Održavanje javnog izlaganja o prijedlogu prostornog plana

Slika /slike/Opcenito/spisi.jpg

S obzirom na situaciju vezano uz COVID-19, smatramo iznimno važnim provoditi sve preporuke kao i zabrane koje su na snazi i određene kako na državnoj tako i na regionalnoj i lokalnoj razini. S tim u vezi i poštujući utvrđene mjere preporuke i zabrane javnog okupljanja više od 100 ljudi, u postupku javne rasprave na prijedlog prostornog plana koja je u tijeku, u vremenu dok su na snazi te mjere javna izlaganja se ne održavaju.

Nakon što se na državnoj, županijskoj i gradskoj razini ukinu mjere vezano za zabrane okupljanja, svaka jedinica lokalne i regionalne razine, procjenom stanja na svom terenu u suradnji sa nadležnim stožerima civilne zaštite, organizira javno izlaganje uz objavu istog sukladno članku 96. 97. 98 i 99. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).

Uz navedeno postupke izrade i donošenja nositelji izrade prostornih planova mogu  zbog nastale situacije privremeno zaustaviti  i dovršiti kada se procijeni da je isto moguće i sukladno važećim mjerama.

Prijedlog da se javno izlaganje ne održi zbog nastale situacije ne može se prihvatiti jer u tom slučaju postupak propisan Zakonom ne bi bio proveden, a obzirom da se radi o javnom izlaganju koji je bitan dio postupka javne rasprave, smatramo da javno izlaganje treba provesti kasnije tj.  odgoditi kada za to bude uvjeta.  Isto tako odgađanje javnog izlaganja, pa i cijele javne rasprave ako je potrebno moguće je i Zakonski nije upitno. 
 


Pisane vijesti | Informacija | Prostorno uređenje