Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 4/17

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_89520631.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 11. prosinca 2017. do 14 sati

Na temelju odredbi čl. 54. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 94/13), čl. 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 104/16) te čl. 8., 9. i 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 127/13) Ministarstvo državne imovine objavljuje:

 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 4/17

 
1. Nekretnina označena kao k.č.br. 574/2, Virovitica, Ulica Antunovac, pašnjak, površine 17.581 m2, upisana u z.k.ul. 974, k.o. Antunovac, Općinski sud u Virovitici, Zemljišno-knjižni odjel Virovitica.
POČETNA CIJENA: 346.112,50 kn
JAMČEVINA: 34.611,25 kn
Dokumentacija
 
2. Nekretnina označena kao k.č.br. 877/5, pašnjak, površine 1.936 m2, upisana u z.k.ul. 521, k.o. Biorine, Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Imotski.
POČETNA CIJENA: 166.237,50 kn
JAMČEVINA: 16.623,75 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak u iznosu od 21.878,89 kn u ime naknade za izdvajanje čestice iz šumsko-gospodarskog područja Republike Hrvatske.
Dokumentacija
 
3. Nekretnina označena kao k.č.br. 7479/1, oranica u Konc Zelenikov, površine 300 čhv, upisana u z.k.ul. 1317, k.o. Brod na Kupi, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Delnice.
POČETNA CIJENA: 87.275,00 kn
JAMČEVINA: 8.727,50 kn
Dokumentacija
 
4. Nekretnina označena kao k.č.br. 957, oranica, površine 3.327 m2, upisana u z.k.ul. 444, k.o. Glina, Općinski sud u Sisku, Zemljišno-knjižni odjel Glina.
POČETNA CIJENA: 72.000,00 kn
JAMČEVINA: 7.200,00 kn
Dokumentacija
 
5. Nekretnina označena kao k.č.br. 158 ZGR., štala, površine 119 m2, upisana u z.k.ul. 1231, k.č.br. 4312/2, vrt, površine 72 m2, upisana u z.k.ul. 1527, sve k.o. Grožnjan, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Buje.
POČETNA CIJENA: 342.125,00 kn
JAMČEVINA: 34.212,50 kn
Dokumentacija
 
6. Nekretnina označena kao k.č.br. 592/2, oranica Hrašće, površine 533 m2, k.č.br. 592/3, oranica Hrašće, površine 53 m2, upisane u z.k.ul. 18405, k.o. Hrašće, Općinski sud u Novom Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Novi Zagreb.
POČETNA CIJENA: 264.512,50 kn
JAMČEVINA: 26.451,25 kn
Dokumentacija
 
7. Nekretnina označena kao k.č.br. 2737/30, pašnjak, površine 273 m2, upisana u z.k.ul. 2959, k.o. Imotski-Glavina, Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Imotski.
POČETNA CIJENA: 49.237,50 kn
JAMČEVINA: 4.923,75 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak u iznosu od 273,00 kn u ime naknade za izdvajanje čestice iz šumsko-gospodarskog područja Republike Hrvatske.
Dokumentacija
 
8. Nekretnina označena kao k.č.br. 143 ZGR, košara, površine 81 m2, upisana u z.k.ul. 471, k.o. Kuna Pelješka, Općinski sud u Dubrovniku, Zemljišno-knjižni odjel Korčula.
POČETNA CIJENA: 28.768,75 kn
JAMČEVINA: 2.876,88 kn
Dokumentacija
 
9. Nekretnina označena kao k.č.br. 354, kuhinjski vrt u selu, površine 46 čhv, suvlasništvo Republike Hrvatske u ½ dijela, k.č.br. 355/1, kuća br. 60/A i dvorište u selu, površine 117 čhv, suvlasništvo Republike Hrvatske u ½ dijela, obje upisane u z.k.ul. 60, k.č.br. 349, kuća br. 60 B i dvorište u selu, površine 193 čhv, upisana u z.k.ul. 62, k.č.br. 350, livada u selu, površine 99 čhv, k.č.br. 351, kuhinjski vrt u selu, površine 59 čhv, obje upisane u z.k.ul. 1518; sve k.o. Lukačko Dugo Selo, Općinski sud u Virovitici, Zemljišno-knjižni odjel Virovitica.
POČETNA CIJENA: 44.362,50 kn
JAMČEVINA: 4.436,25 kn
Dokumentacija
 
10. Nekretnina označena kao k.č.br. 364/2, pašnjak, površine 450 m2, upisana u z.k.ul. 6, k.o. Miholjice, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Krk.
POČETNA CIJENA: 251.550,00 kn
JAMČEVINA: 25.155,00 kn
Dokumentacija
 
11. Nekretnina označena kao k.č.br. 845/1, Augusta Šenoe, voćnjak, površine 328 m2, upisana u z.k.ul. 4761, k.o. Nova Gradiška, Općinski sud u Slavonskom Brodu, Zemljišno-knjižni odjel Nova Gradiška.
POČETNA CIJENA: 51.075,00 kn
JAMČEVINA: 5.107,50 kn
Dokumentacija
 
12. Nekretnina označena kao k.č.br. 3898/142, neplodno zemljište, površine 1.788 m2, upisana u z.k.ul. 6313, k.o. Novi, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Novi Vinodolski.
POČETNA CIJENA: 946.250,00 kn
JAMČEVINA: 94.625,00 kn
Dokumentacija
 
13. Nekretnina označena kao k.č.br. 1256, voćnjak, površine 627 m2, suvlasništvo Republike Hrvatske u ½ dijela, upisana u z.k.ul. 21516, k.o. Osijek, Općinski sud u Osijeku, Zemljišno-knjižni odjel Osijek.
POČETNA CIJENA: 225.186,00 kn
JAMČEVINA: 22.518,60 kn
Dokumentacija
 
14. Nekretnina označena kao k.č.br. 1057/13, pašnjak, površine 1193 m2, upisana u z.k.ul. 697, k.o. Pakovo Selo, Općinski sud u Šibeniku, Zemljišno-knjižni odjel Drniš.
POČETNA CIJENA: 51.337,50 kn
JAMČEVINA: 5.133,75 kn
Dokumentacija
 
15. Nekretnina označena kao k.č.br. 1061, dvor, površine 410 čhv, k.č.br. 1062, dvor, površine 244 čhv, upisane u z.k.ul. 1829, k.o. Prgomelje, Općinski sud u Bjelovaru, Zemljišno-knjižni odjel Bjelovar.
POČETNA CIJENA: 74.375,00 kn
JAMČEVINA: 7.437,50 kn
Dokumentacija
 
16. Nekretnina označena kao k.č.br. 2414/3, oranica, površine 22.397 m2, upisana u z.k.ul. 19536, k.o. Pula, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Pula.
POČETNA CIJENA: 20.681.000,00 kn
JAMČEVINA: 1.034.050,00 kn
Dokumentacija
 
17. Nekretnina označena kao k.č.br. 1023/17,Zmajnje, ribnjak, površine 574 m2, upisana u z.k.ul. 904, k.o. Ruškovica, Općinski sud u Sisku, Zemljišno-knjižni odjel Kutina.
POČETNA CIJENA: 24.000,00 kn
JAMČEVINA: 2.400,00 kn
Dokumentacija
 
18. Nekretnina označena kao k.č.br. 1713/1, Ivana Fistrovića, pašnjak, površine 1.299 m2, upisana u z.k.ul. 5556, k.o. Sisak Stari, Općinski sud u Sisku, Zemljišno-knjižni odjel Sisak.
POČETNA CIJENA: 109.012,50 kn
JAMČEVINA: 10.901,25 kn
Dokumentacija
 
19. Nekretnina označena kao k.č.br. 28/45, pašnjak, površine 3.531 m2, upisana u z.k.ul. 758, k.o. Stankovci, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Benkovac.
POČETNA CIJENA: 120.237,50 kn
JAMČEVINA: 12.023,75 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak u iznosu od 78.891,70 kn u ime naknade za izdvajanje čestice iz šumsko-gospodarskog područja Republike Hrvatske.
Dokumentacija
 
20. Nekretnina označena kao k.č.br. 51/5/1/2, livada Globetka, površine 982 m2, k.č.br. 51/5/1/3, livada Globetka, površine 807 m2, upisane u z.k.ul. 2304, k.o. Šenkovec, Općinski sud u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel Čakovec.
POČETNA CIJENA: 259.000,00 kn
JAMČEVINA: 25.900,00 kn
Dokumentacija
 
21. Nekretnina označena kao k.č.br. 948/167, pašnjak, površine 167 m2, upisana u z.k.ul. 190, k.o. Trget, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Labin.
POČETNA CIJENA: 29.000,00 kn
JAMČEVINA: 2.900,00 kn
Dokumentacija
 
22. Nekretnina označena kao k.č.br. 692/6, oranica, površine 514 m2, upisana u z.k.ul. 2248, k.o. Vabriga, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Poreč.
POČETNA CIJENA: 461.350,00 kn
JAMČEVINA: 46.135,00 kn
Dokumentacija
 
23. Nekretnina označena kao k.č.br. 5201, vrtli, oranica vrtli, površine 27 m2, upisana u z.k.ul. 1230, k.o. Žman, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar.
POČETNA CIJENA: 6.637,50 kn
JAMČEVINA: 663,75 kn
Dokumentacija
 
24. Nekretnina označena kao k.č.br. 312/ZGR, zgrada, površine 63 m2, upisana u z.k.ul. 399, k.o. Lozovac, Općinski sud u Šibeniku, Zemljišno-knjižni odjel Šibenik.
POČETNA CIJENA: 47.306,25 kn
JAMČEVINA: 4.730,63 kn
Dokumentacija
 
 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 11. prosinca 2017. do 14 sati
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Ponuda i prilozi uz ponudu se dostavljaju za svaku pojedinu nekretninu u izvorniku i dvije preslike ponude, u istoj zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini piše za koju nekretninu se odnosi: katastarska općina nekretnine i redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI do 11. prosinca 2017. do 14,00 sati». Ponuda se podnosi u utvrđenom roku u urudžbeni zapisnik Ministarstva državne imovine, ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb. Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude. Ponude će se otvarati u Ministarstvu državne imovine dana 11. prosinca 2017. u 14,00 sati. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti primljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje. Obvezujuća ponuda mora biti potpisana, ponuđena cijena u kunama ne može biti niža od objavljene početne cijene i uz nju trebaju biti navedeni osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci (adresa, fax, broj telefona, e-mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog neprihvaćanja). Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu. Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na jamčevinu. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude, s istim iznosom ponuđene ugovorne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluku o najpovoljnijem ponuditelju. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće razmatrati.

Ponudi se prilaže:
1.  Domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana.
2. a)   Domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice. Strani državljani se mogu natjecati samo ukoliko su državljani EU ili država sa kojima Republika Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca.
    b)   Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik.
3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-49608-OIB UPLATITELJA.
4. Izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 
UGOVORNA CIJENA
Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorne cijene u kunama, jednokratno, s rokom plaćanja od najdulje 30 dana od dana ovjere ugovora o prodaji nekretnine kod javnog bilježnika. Ministarstvo državne imovine sve do potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
 
Kontakt informacije radnim danom od 9-12 sati: tel: +385(0)1 6448 887
 
Ovaj tekst te katalog nekretnina je objavljen na stranicama www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr

Pisane vijesti

Dokumenti