Za kupnju dionica Imperial d.d. nisu dostavljene obvezujuće ponude

Slika /arhiva-midim/

Postupak javnog prikupljanja ponuda za kupnju 318.423 dionica društva IMPERIAL d.d., Rab (dalje u tekstu: Društvo) ukupne nominalne vrijednosti 127.369.200,00 kn, što čini 50,08% temeljnog kapitala Društva, u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka započeo je, sukladno odredbama Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske - NN 94/13 i Uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela - NN 129/13 i 66/14 ,objavom poziva za iskazivanje interesa za kupnju dionica (prvi krug javnog prikupljanja ponuda) koji je objavljen dana 24. veljače 2014. godine, u dnevnim novinama i na web stranicama CERP-a i Hrvatske gospodarske komore.

Rok za podnošenje pisma namjere za iskazivanje interesa za kupnju dionica Društva bio je do 26. ožujka 2014. godine do 15:00 sati. Tijekom trajanja javnog poziva za iskazivanje interesa za kupnju dionica Društva (prvi krug) u roku je zaprimljeno 10 (deset) pisama namjere. Potencijalnim investitorima koji su dostavili pisma namjere u prvom krugu poslani su dana 11. kolovoza 2014. godine pozivi za podnošenje obvezujuće ponude za kupnju dionica Društva.

U pozivu upućenom potencijalnim investitorima definirana je početna cijena u iznosu od 249.118.234,05 kuna, te obvezni uvjeti dostave obvezujuće ponude sukladno Odluci Upravnog vijeća CERP-a od 28. srpnja 2014. godine.

Treba istaknuti kako je početna cijena definirana, sukladno Zakonu i Uredbi, temeljem procjene ovlaštenog investicijskog savjetnika dok su uvjeti usuglašeni s nadležnim ministarstvom. Rok za podnošenje obvezujućih ponuda bio je zaključno do 10. listopada 2014. godine do 14,00 sati.

Tijekom trajanja poziva za podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju dionica Društva otkupljena je jedna ponudbena dokumentacija, ali nije dostavljena obvezujuća ponuda, budući potencijalni investitori koji su u prvom krugu iskazali interes nisu bili dužni u drugom krugu predati obvezujuću ponudu.

Na samim potencijalnim investitorima je bilo da ocijene hoće li predati obvezujuću ponudu za kupnju dionica Društva te isti nisu dostavili obvezujuće ponude pa je za pretpostaviti da su im tržišno procijenjena cijena navedenog Društva i uvjeti natječaja bili iznad definiranih očekivanja . Centar za restrukturiranje i prodaju ( CERP ) će napraviti detaljnu analizu prethodnog natječaja za kupnju dionica društva Imperial d.d., te sukladno Zakonu i Uredbi pristupiti pripremi novog natječaja.

 

Pisane vijesti