Zakon o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom usvojen u Saboru

Slika /arhiva-midim//arhiva/2013/07/915925_24031568.jpg
Glasovanjem zastupnika, s 81 glasom za i 37 protiv, usvojen je Prijedlog Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, s konačnim prijedlogom zakona. Rasprava o Zakonu je zaključena 10. srpnja 2013. godine, a i saborski odbori su raspravljali o Zakonu, te ga podržali kako slijedi: Odbor za zakonodavstvo je jednoglasno dao potporu donošenju ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor je podnio amandmane. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav je većinom glasova (6 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“) podupro donošenje Zakona. Odbor za pravosuđe je sa pet glasova „za“ i dva „suzdržana“ glasa odlučio predložiti Hrvatskom saboru da se donese predmetni Zakon. Odbor za financije i državni proračun je jednoglasno odlučio usvojiti Zakon. Odbor za gospodarstvo je jednoglasno predložio usvajanje Zakona. Zakon je objavljen u Narodnim novinama 94/2013 i stupa na snagu 30/07/2013. godine.

Pisane vijesti