Rezultati javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 2/16; s rokom do 11/05/2016

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_89520631.jpg
Na temelju odredbi čl. 54. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (N.N. 94/13) te čl. 8., 9. i 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (N.N. 127/13) Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) objavio je 8. ožujka 2016. godine javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 4/16. Po završetku javnog natječaja koji je trajao do 14,00 sati 11. svibnja 2016.godine i prema zapisniku Povjerenstva za otvaranje, pregled i ocjenu valjanosti ponuda, ostvareni su slijedeći rezultati natječaja 2/16:
 
1. Nekretnina u k.o. Gornje Utore (Općinski sud u Kninu)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č. br. 738/9, pašnjak, površine 635 m2, upisana u zk.ul. 225,  k.o. Gornje Utore.  
POČETNA CIJENA:  45.880,50 kn
JAMČEVINA: 4.588,05 kn
 
Ponuđena cijena: 45.980,50 kn
 
2. Nekretnina u k.o. Lopud (Općinski sud u Dubrovniku)
OPIS: Suvlasnički udio 1/3 dijela na nekretnini, poslovna prostorija u zgr. 17. površine 82 m2, uz odgovarajući suvlasnički dio cijele nekretnine, zk tijelo II – 1. etaža 00, zk ul. 80 k.o., Lopud.
POČETNA CIJENA: 433.683,09 kn
JAMČEVINA: 43.368,31 kn
 
Ponuđena cijena 470.000,00 kn
 
3. Nekretnina u k.o. Kneginec (Općinski sud u Varaždinu)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 1127/6, livada površine 140 m2, upisana u zk. ul. 3305, k.o. Kneginec.
POČETNA CIJENA: 8.704,20  kn
JAMČEVINA: 870,42 kn
 
Ponuđena cijena: 9.012,02 kn
 
4. Nekretnina u k.o. Dugo Selo II (Općinski sud u Sesvetama)
OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 811, zgrada i dvorište u mjestu, površine 470 m2 i kč.br. 812, put u mjestu, površine 772 m2, upisana u zk.ul.br. 2600, k.o. Dugo Selo II.
POČETNA CIJENA: 275.675,00 kn
JAMČEVINA: 27.567,50 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
5. Nekretnina u k.o. Nedelišće  (Općinski sud u Čakovcu)
OPIS: Nekretnina označena kao zk..č. br. 3744, oranica Glavatišće, površine 1679 m2, upisana u zk.ul. 2103, k.o. Nedelišće, koja odgovara k.č. 3744 Glavatište, površine 1679 m2, k.o. Nedelišće.
POČETNA CIJENA: 130.366,95 kn
JAMČEVINA: 13.036,70 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
6. Nekretnina u k.o. Vukojevci (Općinski sud u Našicama)
OPIS:  Nekretnina označena kao zk.č. br. 251/1, Dvorište braće Radića, površine 567 i Izgrađeno zemljište braće Radića površine 17 m2, ukupne površine 584 m2, upisana u zk.ul. 1736, k.o. Vukojevci.
POČETNA CIJENA: 42.985,25 kn
JAMČEVINA: 4.298,53 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
7. Nekretnina u k.o. Sedlarica  (Općinski sud u Virovitici)
OPIS: Nekretnina označena kao zk.č. br. 1143, pašnjak u selu, površine 193 hvata, upisana u zk.ul. 2896, k.o. Sedlarica.
POČETNA CIJENA: 26.546,50  kn
JAMČEVINA: 2.654,65 kn
 
Ponuđena cijena:  27.046,50 kn
 
8. Nekretnina u k.o. Kraj (Općinski sud u Splitu)
OPIS:  Nekretnina označena kao zk.č.br. 987/331, pašnjak, površine 1.132 m2, upisana u zk.ul. 621, koja odgovara katastarskoj čestici oznake 987/331, k.o. Kraj.
POČETNA CIJENA: 234.989,20 kn
JAMČEVINA:  23.498, 92 kn
 
Dvije pristigle ponude: 250.011,99 kn i 235.000,00 kn
 
9. Nekretnina u k.o. Gospić (Općinski sud u Gospiću)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 4977, u naravi zgrada, površine 24 m2 i dvorište površine 67m2, sveukupne površine 91m2, upisana u zk.ul. 2291, k.o. Gospić.
POČETNA CIJENA: 26.379,25 kn
JAMČEVINA: 2.637,92 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
10. Nekretnina u k.o.  Gornje Primišlje (Općinski sud u Karlovcu)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 8/K, u naravi kuća br. 28 i dvor, ukupne površine 1.726 m2, upisana u zk.ul. 412, k.o. Gornje Primišlje.
POČETNA CIJENA: 68.500,00 kn
JAMČEVINA: 6.850,00 kn
 
Ponuđena cijena: 80.000,00 kn
 
11. Nekretnina u k.o.  Hrsovo (Općinski sud u Bjelovaru)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 450, kuća i dvor Križanje, površine 1.523 čhv, i k.č.br. 451/1, dvor u Brestu, površine 177 čhv, sve ukupne površine 1.100 čhv, obje upisane u zk.ul. 537, k.o. Hrsovo.
POČETNA CIJENA: 372.255,01 kn
JAMČEVINA: 37.225,50 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
12. Nekretnina u k.o. Momjan (Općinski sud u Puli)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 126/1 ZGR, ruševina i dvorište, površine 101m2, upisane u zk.ul. 41, k.o. Momjan.
POČETNA CIJENA: 29.250,00 kn
JAMČEVINA: 2.925,00 kn

Nema pristiglih ponuda.
 
13. Nekretnina u k.o. Brtonigla  (Općinski sud u Puli )
OPIS:  Nekretnina označena kao zk.č.br. 2176/1, oranica površine 794 m2, upisana u zk.ul. 1374, k.o. Brtonigla, koja odgovara katastarskoj čestici oznake 2176/1 oranica, površine 794 m2, k.o. Brtonigla.
POČETNA CIJENA: 260.876,20 kn
JAMČEVINA: 26.087,62 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
14. Nekretnina u k.o. Vrsar (Općinski sud u Poreču)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 1018/1 Vrsar od 280 m2 (dvorište Vrsar od 248 m2 i gospodarska zgrada Vrsar od 32 m2), upisana u zk.ul. 1415 k.o. Vrsar.
POČETNA CIJENA: 326.062,50 kn.
JAMČEVINA: 32.606,25 kn
 
Ponuđena cijena: 326.101,00 kn
 
15. Nekretnina u k.o. Oprtalj (Općinski sud u Puli)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 8199, vinograd i izgrađeno zemljište i k.č.br. 8200, vinograd, obje upisane u zk.ul. 1906, k.o. Oprtalj, ukupne površine 832 m2.
POČETNA CIJENA: 162.762,50 kn
JAMČEVINA: 16.276,25 kn
 
Ponuđena cijena: 162.762,50 kn
 
16. Nekretnina u k.o.  Subocki Grad (Općinski sud u  Sisku)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 1073, kuća br. 18 s 4 zgrade, dvorište i livada, upisana u zk.ul. 224, k.o. Subocki Grad, ukupne površine 5545 m2.
POČETNA CIJENA: 102.250,00 kn
JAMČEVINA: 10.225,00 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
17. Nekretnina u k.o. Grad Zagreb (Općinski građanski sud u Zagrebu)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 1295/29, dvorište Malinova, površine 32 m2, upisana u zk.ul. 110289, k.o. Grad Zagreb.
POČETNA CIJENA: 75.325,00 kn
JAMČEVINA: 7.532,50 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
18. Nekretnina u k.o. Grad Zagreb (Općinski građanski sud u Zagrebu)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 1295/34, voćnjak površine 36 m2, upisana u zk.ul. 110289, k.o. Grad Zagreb.
POČETNA CIJENA: 75.325,00 kn
JAMČEVINA: 7.532,50 kn
 
Ponuđena cijena: 85.375,00 kn
 
19. Nekretnina u k.o. Brodsko Vinogorje (Općinski sud u Slavonskom Brodu)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 1461/17, dvorište ulica Kerdeni, površine 37 m2, upisano u zk.ul. 1748, k.o. Brodsko Vinogorje.
POČETNA CIJENA: 9.918,50 kn
JAMČEVINA: 991,85 kn
 
Ponuđena cijena: 10.002,50 kn
 
20. Nekretnina u k.o. Modruško Zagorje (Općinski sud u Ogulinu)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 3987, neplodno mjesna rudina, upisana u zk.ul. 1550, k.o. Modruško Zagorje, ukupne površine 83 m2.
POČETNA CIJENA: 4.000,00 kn
JAMČEVINA: 400,00 kn
 
Ponuđena cijena: 4.050,00 kn
 
21. Nekretnina u k.o. Podravski Podgajci (Općinski sud u Osijeku)
OPIS:  Nekretnina označena kao zk.č.br. 112, ZGRADA, DVOR, ORANICA, VOĆNJAK U SELU, površine 5.839 m2, upisana u zk.ul. 214, k.o. Podravski Podgajci
POČETNA CIJENA: 110.593,75 kn
JAMČEVINA: 11.059, 38 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
22. Nekretnina u k.o. Grad Zagreb (Općinski građanski sud u Zagrebu)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 1247/2 voćnjak, površine 1.962 m2, upisana u zk.ul. 56300, k.o. Grad Zagreb, kojoj odgovara k.č.br. 793/3, voćnjak, površine 1962 m2, upisana u pl 2451, k.o. Centar.
POČETNA CIJENA: 10.007.325,00 kn
JAMČEVINA: 500.366,25 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
23. Nekretnina u k.o. Vinkovci (Općinski sud u Vukovaru)
OPIS:  Nekretnina označena kao zk.č.br. 5625/22, dvorište Zalužje, površine 5.909 m2, upisana u zk.ul. 8487 k.o. Vinkovci i posjedovni list broj 2075 katastarske općine Vinkovci II.
POČETNA CIJENA: 907.565,60 kn
JAMČEVINA: 90.756,56 kn
 
Ponuđena cijena: 907.600,00 kn
 
24. Nekretnina u k.o. Veprinac (Općinski sud u Rijeci)
OPIS:  Nekretnina označena kao 8/32 idealnog dijela k.č.br. 1716, šuma, površine 2.201 m2, upisano u zk.ul. 2585, k.o. Veprinac.
POČETNA CIJENA: 215.875,00 kn
JAMČEVINA: 21.587,50 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
25. Nekretnina u k.o. Ćeralije (Općinski sud u Virovitici)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 996, oranica Brezine, upisana u zk.ul. 1170, k.č.br. 995, oranica Brezine, upisana u zk.ul. 2327, k.č.br. 988 oranica Brezine, upisana u zk.ul. 2328, k.č.br. 985/1, oranica Brezina, upisana u zk.ul 1117, k.č.br. 984/1, oranica Brezine, upisana u zk.ul. 505 i k.č.br. 982, oranica Dubrava upisana u zk.ul. 223, sve k.o. Ćeralije, ukupne površine 27.686 m2.
POČETNA CIJENA: 371.112,50 kn
JAMČEVINA: 37.111,25 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
26. Nekretnina u k.o. Korenica (Općinski sud u Gospiću)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 11335/1, neplodno, površine 322 m2, upisane u zk.ul. ZP-50/11, ZP-54/13, ZP-340/13, k.o. Korenica
POČETNA CIJENA: 25.160,24 kn
JAMČEVINA: 2.516,02 kn
 
Ponuđena cijena: 26.175,00 kn
 
27. Nekretnina u k.o. Vrbova (Općinski sud u Slavonskom Brodu)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 1093/14, pašnjak u Lučica, površine 275 čhv, odnosno 989 m2, upisane u zk.ul. 156, k.o. Vrbova.
POČETNA CIJENA: 14.212,50 kn
JAMČEVINA: 1.421,25 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
28. Nekretnina u k.o. Vinkovci (Općinski sud u Vukovaru)
OPIS:  Nekretnina označena kao zk.č.br. 6097/2, DVORIŠTE U UL. J. LOVRETIĆA, površine 277 m2 i zk.č.br. 6097/3 DVORIŠTE U UL. J. LOVRETIĆA, površine 1558 m2, obje upisane u zk.ul. 8590,  k.o. Vinkovci.
POČETNA CIJENA: 456.590,20 kn
JAMČEVINA: 45.659,02 kn
 
Ponuđena cijena: 456.590,20 kn
 
29. Nekretnina u k.o. Jezero (Općinski sud u Karlovcu)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 870, kuća, gospodarska zgrada i dvorište, površine 724 m2, k.o. Jezero
POČETNA CIJENA: 270.125,00 kn
JAMČEVINA: 27.012,50 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
  
30. Nekretnina u k.o. Vinkovačko Novo Selo (Općinski sud u Vukovaru)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 1553/2, tvorničko dvorište selo, površine 4.648 m2, upisano u zk.ul. 2246, k.o. Vinkovačko Novo Selo.
POČETNA CIJENA: 148.175,22 kn
JAMČEVINA: 14.817,52 kn
 
Ponuđena cijena: 150.175,22 kn
 
31. Nekretnina u k.o. Palinovec (Općinski sud u Čakovcu)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 655, voda u mjestu, površine 303 m2, upisana u zk.ul. 1341, k.o. Palinovec.
POČETNA CIJENA: 8.486,50 kn
JAMČEVINA: 848,65 kn
 
Ponuđena cijena: 8.486,50 kn
 
32. Nekretnina u k.o. Višnjan (Općinski sud u Puli)
OPIS:  Nekretnina označena kao zk.č.br. 588/3, oranica, površine 220 m2, upisana u zk.ul. 2103, k.o Višnjan.
POČETNA CIJENA: 68.000,00 kn
JAMČEVINA: 6.800,00 kn
 
Dvije pristigle ponude: 73.000,00 kn i 69.002,00 kn
 
33. Nekretnina u k.o. Osijek (Općinski sud u Osijeku)
OPIS: Nekretnina označena kao suvlasnički udio od ½ dijela nekretnine u suvlasništvu Republike Hrvatske, označene kao k.č.br. 23, oranica Strossmayerova ulica, površine 479 m2, upisane u zk.ul. 21296, k.o. Osijek.
POČETNA CIJENA: 128.210,10 kn
JAMČEVINA: 12.821,01 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
34. Nekretnina u k.o. Brđani (Općinski sud u Sisku)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 4/2, dvorište u selu, površine 547 m2, upisano u zk.ul. 852, k.o. Brđani, a koja u katastarskom operatu položajem i površinom odgovara k.č.br. 4/2 k.o. Brđani, kuća i dvorište. posjedovni list br. 362.
POČETNA CIJENA: 204.000,00 kn
JAMČEVINA: 20.400,00 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
35. Nekretnina u k.o. Skitača (Općinski sud u Labinu)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 478/ZGR, štala i dvorište, površine 81m2, upisano u zk.ul. 887, k.o. Skitača.
POČETNA CIJENA: 158.875,00 kn
JAMČEVINA: 15.887,50 kn
 
Ponuđena cijena: 159.000,00 kn
 
36. Nekretnina u k.o. Buje (Općinski sud u Puli)
OPIS:  Nekretnina označena kao zk.č.br. 563/4 GOSP. OBJ. I DVORIŠTE, površine 270 m2 upisana u zk.ul. 71, k.o. Buje, a koja odgovara katastarskoj čestici oznake k.č.br. 563/4 GOSP. ZGRADA površine 158 m2 i DVORIŠTE 112 m2, ukupno 270 m2 k.o. Buje.
POČETNA CIJENA: 263.232,60 kn
JAMČEVINA: 26.323,26 kn
 
Nema pristiglih ponuda. 

Pisane vijesti