Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o prodaji putem javnog natječaja nekretnine u k.o. Pićan

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_89520631.jpg
Na temelju članka 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 104/16.), članka 54. stavka 1. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 94/13. i 18/16.), ministar donosi Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o prodaji putem javnog natječaja nekretnine označene kao kč. br. 946 vrt, površine 279 m2, upisane u zk. uL 1328, k.o. Pićan.
 

Pisane vijesti