Zakon o prijenosu vlasništva nekretnina na Sindikalni fond nekretnina u proceduri javnog savjetovanja

Slika /slike/Opcenito/savjetovanje.jpg

Ministarstvo provodi javno savjetovanje o Zakonu o prijenosu vlasništva nekretnina na Sindikalni fond nekretnina. Zainteresirana i stručna javnost može se uključiti najkasnije do 29. ožujka 2024. godine putem portala eSavjetovanja.

Cilj ovog prijedloga zakonskog rješenja je riješiti dugogodišnje pitanje vlasništva nad nekretninama kojima je u doba Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije pravo korištenja ili raspolaganja imala bivša društveno - politička organizacija „Savez sindikata Hrvatske“ i sindikati registrirani kao društvene organizacije.

Nakon raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije nekretnine kojima su se koristili i raspolagali sindikati prešle su u vlasništvo Republike Hrvatske na temelju Zakona o udrugama iz 1997. godine. Intencija Zakona je bila da se sindikati u određenom roku dogovore oko podjele nekretnina koje su trebale biti u privremenom vlasništvu Republike Hrvatske te ukoliko ne uspiju postići dogovor, odluku o ključu podjele trebao je donijeti Hrvatski Sabor.  

Otkako je na dijelu „sindikalnih nekretnina“ upisano vlasništvo Republike Hrvatske, više puta su osnivane radne skupine sa svrhom razrješenja spornih pitanja. Tijekom 2022. godine Gospodarsko- socijalno vijeće donijelo je zaključak kojim podupire pronalazak rješenja, a Vlada Republike Hrvatske je osnovala radnu skupinu koja je donijela Nacrt prijedloga Zakona o prijenosu vlasništva nekretnina na Sindikalni fond nekretnina.

Prijedlogom ovog zakonskog rješenja jedan dio nekretnina pripao bi točno određenim sindikatima koji te nekretnine koriste, dok bi većina nekretnina bila prebačena na zajednički sindikalni Fond nekretnina kojim bi upravljali sindikati.

Prijedlog Zakona o prijenosu vlasništva nekretnina na Sindikalni fond nekretnina u proceduri je javnog savjetovanja a zainteresirana javnost može se uključiti putem portala eSavjetovanja najkasnije do 29. ožujka 2024. godine.
 

Pisane vijesti | Informacija | Državna imovina