Za društva Hoteli Plat, Imperial Rab i Jadroplov pristiglo ukupno 20 pisama namjere

Slika /arhiva-midim//arhiva/2014/09/CERP-2.jpg
Sukladno javnom pozivu za iskazivanje interesa za kupnju dionica trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka,  provedbom postupka javnog prikupljanja ponuda od dana 17.11.2014. godine Centar za restrukturiranje i prodaju je pozvao zainteresirane investitore da iskažu svoj interes dostavom pisma namjere za Društva HOTELI PLAT d.d. Plat, IMPERIAL d.d. Rab i JADROPLOV d.d. Split. Rok za podnošenje pisma namjere za iskazivanje interesa bio je 17. prosinca 2014. godine do 15,00 sati. Za kupnju dionica društva Jadroplov d.d Split. zaprimljeno je  sedam pisama interesa, za kupnju dionica društva HOTELI PLAT d.d. Plat devet pisama interesa, a za kupnju dionica društva IMPERIAL d.d. Rab  četiri pisma interesa od kojih je jedno nevažeće.  Za sva tri društva interes su iskazali domaći i strani investitori. Nakon prikupljenih pisama interesa za kupnju dionica gore navedenih Društava nadležna tijela CERP-a će donijeti Odluku o početnoj cijeni, uvjetima i provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda.  Samo investitori koji su u roku dostavili pisma namjere bit će pisanim putem pozvani na podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju dionica društva za koje su iskazali interes.

Pisane vijesti