Uputa o produženju roka upotrebe eOI za potpisivanje pojekata

Ministarstvo je strukovnim komorama, upravnim odjelima i javnopravnim tijelima poslalo uputu o produženju roka upotrebe eOI za potpisivanje projekata.

Prijelaznim i završnim odredbama Pravilnika o obaveznom sadržaju idejnog projekta ("Narodne novine" 118/19) te Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina ("Narodne novine" 118/19) propisano je da ovlašteni arhitekti odnosno ovlašteni inženjeri mogu potpisivati idejne projekte te projekte predane uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, rješenja o tipskom projektu i prijavi početka građenja, kvalificiranim elektroničkim potpisom osobne iskaznice do početka uporabe elektroničke identifikacijske kartice odgovarajuće komore inženjera odnosno arhitekta (poslovne kartice komore), a najkasnije do 31. ožujka 2020.

Zbog najnovije situacije vezano za korona virus primjena navedenih odredbi oba pravilnika odgađa se do 31. svibnja 2020. godine. 

Obavijest o tome bit će upućena svim službenicima upravnih odjela županija, gradova i općina koji provode navedene postupke kao i predstavnicima javnopravnih tijela.


Pisane vijesti | Informacija | Elektronički servisi