Vlada prihvatila Prijedlog izvješća o učincima provedbe Zakona o obnovi za 2023. godinu

Slika //slike/Opcenito/VRH_2362-01.jpeg

Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila četiri točke iz resora Ministarstva - dvije koje se odnose na obnovu od potresa i stambeno zbrinjavanje stradalnika potresa te dvije koje se odnose na darovanje nekretnina odnosno prijenos u vlasništvo nekretnina APN-u za izgradnju POS-a u Lepoglavi, i darovanje nekretnine Gradu Osijeku u svrhu izgradnje poduzetničke zone Nemetin.

Prihvaćen je Prijedlog izvješća o učincima provedbe Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za 2023. godinu. 

U 2023. godini, uz organiziranu obnovu, zakonskim izmjenama unaprijedio se i proces novčane pomoći  tzv. samoobnove pa je tako za konstrukcijsku obnovu tijekom 2023. godine izvršeno 671 isplata s iznosom od 99,2 milijuna eura, što je 21 puta više od broja isplata i isplaćenog iznosa u 2022. godini. Taj trend prate i isplate novčanih pomoći za nekonstrukcijsku obnovu gdje je tijekom 2023. isplaćeno 16,5 milijuna eura što je 60% veći iznos od isplaćenog iznosa u 2022. godini. 

Jedan od ključnih pokazatelja ubrzanja obnove svakako je podatak da je ukupno na obnovu privatne imovine iz Državnog proračuna utrošeno 353,25 milijuna eura. Od navedenoga iznosa 270,2 milijuna eura odnosno 76,49% realizirano je u 2023. godini. 

Istovremeno, po modelu novčane pomoći koja je uvedena novim zakonom u veljači 2023. (tzv. samoobnove), do 31. prosinca 2023. je na 547 posebnih računa građana isplaćeno 41 milijuna eura. 

Iznimni rezultati vidljivi su i u obnovi zgrada javne namjene i infrastrukture za što je osigurano 1,003 milijardi eura iz FSEU koji su u cijelosti iskorišteni. Ugovoreno je 1.310 projekata obnove na kojima je angažirano 309 građevinskih tvrtki i preko 10.500 građevinskih radnika.

U okviru FSEU-a ukupno je verificirano 1,55 milijardi eura prihvatljivog troška, odnosno 155 posto ukupno dodijeljene alokacije, od čega za zagrebački potres 928,41 milijuna eura, a za petrinjski 624,80 milijuna eura. Dodijeljeni novac utrošen je za obnovu: 163 škola i vrtića, 26 fakulteta, 17 bolnica i 45 drugih zdravstvenih ustanova, 293 zgrade kulture i kulturne baštine, 600 kilometara prometnica, 77 mostova, 6 kilometara tramvajske pruge, 28 kilometara nasipa i obaloutvrda, 100 kilometara mreže vodoopskrbe i odvodnje, a sanirano je 217 klizišta i 108 urušenih vrtača. 

Spomenimo i kako je radi transparentnijeg i preglednijeg praćenja obnove, Ministarstvo u svibnju 2023. godine izradilo mrežnu aplikaciju koja na jednom mjestu pruža sve informacije o trenutačnom statusu obnove privatnih zgrada i kuća. Uz prikaz geografskih lokacija privatnih nekretnina na interaktivnoj karti, omogućen je i prikaz lokacija javnih zgrada i infrastrukture čija je obnova financirana sredstvima FSEU-a. Aplikacija je dostupna na: https://obnova.mpgi.hr/


Privremeno stambeno zbrinjavanje stradalnika potresa 

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila i Prijedlog odluke o organiziranom privremenom smještaju stradalnika potresa.  Razlozi donošenja nove odluke su prvenstveno vezani za proširenje kruga osoba kojima se omogućava privremeni smještaj.

Proširenje se odnosi na: 
 
  • zaštićene najmoprimce koji su stanovali u zgradama koje se ne obnavljaju temeljem Zakona o obnovi,
  • privremeni smještaj korisnika stambenih jedinica u vlasništvu RH,
  • korisnike stambenih jedinica u vlasništvu RH
  • osobe koje ne ostvaruju pravo temeljem Zakona o obnovi

Također odlukom se omogućava:
 
  • sufinanciranje troškova režija korisnika OPKK stanova do završetka obnove njihovih vlastitih nekretnina
  • privremeni smještaj u mobilnim kućicama te se otvara mogućnost davanja mobilnih kućica na upravljanje JLP(R)S

Ujedno odlukom se produljuju rokovi za podnošenje zahtjeva za privremeno i trajno stambeno zbrinjavanje te se omogućava nastavak ostvarenog privremenog smještaja u slučaju promjene kategorije uporabljivosti zgrade do završetka obnove temeljem Zakona o obnovi. 


Darovane državne nekretnine s ciljem poticanja daljnjeg razvoja

Vlada je prihvatila i Odluku o prijenosu u vlasništvo APN-u, nekretnine površine 3.030 četvornih metara radi izgradnje višestambene zgrade u okviru Programa POS-a radi rješavanja stambenog pitanja u Gradu Lepoglavi. Tržišna vrijednost darovane nekretnine je 34.400,00 eura. Ugovorom o prijenosu u vlasništvo obvezat će se APN da nekretninu privede svrsi u roku od četiri godine od dana sklapanja ugovora o prijenosu u vlasništvo, te u navedenom roku dostavi Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izvršnu i uporabnu dozvolu za izgrađenu višestambenu građevinu na predmetnoj nekretnini.

Vlada je prihvatila i Odluku o darovanju nekretnine Gradu Osijeku, površine 33.113 četvornih metara tržišne vrijednosti 12.900.000,00 eura, u svrhu izgradnje Poduzetničke zone Nemetin. Grad Osijek obvezuje se darovane nekretnine privesti namjeni u roku od pet godina od dana sklapanja ugovora o darovanju, te u navedenom roku dostaviti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine dokaz o privođenju namjeni. Privođenje namjeni podrazumijeva infrastrukturno opremanje Poduzetničke zone Nemetin energetskom infrastrukturom (struja, javna rasvjeta, plin, plinska podstanica, priključci na javnu mrežu i/ili izgrađena trafostanica i drugi energetski priključci), komunalnom infrastrukturom (opskrba vodom, vodovodne i oborinske instalacije, kanalizacija i odvodnja - fekalna, oborinska, tehnološka, priključci na javnu mrežu), prometnom infrastrukturom (pristupne ceste, ceste unutar poduzetničke zone, parkirališta, utovarne rampe i dr.) i komunikacijskom infrastrukturom (telefonska i internetska, radio, TV mreža i dr.).
 

Pisane vijesti | Informacija | Obnova