Za projekte Sisačko-moslavačke županije 1,7 milijuna kuna

Slika /slike/Opcenito/2019_06_06.image.1.jpg

U prostoru Općine Sunja, u četvrtak 6. lipnja 2019. godine, gradonačelnicima i načelnicima s područja Sisačko-moslavačke županije dodijeljene su odluke za sufinanciranje komunalnih projekata na njihovom području. Riječ je o 7 projekata koje će Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja sufinancirati sa 1,7 milijuna kuna.

Među odobrenim projektima su projekti prijavljeni od strane gradova Hrvatske Kostajnice i Popovače te općina Dvor, Gvozd, Jasenovac, Lipovljani i Sunja a Ministarstvo će projekte na području tih gradova i općina sufinancirati u ukupnom iznosu od  1,7 milijuna kuna. Najveći iznos bespovratnih sredstava dodijeljen je gradu Hrvatskoj Kostajnici za nabavu stroja rovokopača-utovarivača u vrijednosti od 382 tisuće kuna a sufinancirati će se i nabava traktora i komunalnih strojeva, specijalnog komunalnog vozila za skupljanje i odvoz komunalnog otpada, izgradnja mrtvačnice, izgradnja distributivnog vodovoda i hidrantske mreže te modernizacija nerazvrstanih cesta Bobovec i Šaš.

Odluke su u ime Ministarstva predali savjetnik ministra Pavo Šašlin te tajnica Kabineta ministra Sonja Ivoš.

Podsjetimo, javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2019. godini objavljen je s ciljem osiguravanja financijske potpore za projekte jedinica lokalne samouprave koji potiču ili pridonose boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, kao i za aktivnosti na projektima koji će pridonijeti podizanju razine javnih usluga i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave. Poziv je bio otvoren za prijave u razdoblju od 20. veljače 2019. do 22. ožujka 2019. te su prijavljena 574 projektna prijedloga.

U postupku ocjenjivanja bodovani su podnositelji prijave s obzirom na:
 
  • prostorno-gospodarsku određenost, odnosno stupanj razvijenosti, sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“ broj 132 /17),
  • specifična obilježja i financijsku i operativnu sposobnost te
  • svaki projektni prijedlog s obzirom na proračun i isplativost, opravdanost i održivost, stupanj pripremljenosti i ukupan učinak realizacije.

Odobren je 181 projekt a ukupni prihvatljivi troškovi pojedinog projekta sufinanciraju se maksimalno u definiranom postotku prema stupnju razvijenosti, odnosno do najviše 450.000 kuna.

Po zaprimanju Odluke o sufinanciranju projekta, u roku od najviše 90 dana, općine i gradovi dužni su Ministarstvu dostaviti ugovor s odabranim izvođačem/izrađivačem/dobavljačem nakon čega će s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja potpisati ugovor o sufinanciranju projekta.
 


Pisane vijesti | Informacija | Komunalno gospodarstvo