Vlada RH usvojila Zakon o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom

Slika /arhiva-midim//arhiva/2013/07/1145449_27356531.jpg
Vlada Republike Hrvatske je na 102. sjednici usvojila pod točkom 1. dnevnog reda Nacrt prijedloga zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona. Prijedlog novog Zakona o upravljanju državnom imovinom je napravljen na temelju preuzete usvojene obveze iz Strategije upravljanja i raspolaganja državnom imovinom za razdobolje od 2013. do 2017. godine koju je 14. lipnja 2013. godine usvojio Hrvatski sabor. Uređivanje normativnog okvira upravljanja i raspolaganja državnom imovinom je nužno jer je postojeći model normativno decentraliziran i normiran kroz desetak zakonskih i podzakonskih akata. Važećim Zakonom o upravljanju državnom imovinom nisu bili obuhvaćeni svi oblici imovine u vlasništvu Republike Hrvatske. Njihovim popisivanjem u prijedlogu Zakona stvorile su se pretpostavke za transparentan uvid u obuhvat upravljanja državnom imovinom. Nadalje, zahtijev uspostave učinkovitog institucionalnog sustava u području koordinacije upravljanja državnom imovinom, nadzora nad upravljanjem i raspolaganjem, te ažurnog provođenja drugih propisanih zadaća postići će se implementacijom integralnog modela kojim se uvodi centralizacija upravljanja i decentralizacija korištenja. Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) postaje središnje tijelo za upravljanje i raspolaganje, te koordinaciju državnom imovinom. Propisuje se prestanak rada postojeće Agencije za upravljanje državnom imovinom (AUDIO) te se ovlast upravljanja nekretninama i strateškim trgovačkim društvima prenosi u djelokrug i nadležnost Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom te na Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) u dijelu ovlasti koja se odnosi na ostala trgovačka društva koja nisu od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku. Centar će imati zadatak da u što kraćem roku završi privatizaciju manjinskih udjela u tim društvima, te restrukturiranje trgovačkih društava u poteškoćama. Potrebno je bilo zakonski urediti i cjelokupni pravni okvir za uspostavu središnjeg registra državne imovine koji će obuhvaćati sve pojavne oblike imovine u vlasništvu Republike Hrvatske. Prijedlog Zakona navodi oblike imovine koji moraju biti obuhvaćeni Registrom, određuje tijelo zaduženo za njegovu provedbu, obveze drugih državnih tijela prema Registru, te zakonske rokove završetka istog, kao i prekršajne odredbe za nepridržavanje rokova punjenja Registra.    

Pisane vijesti