Rezultati javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 4/17; s rokom do 11/12/2017

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_129797957.jpg

Na natječaj za kupnju nekretnina u vlasništvu RH pristiglo je ukupno 21 ponuda za 16 nekretnina, a za 8 nekretnina nije iskazan interes.

Na temelju odredbi čl. 54. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 94/13), čl. 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 104/16) te čl. 8., 9. i 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 127/13) Ministarstvo državne imovine objavilo je 11. studenog 2017. Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 4/17. Po završetku javnog natječaja koji je trajao do 14 sati 11. prosinca 2017. i prema zapisniku Povjerenstva za otvaranje, pregled i ocjenu valjanosti ponuda, ostvareni su sljedeći rezultati:
 
1. Nekretnina označena kao k.č.br. 574/2, Virovitica, Ulica Antunovac, pašnjak, površine 17.581 m2, upisana u z.k.ul. 974, k.o. Antunovac, Općinski sud u Virovitici, Zemljišno-knjižni odjel Virovitica.
POČETNA CIJENA: 346.112,50 kn
JAMČEVINA: 34.611,25 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 351.127,77 kn.
 
2. Nekretnina označena kao k.č.br. 877/5, pašnjak, površine 1.936 m2, upisana u z.k.ul. 521, k.o. Biorine, Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Imotski.
POČETNA CIJENA: 166.237,50 kn
JAMČEVINA: 16.623,75 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak u iznosu od 21.878,89 kn u ime naknade za izdvajanje čestice iz šumsko-gospodarskog područja Republike Hrvatske.
Nema pristiglih ponuda.
 
3. Nekretnina označena kao k.č.br. 7479/1, oranica u Konc Zelenikov, površine 300 čhv, upisana u z.k.ul. 1317, k.o. Brod na Kupi, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Delnice.
POČETNA CIJENA: 87.275,00 kn
JAMČEVINA: 8.727,50 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
4. Nekretnina označena kao k.č.br. 957, oranica, površine 3.327 m2, upisana u z.k.ul. 444, k.o. Glina, Općinski sud u Sisku, Zemljišno-knjižni odjel Glina.
POČETNA CIJENA: 72.000,00 kn
JAMČEVINA: 7.200,00 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 75.000,00 kn.
 
5. Nekretnina označena kao k.č.br. 158 ZGR., štala, površine 119 m2, upisana u z.k.ul. 1231, k.č.br. 4312/2, vrt, površine 72 m2, upisana u z.k.ul. 1527, sve k.o. Grožnjan, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Buje.
POČETNA CIJENA: 342.125,00 kn
JAMČEVINA: 34.212,50 kn
Dvije pristigle ponude: 432.550,00 kn i 352.095,00 kn.
 
6. Nekretnina označena kao k.č.br. 592/2, oranica Hrašće, površine 533 m2, k.č.br. 592/3, oranica Hrašće, površine 53 m2, upisane u z.k.ul. 18405, k.o. Hrašće, Općinski sud u Novom Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Novi Zagreb.
POČETNA CIJENA: 264.512,50 kn
JAMČEVINA: 26.451,25 kn
Nema pristiglih valjanih ponuda.
 
7. Nekretnina označena kao k.č.br. 2737/30, pašnjak, površine 273 m2, upisana u z.k.ul. 2959, k.o. Imotski-Glavina, Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Imotski.
POČETNA CIJENA: 49.237,50 kn
JAMČEVINA: 4.923,75 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak u iznosu od 273,00 kn u ime naknade za izdvajanje čestice iz šumsko-gospodarskog područja Republike Hrvatske.
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 50.001,00 kn.
 
8. Nekretnina označena kao k.č.br. 143 ZGR, košara, površine 81 m2, upisana u z.k.ul. 471, k.o. Kuna Pelješka, Općinski sud u Dubrovniku, Zemljišno-knjižni odjel Korčula.
POČETNA CIJENA: 28.768,75 kn
JAMČEVINA: 2.876,88 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 30.100,00 kn.
 
9. Nekretnina označena kao k.č.br. 354, kuhinjski vrt u selu, površine 46 čhv, suvlasništvo Republike Hrvatske u ½ dijela, k.č.br. 355/1, kuća br. 60/A i dvorište u selu, površine 117 čhv, suvlasništvo Republike Hrvatske u ½ dijela, obje upisane u z.k.ul. 60, k.č.br. 349, kuća br. 60 B i dvorište u selu, površine 193 čhv, upisana u z.k.ul. 62, k.č.br. 350, livada u selu, površine 99 čhv, k.č.br. 351, kuhinjski vrt u selu, površine 59 čhv, obje upisane u z.k.ul. 1518; sve k.o. Lukačko Dugo Selo, Općinski sud u Virovitici, Zemljišno-knjižni odjel Virovitica.
POČETNA CIJENA: 44.362,50 kn
JAMČEVINA: 4.436,25 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 45.610,00 kn.
 
10. Nekretnina označena kao k.č.br. 364/2, pašnjak, površine 450 m2, upisana u z.k.ul. 6, k.o. Miholjice, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Krk.
POČETNA CIJENA: 251.550,00 kn
JAMČEVINA: 25.155,00 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
11. Nekretnina označena kao k.č.br. 845/1, Augusta Šenoe, voćnjak, površine 328 m2, upisana u z.k.ul. 4761, k.o. Nova Gradiška, Općinski sud u Slavonskom Brodu, Zemljišno-knjižni odjel Nova Gradiška.
POČETNA CIJENA: 51.075,00 kn
JAMČEVINA: 5.107,50 kn
Nema pristiglih ponuda.

12. Nekretnina označena kao k.č.br. 3898/142, neplodno zemljište, površine 1.788 m2, upisana u z.k.ul. 6313, k.o. Novi, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Novi Vinodolski.
POČETNA CIJENA: 946.250,00 kn
JAMČEVINA: 94.625,00 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 1.128.870,00 kn.
 
13. Nekretnina označena kao k.č.br. 1256, voćnjak, površine 627 m2, suvlasništvo Republike Hrvatske u ½ dijela, upisana u z.k.ul. 21516, k.o. Osijek, Općinski sud u Osijeku, Zemljišno-knjižni odjel Osijek.
POČETNA CIJENA: 225.186,00 kn
JAMČEVINA: 22.518,60 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
14. Nekretnina označena kao k.č.br. 1057/13, pašnjak, površine 1193 m2, upisana u z.k.ul. 697, k.o. Pakovo Selo, Općinski sud u Šibeniku, Zemljišno-knjižni odjel Drniš.
POČETNA CIJENA: 51.337,50 kn
JAMČEVINA: 5.133,75 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 51.340,00 kn.
 
15. Nekretnina označena kao k.č.br. 1061, dvor, površine 410 čhv, k.č.br. 1062, dvor, površine 244 čhv, upisane u z.k.ul. 1829, k.o. Prgomelje, Općinski sud u Bjelovaru, Zemljišno-knjižni odjel Bjelovar.
POČETNA CIJENA: 74.375,00 kn
JAMČEVINA: 7.437,50 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
16. Nekretnina označena kao k.č.br. 2414/3, oranica, površine 22.397 m2, upisana u z.k.ul. 19536, k.o. Pula, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Pula.
POČETNA CIJENA: 20.681.000,00 kn
JAMČEVINA: 1.034.050,00 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
17. Nekretnina označena kao k.č.br. 1023/17,Zmajnje, ribnjak, površine 574 m2, upisana u z.k.ul. 904, k.o. Ruškovica, Općinski sud u Sisku, Zemljišno-knjižni odjel Kutina.
POČETNA CIJENA: 24.000,00 kn
JAMČEVINA: 2.400,00 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 40.000,00 kn.
 
18. Nekretnina označena kao k.č.br. 1713/1, Ivana Fistrovića, pašnjak, površine 1.299 m2, upisana u z.k.ul. 5556, k.o. Sisak Stari, Općinski sud u Sisku, Zemljišno-knjižni odjel Sisak.
POČETNA CIJENA: 109.012,50 kn
JAMČEVINA: 10.901,25 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
19. Nekretnina označena kao k.č.br. 28/45, pašnjak, površine 3.531 m2, upisana u z.k.ul. 758, k.o. Stankovci, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Benkovac.
POČETNA CIJENA: 120.237,50 kn
JAMČEVINA: 12.023,75 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak u iznosu od 78.891,70 kn u ime naknade za izdvajanje čestice iz šumsko-gospodarskog područja Republike Hrvatske.
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 120.300,00 kn kn.
 
20. Nekretnina označena kao k.č.br. 51/5/1/2, livada Globetka, površine 982 m2, k.č.br. 51/5/1/3, livada Globetka, površine 807 m2,  upisane u z.k.ul. 2304, k.o. Šenkovec, Općinski sud u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel Čakovec.
POČETNA CIJENA: 259.000,00 kn
JAMČEVINA: 25.900,00 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 259.500,00 kn.
 
21. Nekretnina označena kao k.č.br. 948/167, pašnjak, površine 167 m2, upisana u z.k.ul. 190, k.o. Trget, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Labin.
POČETNA CIJENA: 29.000,00 kn
JAMČEVINA: 2.900,00 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 29.000,00 kn.
 
22. Nekretnina označena kao k.č.br. 692/6, oranica, površine 514 m2, upisana u z.k.ul. 2248, k.o. Vabriga, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Poreč.
POČETNA CIJENA: 461.350,00 kn
JAMČEVINA: 46.135,00 kn
Dvije pristigle ponude: 916.000,00 kn i 600.000,00 kn kn.
 
23. Nekretnina označena kao k.č.br. 5201, vrtli, oranica vrtli, površine 27 m2, upisana u z.k.ul. 1230, k.o. Žman, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar.
POČETNA CIJENA: 6.637,50 kn
JAMČEVINA: 663,75 kn
Tri pristigle ponude: 10.100,00 kn, 8.501,00 kn i 7.050,50 kn.
 
24. Nekretnina označena kao k.č.br. 312/ZGR, zgrada, površine 63 m2, upisana u z.k.ul. 399, k.o. Lozovac, Općinski sud u Šibeniku, Zemljišno-knjižni odjel Šibenik.
POČETNA CIJENA: 47.306,25 kn
JAMČEVINA: 4.730,63 kn
Dvije pristigle ponude: 52.056,00 kn i 48.000,00 kn.
 

Pisane vijesti