Ispravak javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 1/17 i 2/17

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_129797957.jpg
ISPRAVAK JAVNOG POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA
U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 2/17

Mijenjaju se točke 4., 17. i 20. javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 2/17, objavljenog 19. ožujka 2017. u Jutarnjem listu i na www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr, tako da iste sada glase:

4. Nekretnina u k.o. Medulin (Općinski sud u Puli, Zemljišno-knjižni odjel Medulin)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 602/15, neplodno, površine 404 m2, upisana u z.k.ul. 3805, k.o. Medulin.
POČETNA CIJENA: 214.000,00 kn
JAMČEVINA: 21.400,00 kn

17. Nekretnina u k.o. Brnaze (Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Sinj)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1049/27, pašnjak, površine 537 m2, upisana u z.k.ul. 3158, k.o. Brnaze.
POČETNA CIJENA: 64.337,50 kn
JAMČEVINA: 6.433,75 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak u iznosu od 537,00 kn u ime naknade za izdvajanje čestice iz šumsko-gospodarskog područja Republike Hrvatske.

20. Nekretnina u k.o. Biograd na Moru (Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Biograd na Moru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 3241/8, Pručanik, šuma, površine 24.083 m2, upisana u z.k.ul. 6465, k.o. Biograd na Moru.
POČETNA CIJENA: 25.334.112,50 kn
JAMČEVINA: 1.266.705,63 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak u iznosu od 348.372,90 kn na ime naknade za izdvajanje zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja Republike Hrvatske.


 
ISPRAVAK JAVNOG POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA
U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 1/17
 
Mijenjaju se točke 2., 13. i 21. javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 1/17, objavljenog 19. veljače 2017. u Jutarnjem listu i na www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr, tako da iste sada glase:

2. Nekretnina u k.o. Vasanska (Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Opatija)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 867/63, pašnjak, površine 510 m2, upisana u z.k.ul. 940, k.o. Vasanska.
POČETNA CIJENA: 81.850,00 kn
JAMČEVINA: 8.185,00 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak u iznosu od 826,38 kn na ime naknade za izdvajanje zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja Republike Hrvatske.

13. Nekretnina u k.o. Lastovo (Općinski sud u Dubrovniku, Zemljišno-knjižni odjel Blato)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 6900/1, neplodno, površine 71 m2, upisana u z.k.ul. 1359, k.o. Lastovo.
POČETNA CIJENA: 59.537,50 kn
JAMČEVINA: 5.953,75 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak u iznosu od 71,00 kn na ime naknade za izdvajanje zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja Republike Hrvatske.

21. Nekretnina u k.o. Bast – Baška Voda (Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Makarska)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 5430, pašnjak Zagradina, površine 76 m2, upisana u z.k.ul. 3598, k.o. Bast – Baška Voda.
POČETNA CIJENA: 49.337,50 kn
JAMČEVINA: 4.933,75 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak u iznosu od 76,00 kn na ime naknade za izdvajanje zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja Republike Hrvatske.

Pisane vijesti