Za kupnju dionica društva Hoteli Plat prihvaćena ponuda KHA četiri d.o.o.

Slika /arhiva-midim//arhiva/2014/09/Hoteli-Plat.jpg
Na sjednici Upravnog vijeća CERP-a održanoj 12. ožujka 2015. godine prihvaćena je obvezujuća ponuda društva KHA četiri d.o.o. Zagreb za kupnju dionica društva  Hoteli Plat d.d. Plat.  Time će društvo KHA četiri postati novi vlasnik 92.49 % temeljnog kapitala Hotela Plat. Donesenom odlukom o prihvaćanju obvezujuće ponude zatvoren je postupak prodaje  182.440 dionica društva Hoteli Plat d.d. Plat ukupne nominalne vrijednosti  54.732.000,00 kuna , a prihvaćena je kupoprodajna cijena od 118.000.000,00 kuna koja je 18 posto veća od početne. Centar za restrukturiranje i prodaju zadužen je sklopiti s  društvom KHA četiri d.o.o. Ugovor o prodaji i prijenosu dionica društva Hoteli Plat d.d. Plat najkasnije u roku od 60 dana od donesene Odluke o prihvaćanju obvezujuće ponude. Podsjetimo, u postupku javnog prikupljanja ponuda za kupnju dionica društva Hotel Plat d.d. u obvezujućem krugu pristigla je ponuda društva KHA četiri d.o.o. te je navedeno društvo ponudilo 18 posto veću cijenu od početne cijene, koja je iznosila 118.000.000,00 kuna. Postupak javnog prikupljanja ponuda za kupnju 182.440 dionica društva Hotel Plat d.d., Plat započeo je javnim pozivom objavljenim 17. studenog 2014.  godine temeljem Odluke Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju. U roku za podnošenje pisama namjere za iskazivanjem interesa za kupnju dionica Društva pristiglo je 9 pisama namjere. Potencijalnim investitorima koji su dostavili pisma namjere u prvom krugu, 12. siječnja 2015. godine, poslani su pozivi za podnošenje obvezujuće ponude za kupnju dionica Društva.  Rok za podnošenje obvezujućih ponuda u drugom krugu bio je do 26. veljače 2015. godine, do 14,00 sati. Tijekom trajanja poziva za podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju dionica Društva otkupljene su dvije ponudbene dokumentacije te je dostavljena jedna obvezujuća ponuda,  koju je dostavilo upravo društvo KHA četiri d.o.o.

Pisane vijesti