Vlada RH usvojila nacrt Strategije upravljanja i raspolaganja državnom imovinom od 2013. do 2017.

Slika /arhiva-midim//arhiva/2013/04/1402391_88566077.jpg
Vlada Republike Hrvatske je na današnjoj sjednici pod točkom 5. dnevnog reda raspravljala i usvojila Nacrt Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje od 2013. do 2017. godine. Nacrt Strategije će biti poslan u daljnju proceduru na sljedeće zasjedanje Hrvatskog Sabora koje počinje sredinom svibnja 2013. godine. Potpredsjednik Vlade Neven Mimica dao je uvodnu riječ prije usvajanja Nacrta: - Državni ured za upravljanje državnom imovinom je napravio, rekao bih, veliki posao izradom prijedloga Strategije. Kažem veliki posao jer se radi o Strategiji koja po prvi put cjelovito , sasvim sveobuhvatno definira i govori o onome što ustvari jesu oblici državne imovine i što sve država treba učiniti da bi upravljanje tim "uspavanim kapitalom" bilo što učinkovitije... Ova Strategija je vrlo veliko i važno ekonomsko, pravno i političko pitanje koje je značajno za dugoročan razvoj RH u cjelini, gospodarstva i društva... Ovom Strategijom sada stvaramo ukupan okvir koji treba doprinijeti da upravljanje i raspolaganje državnom imovinom bude integralnim dijelom gospodarske politike, politike ulaganja i rasta RH. Predsjednik Vlade RH Zoran Milanović je dodao: - Strategije je jedan širok pojam, a ne možemo biti okovani nedjelovanjem, moramo djelovati. Moramo donositi odluke, ovo je prva Strategija i to je dobro. Ministar financija Slavno Linić je naglasio: - Evidentno je da se ne rasprodaje. Trgovačka društva su samo manji dio državne imovine... Ova Strategija će ubrzati procese oko dionica, ali prirodno bogatstvo RH i nadalje nije predmet privatizacije.

Pisane vijesti