Započela izrada Zakona o upravljanju i održavanju zgrada

Slika /slike/Opcenito/10.7.2019.ZUOZ.JPG

U srijedu 3. srpnja 2019. godine održan je prvi inicijalni sastanak Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Zakona o upravljanu i održavanju zgrada. Izradom ovog zakona Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja nastavlja s uređivanjem dugogodišnje problematike stanovanja. U ovome sazivu Ministarstva, kao prethodno pitanje je riješena problematika zaštićenih najmoprimaca a uz izradu ovog zakona koji će kvalitetnije urediti upravljanje i održavanje zgrada, u pripremi je i državna Stambena politika.

Sastanku su prisustvovali predstavnici: Ministarstva pravosuđa, Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske gospodarske komore, Udruženja upravljanja zgradama pri HGK-u, Udruge upravitelj, Hrvatske udruge stanara i suvlasnika zgrada, Udruge predstavnika suvlasnika stambenih zgrada grada Zagreba i odvjetničkog društva Vidmar i partneri j.t.d.

Novi propis ima za cilj na jedinstven način regulirati područje upravljanja i odražavanja zgrada što uključuje, između ostalog, definiranje prava i obaveza suvlasnika, predstavnika suvlasnika i upravitelja zgrada, zatim pravnu osobnost zgrade te zaštitu javnog i pravnog interesa, a da se pritom ne zadire u vlasničke odnose.  

Na sastanku su izneseni prijedlozi i komentari koji će pridonijeti izradi Nacrta prijedloga Zakona o upravljanu i održavanju zgrada, a u konačnici i kvalitetnijem stanovanju.


Pisane vijesti | Informacija | Stambeno zbrinjavanje