Zagrepčanima predstavljeni koraci prijave na poziv za energetsku obnovu kuća

Slika /slike/Opcenito/IMG_7904.jpg

Radi velikog interesa, u zagrebačkom Udruženju obrtnika su održane dvije radinice Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o koracima prijave za energetsku obnovu obiteljskih kuća i to 6. i 7. listopada. Posljednje su to u ciklusu od 27 radionica održanih po cijeloj Hrvatskoj, na kojima je građanima predstavljen Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća vrijedan čak 300 milijuna kuna.

Na radionicama održanima u Zagrebu je voditelj Službe za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije Mladen Ilijević istaknuo da se na ovaj poziv mogu prijaviti sve kuće koje nisu oštećene u potresu, odnosno prihvatljive su i one koje imaju tvz. „Zelenu naljepnicu - Uporabljivo bez ograničenja (U1)“. „Riječ je o zgradi, odnosno kući koja se može upotrebljavati, koja nema oštećenja ili ima mala oštećenja koja ne predstavljaju opasnost za nosivost i uporabljivost zgrade“, pojasnio je Ilijević, pritom dodavši da će za kuće oštećene u potresu biti osigurani drugi izvori financiranja.

Na radionicama je također naglašeno da je financiranje dostupno kućama koje imaju svu potrebnu dokumentaciju te zadovoljavaju jedan od dva uvjeta: ili imaju do 3 stambene jedinice ili do 600m2 površine. Prijaviti se mogu fizičke osobe koje su vlasnici ili suvlasnici kuće i koje imaju prebivalište prijavljeno na adresi predmetne kuće najkasnije od 14. rujna. Ako kuća ima suvlasnike, potrebno je prilikom prijave na obrascu Fonda prikupiti njihovu suglasnost za provedbu obnove te uz osim svoje, priložiti i skenove njihovih osobnih iskaznica. Svoju prijavu građani će moći poslati putem sustava za on-line prijave od 14. listopada 2021. od 9:00 sati.

Prijaviti se mogu za mjere energetske učinkovitosti i za korištenje obnovljivih izvora energije, a ovisno o odabranim mjerama moraju zadovoljiti različite uvjete sufinanciranja. Toplinska zaštita vanjske ovojnice ili cjelovita energetska obnova kuća financira se s do 60% i to kućama energetskog razreda D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj. Sredstva su dostupna i isključivo za korištenje obnovljivih izvora energije, bilo za sustave grijanja ili za proizvodnju električne energije ali se za njih mogu prijaviti samo kuće energetskog razreda C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj, kojima će za područje Zagreba na raspolaganju biti do 40% bespovratnih sredstava.

Tijekom radionica, sudionicima je osim uvjeta sufinanciranja i popisa potrebne dokumentacije, pojašnjen i rad u sustavu ePrijave. Djelatnici Fonda su pozvali zainteresirane građane da se već sada registriraju odnosno otvore korisnički račun na stranicama Fonda, kako bi se sljedeći tjedan na vrijeme mogli ulogirati i ispuniti prijavni obrazac te učitati svu potrebnu dokumentaciju. Sudionicima koji dokumentaciju već imaju spremnu, iz Fonda su savjetovali da pripreme sve podtake koje traži aplikacija te, radi promjene cijena na tržištu, pribave nove ponude izvođača. Pritom je pojašnjeno kako su takve ponude informativnog karaktera te je kasnije izvođača moguće i promijeniti. S druge strane, dokumenti poput Izvješća o energetskom pregledu i Energetski certifikat vrijede više godina te ih nije potrebno ponovo izrađivati, ukoliko nakon njihovog izdavanja na kući nije bilo dodatnih građevinskih radova.

Građanima koji nemaju praksu korištenja elektroničkih prijava, Fond sufinancira i korištenje stručne pomoći do 500 kuna, a iznos se isplaćuje s ostalim troškovima energetske obnove, temeljem računa ili ugovora o djelu.

Izvor: FZOEU

Pisane vijesti | Informacija | Energetska učinkovitost