Zaključak o ublažavanju posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda

Slika /slike/press/VRH_9790%20(2).jpg

Vlada je u utorak donijela zaključak kojim želi spriječiti zastoj građevinskih radova ugovorenih s javnim sektorom i kojim utvrđuje da poskupljenje radova do 10 posto snosi izvođač, a iznad toga javni naručitelj.

Zaključkom o ublažavanju posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda, pojašnjava se procedura utvrđivanja razlike u cijeni radova tako da će u slučaju povećanja cijene radova za više od 10 postotaka, razliku preko 10 postotaka snositi javni naručitelji, a povećanje cijene radova do 10 postotaka snose izvođači radova, izvijestio je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivan Paladina.

Cilj te vladine mjere je po njegovim riječima ublažavanje nastalih poremećaja u građevinskom tržištu te uspješna provedba i dovršetak svih većih započetih projekata ugovorenih u postupcima javne nabave, kao i poticanje ugovaranja novih projekata.

Naime, kako je objasnio, prije svega zbog značajnog porasta cijena građevinskih materijala i proizvoda i energenata, te činjenice da su primijećeni zastoji u provedbi javnih radova, vlada je pristupila izradi zaključka za ublažavanje posljedica navedenih poremećaja, kao i metodologije utvrđivanja razlike u cijeni radova, na osnovu zahtjeva izvođača.

U Vladi kažu da je, zbog nesigurnosti u konačnu isplativost izvršenja ugovora o javnoj nabavi radova, primijećeno smanjenje broja ponuda u postupcima javne nabave, kao i povećanje broja raskida postojećih ugovora.

U samom tekstu zaključka, uz ostalo se pozivaju ugovaratelji koji za to imaju pravni interes da se obrate naručiteljima u postupcima javne nabave sa zahtjevom za isplatom razlike u cijeni za neizvršene ugovore o javnoj nabavi radova kod kojih je ugovorena nepromjenjiva cijena radova, a primjenjive su odredbe Zakona o obveznim odnosima, ako su se cijene radova i elemenata (građevinskih materijala, proizvoda, rada i dr.) na temelju kojih je cijena radova određena izmijenile u tolikoj mjeri da bi cijena radova trebala biti veća za više od deset postotaka.

Naručitelji u postupcima javne nabave se pak pozivaju da pristupe analizi ugovorenih cijena radova i elemenata na temelju kojih je cijena radova određena, a kako bi utvrdili jesu li se kod takvih ugovora cijene izmijenile u tolikoj mjeri da bi cijena radova trebala biti veća za više od deset postotaka.

Izvor: Hina

Pisane vijesti | Informacija | Državna imovina