Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o prodaji putem javnog nadmetanja nekretnine u k.o. Murter Betina

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_129797957.jpg
Na temelju članka 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 104/16.), članka 54. stavka 1. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 94/13. i 18/16.), ministar donosi Odluku o stavljanju Izvan snage Odluke o prodaji putem javnog nadmetanja nekretnine označene kao zkč.br. 533 ZGR, kuća, k.o. Murter Betlna, upisana u zk. ul. 546 koja odgovara kč.br. 533, neplodno, k.o. Murter Betina, površine 119 m2.

Pisane vijesti