Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 4/16

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_89520631.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 22. kolovoza 2016. godine do 14:00 sati

Na temelju odredbi čl. 54. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (N.N. 94/13) te čl. 8., 9. i 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (N.N. 127/13) Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) objavljuje:
 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 4/16

 
 
1. Nekretnina u k.o. Novigrad (Općinski sud u Puli )
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 2970, zgrada, površine 50 m2, upisana u z.k.ul. br. 4409, k.o. Novigrad.
POČETNA CIJENA: 28.000,00 kn
JAMČEVINA: 2.800,00 kn
 
2. Nekretnina u k.o. Cvetković (Općinski sud u Jastrebarskom)
OPIS: Nekretnina označena kao zk.č.br. 1692/4, ORANICA POD PREČNIM GRMOM, upisana u z.k.ul.br. 2438, k.o. Cvetković.
POČETNA CIJENA: 96.662,47 kn
JAMČEVINA: 9.666,25 kn
 
3. Nekretnina u k.o. Mune (Općinski sud u Rijeci)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2684/1, vrt, površine 119 m2, upisana u zk.ul.br. 714, k.o. Mune.
POČETNA CIJENA: 24.500,00  kn
JAMČEVINA: 2.450,00 kn
 
4. Nekretnina u k.o. Tar (Općinski sud u Puli)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1726/3, oranica, površine 206 m2, upisana u z.k.ul.br. 1993, k.o. Tar.
POČETNA CIJENA: 106.000,00 kn
JAMČEVINA:  10.600,00 kn
 
5. Nekretnina u k.o. Ratkovica  (Općinski sud u Požegi)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 755, neplodno Ratkovica, površine 2.860 m2, upisana u z.k.ul. 204, k.o. Ratkovica i k.č.br. 757, smetlište Ratkovica, površine 4.221 m2, upisana u z.k.ul. 269, k.o. Ratkovica.
POČETNA CIJENA: 7.337,50 kn
JAMČEVINA: 733,75 kn
 
6. Nekretnina u k.o. Žbandaj (Općinski sud u Poreču)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 822, pašnjak, površine 479 m2 i k.č. 824/2, pašnjak, površine 230 m2, ukupne površine 709 m2, obje upisane u zk.ul. 2913, k.o. Žbandaj.
POČETNA CIJENA:  249.250,00 kn
JAMČEVINA: 24.925,00 kn

7. Nekretnina u k.o. Resnik (Općinski građanski sud u Zagrebu)
OPIS: Nekretnina označena kao zk.č.br. 3465/4, oranica Mičica u Klini, površine 373 hvati, odnosno 1192 m2, upisana u zk.ul.br. 107768, ko Resnik.
POČETNA CIJENA: 1.561.261,00 kn
JAMČEVINA: 78.063,05 kn
 
8. Nekretnina u k.o. Cres  (Općinski sud u Rijeci)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 903/ZGR, kuća, površine 43 m2 i k.č.br 58, oranica, površine 118 m2, obje upisane u z.k.ul.br. 4966, k.o. Cres.   
POČETNA CIJENA: 233.952,00 kn
JAMČEVINA: 23.395,20 kn
 
9. Nekretnina u k.o.  Brinje (Općinski sud u Gospiću)
OPIS: Nekretnina označena  kao k.č.br. 284, stovarište – pilana površine 507 m² i  k.č.br. 285, oranica Grič u mjestu površine 590 m², obje upisane u zk.ul. 2373 i k.č.br. 279/5 livada Grič u mjestu površine 50 m², k.č.br. 279/6 livada Grič u mjestu površine 460 m², k.č.br. 279/7 livada Grič u mjestu površine 676 m², 279/8 livada Grič u mjestu površine 36 m², 280/1 oranica Grič u mjestu površine 424 m², 280/2 oranica Grič u mjestu površine 205 m², 280/3 oranica Grič u mjestu površine 43 m², 281/6 livada Grič u mjestu površine 493 m², 281/7 kuća broj 109/204 sa stajom i dvorom površine 662 m², k.č.br. 281/9, oranica Grič u mjestu površine 788 m², k.č.br. 281/12 stavovište u mjestu površine 133 m², k.č.br. 281/13 stavovište u mjestu površine 241 m², k.č.br. 281/14 livada kod kuće u mjestu površine 47 m², k.č.br. 281/15 livada Grič u mjestu površine 47 m², k.č.br. 281/16 stavovište u mjestu površine 22 m², k.č.br. 281/17 oranica Grič u mjestu površine 43 m², k.č.br. 281/18 stavovište u mjestu površine m², k.č.br. 281/19 oranica Grič u mjestu površine 586 m², k.č.br. 281/20 livada Grič u mjestu površine 1694 m², k.č.br. 281/21 oranica Grič u mjestu površine 331 m², k.č.br. 281/22 oranica Vrtal u mjestu površine 306 m² i k.č.br. 281/23 livada Grič u mjestu površine 1194 m², svih 21. upisano u z.k.ul. 2359, sveukupne površine 11258 m².
POČETNA CIJENA: 383.000,00 kn
JAMČEVINA: 38.918,75 kn
 
10. Nekretnina u k.o. Sv. Jelena (Općinski sud u Crikvenici)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2288, pašnjak, površine 18 hvati, odnosno 65 m2, upisana u zk.ul.br. 2360, k.o. Sv. Jelena.
POČETNA CIJENA: 41.666,18 kn
JAMČEVINA: 4.166,68 kn
 
11. Nekretnina u k.o. Mali Lošinj-Grad (Općinski sud u Rijeci)
OPIS: Suvlasnički dio ½ idealnog dijela nekretnine označene kao k.č.br. 742/1, pašnjak, površine 286 m2, upisano u u z.k.ul. 1764, k.o. Mali Lošinj.
POČETNA CIJENA: 123.675,00 kn
JAMČEVINA: 12.367,50 kn
 
12. Nekretnina u k.o. Oton (Općinski sud u Kninu)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 212 ZGR, površine 104 m2, upisana u z.k.ul.br. 668, k.o. Oton.
POČETNA CIJENA: 14.269,15  kn
JAMČEVINA: 1.426,92 kn
 
13. Nekretnina u k.o. Žeževica-Zadvarje (Općinski sud u Splitu)
OPIS: Nekretnina označena kao zk.č.br. 6695/13, Pašnjak, upisana u zk.ul. 1454, k.o. Žeževica-Zadvarje, koja odgovara katastarskoj česti oznake 6695/13 Pašnjak, površine 48 m2, k.o. Žeževica.  
POČETNA CIJENA: 7.143,51 kn
JAMČEVINA: 714,35 kn
 
14. Nekretnina u k.o. Mraclin (Općinski sud u Velikoj Gorici)
OPIS: Dio nekretnine površine 175 m2,  odnosno 175/838 dijela nekretnine označene kao zk.č.br. 2381, Močvara vrt, površine 838 m2, ili 233 čhv, upisane  u zk.ul.br. 1657, k.o. Mraclin, obuhvaćen građevinskom česticom u skladu geodetskim projektom stambene zgrade na k.č. 2381 i k.č. 2384 k.o. Mraclin.
POČETNA CIJENA: 12.245,83 kn
JAMČEVINA: 1.224,58  kn
 
15. Nekretnina u k.o. Petrinja (Općinski sud u Sisku)
OPIS: Nekretnina označena kao zk.č.br. 4512/1, oranica, površine 4025 m2, upisna u zk.ul. 7296, k.o. Petrinja.  
POČETNA CIJENA: 154.000,00 kn
JAMČEVINA: 15.400,00 kn
 
16. Nekretnina u k.o. Mačkovo Selo (Općinski sud u Sisku)
OPIS: Nekretnina označena kao zk.č.br. 505/13, Luka, Oranica Luka, površine 471 m2, upisana u zk.ul. 317, k.o. Mačkovo Selo i zk.č.br. 505/14, u Lukah kod vode, oranica u Lukah kod vode, površine 1144 m2, upisana u zk.ul. 126, k.o. Mačkovo Selo.
POČETNA CIJENA: 20.000,00 kn
JAMČEVINA: 2.000,00 kn
 
17. Nekretnina u k.o. Petrinja (Općinski sud u Sisku)
OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 4494/5 kuća i dvorište u Slatini, površine 730 m2, upisana u zk.ul.br. 5948, k.o. Petrinja.
POČETNA CIJENA: 75.203,10 kn
JAMČEVINA: 7.520,31 kn
 
18. Nekretnina u k.o. Punat (Općinski sud u Rijeci)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 2608/5, voćnjak, površine 115 m2, upisana u z.k.ul. 4151, k.o. Punat.
POČETNA CIJENA: 73.375,00 kn
JAMČEVINA: 7.337,50 kn
 
19. Nekretnina u k.o. Mali Lošinj (Općinski sud u Rijeci)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 13015/6, gradilište, površine 124 m2, upisana u zk.ul. 7127, k.o. Mali Lošinj.
POČETNA CIJENA: 99.831,00 kn
JAMČEVINA: 9.983,10  kn
 
20. Nekretnina u k.o. Lopar (Općinski sud u Rijeci)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 4431/1, vinograd, površine 115 m2, upisana u zk.ul. 404, k.o. Lopar.
POČETNA CIJENA: 84.375,00 kn
JAMČEVINA: 8.437,50 kn
 
21. Nekretnina u k.o. Poljica Kozička (Područni ured za katastar Split)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 4390/29, površine 3897 m2, k.o. Poljica Kozička.
POČETNA CIJENA: 97.571,34 kn
JAMČEVINA: 9.757,13 kn
 
22. Nekretnina u k.o  Novi Labin(Općinski sud u Puli)
OPIS: Nekretnina označena kao zk.č. br. 815 ZGRADA I DVORIŠTE,  površine 53 m2, upisana u zk.ul. 724, koja odgovara katastarskoj čestici oznake k.č.br. 815 DVORIŠTE I ZGRADA, površine 53 m2, k.o. Novi Labin.  
POČETNA CIJENA: 64.250,00 kn
JAMČEVINA: 6.425,00 kn
 
23. Nekretnina u k.o. Donje Primišlje (Općinski sud u Karlovcu)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 94/K, mlin br. 47 mlinište, površine 43 m2, upisana u z.k.ul. 2, k.o. Donje Primišlje.
POČETNA CIJENA: 14.449,53 kn
JAMČEVINA: 1.444,95  kn
 
24. Nekretnina u k.o. Klanac (Općinski sud u Gospiću)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.nr. 747/2, voćnjak, površine 64 čhv i k.č. br. 749/2, oranica površine 112 čhv, ukupne površine 176 čhv, obje upisane u zk.ul. 1769, k.o. Klanac.
POČETNA CIJENA: 25.158,00 kn
JAMČEVINA: 2.515,80 kn
 
25. Nekretnina u k.o. Vaćani (Općinski sud u Šibeniku)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 429/8, pašnjak, površine 680 m2, upisano u z.k.ul 482, k.o. Vaćani.
POČETNA CIJENA: 16.185,10  kn
JAMČEVINA: 1.618,51 kn
 
26. Nekretnina u k.o. Vir  (Općinski sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 12371, pašnjak luka, površine 223 m2, upisana u z.k.ul. 11813, k.o. Vir.
POČETNA CIJENA: 146.179,71 kn
JAMČEVINA: 14.617,97 kn
 
27. Nekretnina u k.o. Kometnik  (Općinski sud u Slatini)
OPIS: Nekretnina označena kao zk.č.br. 684/3A, kuća, dvor i oranica,, površine 375 čhv, upisana zk.ul. 223, k.o. Kometnik.
POČETNA CIJENA: 27.775,00 kn
JAMČEVINA: 2.777,50 kn
 
28. Nekretnina u k.o. Poreč (Općinski sud u Puli)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 4850, dvorište, površine 1973 m2, upisana u zk.ul. 2477, k.o. Poreč.
POČETNA CIJENA: 1.642.536,00  kn
JAMČEVINA: 82.126,80 kn
 
29. Nekretnina u k.o. Sveti Vital Općinski sud u Puli)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1947/1, neplodno zemljište, površine 111 m2, upisano u z.k.ul. 1657, k.o. Sveti Vital.
POČETNA CIJENA: 30.469,40 kn
JAMČEVINA: 3.046,94  kn
 
30. Nekretnina u k.o. Bilaj (Općinski sud u Gospiću)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 789/2, dvorište kod kuće u selu, površine 40 čhv i k.č.br. 789/4, kuća br 81 sa dvorištem u selu, površine 88 čhv, obje upisane u zk.ul. 678, k.o. Bilaj i k.č.br. 790/3 oranica Draga pod kućom, površine 281 čhv, upisana u zk.ul. 658, k.o. Bilaj.
POČETNA CIJENA: 81.885,00 kn
JAMČEVINA: 8.188,50 kn
 
31. Nekretnina u k.o. Pula (Općinski sud u Puli)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 3962/3, oranica, površine 200 m2, upisana u z.k.ul. 6972 i k.č.br. 3962/5, oranica, površine 214 m2, upisana u z.k.ul. 15409, obje k.o. Pula.  
POČETNA CIJENA: 142.000,00 kn
JAMČEVINA: 14.200,00 kn
 
32. Nekretnina u k.o. Koreničani (Općinski sud u Bjelovaru)
OPIS: Nekretnina označena kao zk.č. br. 329/3, oranica podkućnica površine 557 m2, upisana u zk.ul. 319, zk.č. br. 329/4, kuća br. 52 i gospodarska zgrada i dvorište površine 557 m2, upisana u zk.ul.  319 i zk.č. br. 330/12, voćnjak u Koreničanima površine 442 m2, sve k.o. Koreničani.
POČETNA CIJENA: 22.400,00 kn
JAMČEVINA: 2.240,00 kn
 
33. Nekretnina u k.o. Novi Sisak (Općinski sud u Sisku)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1672/22 Petrinjska dvorište, površine 123 m2, upisana u z.k.ul. 6202, k.o. Novi Sisak.
POČETNA CIJENA: 6.200,00 kn
JAMČEVINA: 620,00 kn
 
34. Vlasnički udio nekretnine u k.o. Rupa (Općinski sud u Rijeci)
OPIS: Udio 6/96 idealnog dijela nekretnine označene kao k.č.br. 760/1, livada, površine 4.230 m2, upisano u z.k.ul 71, k.o. Rupa.
POČETNA CIJENA: 97.875,00 kn
JAMČEVINA: 9.787,50 kn
 
35. Nekretnina u k.o. Orebić (Općinski sud u Korčuli)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 1762, vrt više Šaletovića, površine 176 m2, upisana u zk.ul. 911, k.o. Orebić.
POČETNA CIJENA: 114.237,50 kn
JAMČEVINA: 11.423,75 kn
 
36. Nekretnina u k.o. Gruž (Općinski sud u Dubrovniku) - PONIŠTENO (link
OPIS: Nekretnina  označena kao k.č. br. ZGR 382, magazin,  površine 123 m², upisana u zk. ul. 214, ZK tijelo VI, k.o. Gruž, a u katastarskom operatu, u posjedovnom listu br. 1935, kao dio k.č.br. 704 k.o. Dubrovnik. Čestica je prema Generalnom urbanističkom planu Grada Dubrovnika, obuhvaćena granicama  građevinskog područja  u zoni M14 - mješovita namjena, pretežito stanovanje u zelenilu (povijesni vrtovi) u naravi predstavlja prizemni objekt spremišta  površine 88,75 m² (s nenatkrivenom terasom površine 90,67 m²) s okućnicom (dio kompleksa nekadašnjeg ljetnikovca Sorkočević – Jordan),  kojem je moguće pristupiti izravno s javnog puta, a zabilježbom Z-2191/14, stavljena je pod preventivnu zaštitu  do 10. travnja 2017., odnosno do donošenja rješenja o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra, te da će se ista, sukladno čl. 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,  87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15) ponuditi po pravu prvokupa Gradu Dubrovniku i Dubrovačkoj-neretvanskoj županiji, nakon provedbe natječaja i po najvišoj ponuđenoj cijeni na natječaju.
POČETNA CIJENA: 2.267.500,00  kn
JAMČEVINA: 113.375,00 kn

 
37. Nekretnina u k.o. Valun (Općinski sud u Rijeci)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 535/5, voćnjak, površine 119 m2, upisana u z.k.ul.br. 1270, k.o. Valun.
POČETNA CIJENA: 45.675,00 kn
JAMČEVINA: 4.567,50 kn
 
 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 22. kolovoz 2016. godine do 14 sati
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Ponuda i prilozi uz ponudu se dostavljaju za svaku pojedinu nekretninu u izvorniku i dvije preslike ponude, u istoj zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini piše za koju nekretninu se odnosi: katastarska općina nekretnine i redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI do 22.8. 2016. godine do 14,00 sati». Ponuda se podnosi u utvrđenom roku u urudžbeni zapisnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, ili putem pošte na adresu: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10 000 Zagreb. Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude. Ponude će se otvarati u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom dana 22.8. 2016. godine u 14,00 sati. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti primljene u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom,  nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje. Obvezujuća ponuda mora biti potpisana, ponuđena cijena  ne može biti niža od objavljene početne cijene i uz nju trebaju biti navedeni osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci (adresa, fax, broj telefona, e-mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog neprihvaćanja). Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu. Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na jamčevinu. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude, s istim iznosom ponuđene ugovorne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluku o najpovoljnijem ponuditelju. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće  razmatrati.
Ponudi se prilaže:
1. Domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana.
2. a)   Domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice. Strani državljani se mogu natjecati samo ukoliko su državljani EU ili država sa kojima Republika Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca.
b)   Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik.
3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-47359-OIB UPLATITELJA.
4. Izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 
UGOVORNA CIJENA
 
Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorne cijene jednokratno, s rokom plaćanja od najdulje 30 dana od dana ovjere ugovora o prodaji nekretnine kod javnog bilježnika.
Državni ured za upravljanje državnom imovinom sve do  potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
Kontakt informacije radnim danom od 9-12 sati:
                                                                                               tel:  +385(0)1 6448 887
                                                                                               fax: +385(0)1 6448 913
                                                                                               www.imovina.gov.hr
 
Ovaj tekst je objavljen na stranicama www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr

Pisane vijesti