Rezultati javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 5/16; s rokom do 18/10/2016

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_129797957.jpg

Na natječaj za kupnju nekretnina u vlasništvu RH pristiglo je ukupno 28 ponuda za 23 nekretnine, a za 17 nekretnina nije iskazan interes.

 
Na temelju odredbi čl. 54. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (N.N. 94/13) te čl. 8., 9. i 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (N.N. 127/13) Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) objavio je 18. rujna 2016. godine javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 5/16. Po završetku javnog natječaja koji je trajao do 14,00 sati 18. listopada 2016. godine i prema zapisniku Povjerenstva za otvaranje, pregled i ocjenu valjanosti ponuda, ostvareni su slijedeći rezultati natječaja 5/16:
 
1. Nekretnina u k.o. Karlovac I (Općinski sud u Karlovcu )
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 421, pašnjak, površine 3313 m2, upisana u z.k.ul. br. 2266, k.o. Karlovac I.
POČETNA CIJENA: 1.063.000,00 kn
JAMČEVINA: 53.150,00 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
2. Nekretnina u k.o. Pomer (Općinski sud u Puli)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 893/3, pašnjak, površine 395 m2, upisana u z.k.ul. br. 589, k.o. Pomer i k.č.br. 893/4, vrt, površine 1343 m2, z.k.ul.br. 589, k.o. Pomer.
POČETNA CIJENA: 691.000,00 kn
JAMČEVINA: 69.100,00 kn
 
Tri pristigle ponude: 751.101,00 kn, 712.000,00 kn i 702.000,00 kn
 
3. Nekretnina u k.o. Bribir  (Općinski sud u Rijeci)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 3797/27, sjenokoša, površine 357 hvati, upisana u z.k.ul. br. 6122, k.o. Bribir.
POČETNA CIJENA: 30.375,00 kn
JAMČEVINA: 3.037,50 kn
 
Ponuđena cijena: 32.000,00 kn
 
4. Nekretnina u k.o. Gornji Bitelić  (Općinski sud u Sinju)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 3995/151, neplodno, površine 625 m2, upisana u z.k.ul. br. 714, k.o. Gornji Bitelić.
POČETNA CIJENA: 25.722,99 kn
JAMČEVINA: 2.572,30 kn
 
Ponuđena cijena: 25.723,00 kn
 
5. Nekretnina u k.o. Grabovac Banski (Općinski sud u Sisku)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 324/4, oranica, površine 1511 m2 i k.č.br. 324/5, kuća i dvorište, obje upisane u z.k.ul. br. 300, k.o. Grabovac Banski.
POČETNA CIJENA: 80.000,00 kn
JAMČEVINA: 8.000,00 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
6. Nekretnina u k.o. Dežanovac (Općinski sud u Bjelovaru)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 165, vrt u Podkućnici, površine 525 m2 i k.č.br. 166, voćnjak u Podkućnici, površine 798 m2, ukupne površine 1323 m2, obje upisane u z.k.ul. br. 900, k.o. Dežanovac.
POČETNA CIJENA: 18.375,00 kn
JAMČEVINA: 1.837,50 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
7. Nekretnina u k.o. Slum (Općinski sud u Puli)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 510/1, oranica, površine 152 m2, upisana u z.k.ul. br. 523 , k.o. Slum.
POČETNA CIJENA: 6.100,00 kn
JAMČEVINA: 610,00 kn
 
Ponuđena cijena: 6.300,00 kn
 
8. Nekretnina u k.o. Gajić (Općinski sud u Osijeku)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 2020, oranica Slatinka, površine 1555 m2, upisana u z.k.ul. br. 913, k.o. Gajić.
POČETNA CIJENA: 14.012,50 kn
JAMČEVINA: 1.401,25 kn
 
Ponuđena cijena: 14.500,00 kn
 
9. Nekretnina u k.o. Štitar (Općinski sud u Vukovaru)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 1563/2, oranica Zablaće Dub, površine 899 m2, upisana u z.k.ul. br. 1597, k.o. Štitar.
POČETNA CIJENA: 42.507,80 kn
JAMČEVINA: 4.250,78 kn
 
Ponuđena cijena: 42.600,00 kn
 
10. Nekretnina u k.o. Dekanovec (Općinski sud u Čakovcu)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 489/A/214/1/1/1/13, pašnjak, površine 4837 m2, upisana u z.k.ul. br. 2037, k.o. Dekanovec.
POČETNA CIJENA: 169.000,00 kn
JAMČEVINA: 16.900,00 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
11. Nekretnina u k.o. Kalac (Općinski sud u Opatiji)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 664/1, vinograd, površine 65 m2 i k.č.br. 664/2, vinograd, površine 25 m2, ukupne površine 90 m2, obje upisane u z.k.ul. br. 832, k.o. Kalac.
POČETNA CIJENA: 18.375,50 kn
JAMČEVINA: 1.837,55 kn
 
Ponuđena cijena: 18.400,00 kn
 
12. Nekretnina u k.o. Podgorje (Općinski sud u Korčuli)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 1235/79, šuma na brigu, površine 928 m2, upisana u z.k.ul. br. 280, k.o. Podgorje.
POČETNA CIJENA: 721.237,50 kn
JAMČEVINA: 72.123,75 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
13. Nekretnina u k.o. Vrapče (Općinski građanski sud u Zagrebu)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 1406/20, Oranica breg u Ljubljanici, površine 67 hvati, upisana u z.k.ul. br. 8303, k.o. Vrapče.
POČETNA CIJENA: 307.299,05 kn
JAMČEVINA: 30.729,91 kn
 
Ponuđena cijena: 307.500,00 kn
 
14. Nekretnina u k.o. Kruševo (Općinski sud u Zadru)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 2101/19, pašnjak, površine 1579 m2, upisana u z.k.ul. br. 2277, k.o. Kruševo.
POČETNA CIJENA: 170.250,00 kn
JAMČEVINA: 17.025,00 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
15. Nekretnina u k.o. Zabok (Općinski sud u Zaboku)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 3989/1, kana, površine 259 m2, upisana u zk.ul. 5581, k.o. Zabok.
POČETNA CIJENA: 52.700,00 kn
JAMČEVINA: 5.270,00 kn
 
Ponuđena cijena: 52.800,00 kn
 
16. Nekretnina u k.o. Kuče (Općinski sud u Velikoj Gorici)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 1124/1, oranica Topolovac u Kozjaku, površine 6 jutara i 926 čhv, upisana u z.k.ul. br. 1977, k.o. Kuče.
POČETNA CIJENA: 3.901.625,00 kn
JAMČEVINA: 195.081,25 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
17. Nekretnina u k.o. Sesvetski Kraljevec (Općinski sud u Sesvetama)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 4625, Trg Kralja Tomislava, gradilište Trg kralja Tomislava,  površine 177 m2, upisana u z.k.ul. br. 6097, k.o. Sesvetski Kraljevec.
POČETNA CIJENA: 110.070,60 kn
JAMČEVINA: 11.007,06 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
18. Nekretnina u k.o. Orahovica (Općinski sud u Slatini )
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 1863/3, oranica krčenik, površine 2.917 m2, upisano u z.k.ul.br. 1129 i z.k.č.br. 1887, dvorište krčenik, površine 36.297 m2, upisano u zk.ul.br. 3106, obje k.o. Orahovica.
POČETNA CIJENA: 1.372.375,00 kn
JAMČEVINA: 68.618,75 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
19. Nekretnine u k.o. Glogovnica (Općinski sud u Križevcima)
OPIS: Nekretnine označene kao k.č.br. 403, vinograd Crkvenjak u Crkvenici, površine 307 hvati i k.č.br. 381/9, vinograd mladina u Crkvenici, površine 123 hvata, obje upisane u zk.ul. 780, k.o Glogovnica.
POČETNA CIJENA: 15.987,52 kn
JAMČEVINA: 1.598,75 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
20. Nekretnina u k.o. Kaštel  (Općinski sud u Puli)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 13/6 ZGR., kuća i štala, površine 2953 m2, upisana u zk.ul.br. 1967, k.o. Kaštel.
POČETNA CIJENA: 1.223.540,28 kn
JAMČEVINA: 61.177,01 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
21. Nekretnina u k.o. Jastrebarsko (Općinski sud u Jastrebarskom)
OPIS:  Nekretnina u suvlasništvu Republike Hrvatske, i to 8106/13393 idealnog dijela k.č.br. 2956, dvije zgrade, dvorište i oranica ratkovica, ukupne površine 13.393 m2,  upisana u z.k.ul. br. 2705, k.o. Jastrebarsko.
POČETNA CIJENA: 1.352.045,50 kn
JAMČEVINA: 67.602,28 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
22. Nekretnina u k.o. Prkušnica (Općinski sud u Labinu)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 2070/162, cisterna, površine 26 m2, upisana u zk.ul.br. 1327 , k.o. Prkušnica.
POČETNA CIJENA: 20.237,50 kn
JAMČEVINA: 2.023,75 kn
 
Ponuđena cijena: 23.000,00 kn
 
23. Nekretnina u k.o. Radašinovci  (Općinski sud u Benkovcu)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 1305/17, pašnjak, površine 962 m2, upisana u z.k.ul. br. 672, k.o. Radašinovci.
POČETNA CIJENA: 74.137,50  kn
JAMČEVINA: 7.413,75 kn
 
Ponuđena cijena: 75.201,99 kn
 
24. Nekretnina u k.o. Budrovci (Općinski sud u Osijeku)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 1129, oranica Čipluk, površine 18307 m2 i k.č.br. 1130/2, oranica Čipluk, površine 22497 m2, obje upisane u z.k.ul. br. 1067, k.o. Budrovci.
POČETNA CIJENA: 1.566.528,00 kn
JAMČEVINA: 78.326,40  kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
25. Nekretnina u k.o. Crikvenica (Općinski sud u Crikvenici )
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 963/3, Vila Istranka u Crikvenici, površine 232 čhv,  upisana u z.k.ul. br. 5418, k.o. Crikvenica, energetskog razreda D, Strossmayerovo šetalište 52a, Crikvenica.
POČETNA CIJENA: 6.470.611,71 kn
JAMČEVINA: 323.530,59 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
26. Nekretnina u k.o. Gornje Komarevo (Općinski sud u Sisku)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 794/18, livada cikavac, površine 204 m2, upisana u z.k.ul. br. 859, k.o. Gornje Komarevo.
POČETNA CIJENA: 11.075,00 kn
JAMČEVINA: 1.107,50 kn
 
Ponuđena cijena: 1.120,00 kn
 
27. Nekretnina u k.o. Otok  (Općinski sud u Sinju)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 1738/3, pašnjak, površine 334 m2, upisana u z.k.ul. br. 2010, k.o. Otok.
POČETNA CIJENA: 41.102,88 kn
JAMČEVINA: 4.110,29 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
28. Nekretnina u k.o. Domaslovec  (Općinski sud u Novom Zagrebu)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 1004/55, PAŠNJAK KRČI, površine 28 m2, k.č.br. 1004/56, PAŠNJAK KRČI, površine 32 m2, k.č.br. 1004/57, PAŠNJAK KRČI, površine 32 m2 i k.č.br. 1004/58, PAŠNJAK KRČI, površine 50 m2, sve upisane u z.k.ul. br. 3786, k.o. Domaslovec.
POČETNA CIJENA: 4.725,00 kn
JAMČEVINA: 472,50 kn
 
Ponuđena cijena: 4.725,00 kn
 
29. Nekretnina u k.o. Gornja Bukovica (Općinski sud u Virovitici)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 233/1, gospodarsko dvorište Lužanjak,  površine 615 čhv i k.č.br. 233/2, gospodarsko dvorište Lužanjak,  površine 927 čhv, obje upisane u z.k.ul. br. 778, k.o. Gornja Bukovica.
POČETNA CIJENA: 101.112,50 kn
JAMČEVINA: 10.111,25 kn
 
Ponuđena cijena: 105.000,00 kn
 
30. Nekretnina u k.o. Nerezine (Općinski sud u Rijeci)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 906/2, pašnjak, površine 625 m2, upisana u z.k.ul. br. 2678, k.o. Nerezine.
POČETNA CIJENA: 77.500,00 kn
JAMČEVINA: 7.750,00 kn
 
Dvije pristigle ponude: 116.000,00 kn i 77.600,00 kn
 
31. Nekretnina u k.o. Potravlje (Općinski sud u Splitu)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 2665/306, pašnjak, površine 1000 m2, upisana u z.k.ul. br. 992, k.o. Potravlje.
POČETNA CIJENA: 51.837,50 kn
JAMČEVINA: 5.183,75 kn
 
Ponuđena cijena: 52.500,00 kn
 
32. Nekretnina u k.o. Ćeralije  (Općinski sud u Virovitici)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 15, vrt u selu, površine 450 čhv, odnosno 1618 m2, upisana u z.k.ul. br. 1170, k.o. Ćeralije.
POČETNA CIJENA: 28.381,25  kn
JAMČEVINA: 2.838,13 kn
 
Ponuđena cijena: 28.400,00 kn
 
33. Nekretnina u k.o. Bocanjevci  (Općinski sud u Osijeku)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 574/2, oranica, površine 1822 m2, upisana u z.k.ul. br. 444, k.o. Bocanjevci.
POČETNA CIJENA: 35.912,50 kn
JAMČEVINA: 3.591,25 kn
 
Ponuđena cijena: 36.300,00 kn
 
34. Nekretnina u k.o. Ilovačak (Općinski sud u Sisku)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 17/1, kuća i dvorište, površine 1032 m2, upisana u z.k.ul. br. 365, k.o. Ilovačak.
POČETNA CIJENA: 56.000,00 kn
JAMČEVINA: 5.600,00 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
35. Nekretnina u k.o. Ilok (Općinski sud u Vukovaru)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 301, kuća i dvorište u mjestu, površine 750 m2, upisana u z.k.ul. br. 5254, k.o. Ilok.
POČETNA CIJENA: 42.693,75 kn
JAMČEVINA: 4.269,38 kn
 
Ponuđena cijena: 43.100,00 kn
 
36. Nekretnina u k.o. Novi Sisak (Općinski sud u Sisku)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 1568/2, Franca Prešerna dvorište, površine 405 m2, upisana u z.k.ul. br. 5125 , k.o. Novi Sisak.
POČETNA CIJENA: 103.000,00 kn
JAMČEVINA: 10.300,00 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
37. Nekretnina u k.o. Kršan (Općinski sud u Puli)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 2274/4, put površine 24 m2, k.č.br. 2275/4, cesta površine 37 m2 , k.č.br. 2275/5, cesta površine 51 m2 i k.č.br. 2275/6, cesta površine 131 m2, sve upisane u z.k.ul. br. 2002, k.o. Kršan .
POČETNA CIJENA: 35.000,00 kn
JAMČEVINA: 3.500,00 kn
 
Ponuđena cijena: 35.000,00 kn
 
38. Nekretnina u k.o. Karlovac II  (Općinski sud u Karlovcu)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 121/7, oranica Hržište, površine 219 m2, upisana u z.k.ul. br. 4529, k.o. Karlovac II.
POČETNA CIJENA: 30.600,00 kn
JAMČEVINA: 3.060,00 kn
 
Ponuđena cijena: 31.500,00 kn
 
39. Nekretnina u k.o. Krasica  (Općinski sud u Puli)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 865/18, pašnjak, upisana u zk.ul.br. 1251 i k.č.br. 865/3 oranica i k.č.br. 865/12 livada, obje upisane u zk.ul.br. 811, sve k.o. Krasica, ukupne površine 1344 m2.
POČETNA CIJENA: 316.000,00 kn
JAMČEVINA: 31.600,00 kn
 
Ponuđena cijena: 321.000,00 kn
 
40. Nekretnina u k.o. Umag (Općinski sud u Puli)
OPIS:
- suvlasnički dio od  499/3698 idealnih dijelova k.č.br. 2653/1, oranica ukupne površine 3520 m2, upisana u zk.ul. 5919 k.o. Umag, u vlasništvu Republike Hrvatske
- k.č.br. 2655/10 oranica površine 69 m2, upisana u zk.ul. 5133, k.o. Umag, u vlasništvu Grada Umaga
- k.č.br. 2654/1, oranica površine 777 m2, upisana u zk.ul. 5507, k.o. Umag, u vlasništvu Grada Umaga
- zkč.br. 2654/5 oranica površine 43 m2, upisana u zk.ul. 5507, k.o. Umag, u vlasništvu Grada Umaga i
- zkč.br. 2655/1 oranica  površine 4771 m2, upisana u zk.ul. 3974  k.o. Umag, u vlasništvu Republike Hrvatske
Nekretnine se nalaze unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja '' Marketi- Umag'', te sukladno planu predstavljaju plansku česticu oznake K4, gospodarske namjene, a iste se prodaju temeljem Sporazuma između Republike Hrvatske i Grada Umaga. Početna cijena   za ukupno 6.135 m2 zemljišta iznosi ukupno  5.092.050,00 kuna (830,00 kuna/m2). Ponuda  za pojedinačne čestice neće se  prihvatiti.
POČETNA CIJENA: 5.092.050,00 kn
JAMČEVINA: 254.602,50
 
Tri pristigle ponude: 6.101.000,00 kn, 5.397.573,00 kn i 5.100.000,00 kn.

Pisane vijesti