Za sanaciju klizišta Varaždinskoj županiji odobrena pomoć od 956 tisuća eura

Slika //slike/press/VRH_Sjednica_28.6.2023..jpeg

​Na današnjoj sjednici Vlade usvojena je Odluka o dodjeli sredstava za pomoć Varaždinskoj županiji za financiranje sanacije klizišta nastalih u prirodnim nepogodama u svibnju 2023. godine.

Naime, Varaždinsku su županiju u svibnju 2023. godine pogodile prirodne nepogode – tuča, klizanje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta te poplave koje su izazvale oštećenja na infrastrukturi, stambenim i gospodarskim objektima te poljoprivrednim površinama.

Tom je prilikom nastalo i oštećenje na prometnicama u općini Cestica koja graniči s Republikom Slovenijom gdje zbog velikih oštećenja na dijelu tih prometnica stanovnici okolnih mjesta ne mogu vozilima pristupiti svojim kućama. U cilju hitne sanacije današnjom Odlukom Vlade odobrava se pomoć Varaždinskoj županiji u iznosu od 956 tisuća eura.

Varaždinska županija dužna je sredstva utrošiti namjenski i o istom podnijeti izvješće Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Podsjetimo, u postupku javnog savjetovanja do 13. listopada 2023. je i Program ublažavanja posljedica klizišta u Republici Hrvatskoj kojeg je izradilo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Gotovo 1,2 milijuna eura osigurat će država u ovoj i dvije slijedeće godine za stambeno zbrinjavanje građana čije kuće unište ili oštete klizišta, te još 900.000 eura za monitoring klizišta. 


U Zagorju se u srpnju aktiviralo 57 novih klizišta

Za srpanjskog nevremena koje je ove godine pogodilo velik dio Hrvatske, u Zagorju, koje i inače ima brojna klizišta, zbog obilne kiše aktiviralo se čak 57 novih klizišta.

Nepredviđene okolnosti, prije svih zagrebački i petrinjski potres, utjecale su na tempo izrade novog programa koji određuje načine na koji će se zbrinuti stanovnici kuća koje se unište ili oštete u klizanju tla, u županijama od I do III stupnja razvijenosti, u njih 16 od 21.  

Kroz Program se planira privremeno trajno zbrinjavanje stanovnika, ovisno o tome je li klizište stabilizirano ili nije, i to obnovom oštećenih kuća ili gradnjom zamjenskih, darovanjem odnosno nabavom na tržištu ili izgradnjom zamjenske kuće na zemljištu u vlasništvu stanara, lokalne jedinice ili države.


Monitoring i rano upozoravanje na daljnju progresiju klizišta 

Programom se predviđa i uspostava ranog upozoravanja na daljnju progresiju (napredovanje) klizišta i mogućeg urušavanja zgrada.

Monitoring će se provoditi tako da se na ugrožene kuće i u tlo ugrade odgovarajući senzori za kontinuirano i/ili povremeno praćenje, a podaci o mjerenjima, u realnom vremenu, dostavljaju  stručnjacima - inženjerskim geolozima i centrima Civilne zaštite. Slijedom toga radit će se analize podataka i dobiti pravodobne  informacija na temelju kojih će nadležne institucije odlučiti o iseljavanju ili drugom učinkovitom odgovoru na prijetnju koju nosi klizište.

Uvođenje monitoringa rezultat je terenskog rada, predložilo ga je, naime, stručno povjerenstvo koje je u 2019. pregledalo sve lokacije na kojima su zaprimljene prijave ugroženih stanara te je izradilo kataloge svih obiđenih zgrada.

 
U svrhu proširenja poduzetničke zone prodaje se državna nekretnina u k.o Vukovina

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila i Odluku o prodaji nekretnina u k.o Vukovina gdje predmetnom Odlukom Republika Hrvatska kao vlasnik čestica ukupne površine 23.322 m2 prodaje društvu Merdian 16 Business Park d.o.o. nekretnine u vrijednosti 1.1 milijuna eura.

Predmetne nekretnine obuhvaćene su građevnom česticom formiranom lokacijskom dozvolom za gradnju logističkog centra u Poslovnoj zoni Vukovinsko polje, ukupne površine 75.514 m2.

Vlasnik ostalih čestica u obuhvatu građevne čestice, površine 52.192 m2, trgovačko je društvo Meridian 16 Business park d.o.o. dok je Republika Hrvatska vlasnik čestica k.o Vukovina 23.322 m2. Poslovna zona Vukovinsko polje najveća je privatna poslovna zona u Republici Hrvatskoj u kojoj je svoje poslovne objekte smjestilo više gospodarski subjekata među kojima se ističu Atlantic grupa d.d. i Eurospin d.o.o. sa svojim centralnim skladištima.
 

Pisane vijesti | Informacija | Klizišta