjak kroz rješavanje stambenog pitanja,
  • doprinos natalitetnoj politici kroz sigurnost doma,
  • poticanje graditeljstva i lokalnog gospodarstva kroz investicije u graditeljstvu.


Izlaganje potpredsjednika Vlade, ministra Predraga Štromara: Pisane vijesti | Informacija | POS