Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju stanova u vlasništvu RH 3/19

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_104785919.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 9. svibnja 2019. do 10 sati.

Na temelju odredbi čl. 40. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18) Ministarstvo državne imovine objavljuje:
  

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU STANOVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 3/19

 
R. br. Oznaka stana Grad Adresa stana Površina
stana u m2
Troškovi
procjene u kunama
Opis stana Početna cijena u kunama Jamčevina Ener. Cert. Trošak ener. certif. Vrijeme pregleda
1 STAN 3061 Zagreb Kušlanova 35 30,00 562,50 3. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3) stan na mansardi koji se sastoji od jedne sobe, kuhinje, WC-a i predsoblja u površini 30,00 čm, k.č.br.1955/49, upisan u z.k.ul. 8207, k.o. Grad Zagreb. 286.000,00 28.600,00 G 1.172,00 kn 18.04.2019.
14:00 - 15:00
2 STAN 3107 Zagreb Maksimirska
 cesta 36
22,00 500,00 8. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-8) stan u prizemlju koji se sastoji od jedne sobe, kuhinje, smočnice, WC-a i predsoblja, ukupne površine 22 m2, k.čbr. 1957/3, upisan u z.k.ul. 7298, k.o. Grad Zagreb. 220.000,00 22.000,00 D 937,50 kn 18.04.2019.
13:30 - 14:30
3 STAN 3264 Zagreb Nova cesta 40 20,61 812,50 7. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-7) Jednosoban stan u suterenu, koji se sastoji od jedne sobe i WC-a površine 20,61 m2 , sagrađen na k.č.br. 4899/35, upisan u z.k.ul. 14454, k.o. Grad Zagreb. 83.800,00 8.380,00 E 537,50 kn 18.04.2019.
12:00 - 13:00
4 STAN 3375 Zagreb Palmotićeva 50 32,00 812,50 10. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-10)  1. stan u suterenu u ukupnoj površini 32,00 m2, sagrađen na k.č.br. 7397, upisan u z.k.ul. 6603, k.o. Centar. 149.200,00 14.920,00 G 537,50 kn 18.04.2019.
09:30 - 10:30
5 STAN 3378 Zagreb Palmotićeva 51 19,63 812,50 8. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-8) jednosobni stan u podrumu površine 19,63 m2, sagrađen na k.č.br. 2811/1, upisan u z.k.ul. 4766, k.o. Grad Zagreb. 93.880,00 9.388,00 G 537,50 kn 18.04.2019.
10:30 - 11:30
6 STAN 4001 Zagreb Talovčeva 1 19,00 812,50 1. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1) 2. jednosobni stan u suterenu zgrade, koji se sastoji od 1 sobe, kuhinje i WC-a, ukupne površine od 19,00 m2, s pripadajuća dva spremišta u podrumu i na tavanu zgrade, sagrađen na k.č.br. 5218/8, upisan u z.k.ul. 12342, k.o. Grad Zagreb. 96.300,00 9.630,00 G 537,50 kn 19.04.2019.
10:00 - 11:00
7 STAN 6246 Osijek Biševska 16
suteren
27,92 850,00 1. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1) 1. suvlasnički udio koji je jednako velik kao i ostali suvlasnički udjeli kčbr. 9920/31 k.o. Osijek, neodvojivo povezano sa vlasništvom stana A u suterenu ukupne površine 27,92 m2 te sporednog dijela koji se sastoji od drvarnice površine 2,50 m2 koji se nalazi u stambenoj zgradi u Osijeku, Biševska 16, sagrađen na k.č.br. 9920/31, upisan u z.k.ul. 20511, k.o. Osijek. 94.000,00 9.400,00 E 650,00 kn 19.04.2019.
10:45 - 11:15
8 STAN 6244 Osijek Biševska 17
suteren
33,11 850,00 24. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-24) 1. suvlasnički udjelu koji je jednako velik kao i ostali suvlasnički dijelovi kčbr. 9920/31 k.o. Osijek neodvojivo povezano sa vlasništvom jednosobnog stana A u suterenu površine 33,11 m2 koji se nalazi u stambenoj zgradi u Osijeku, Biševska 17 te sporednog dijela koji se sastoji od drvarnice površine 3,57 m2, sagrađen na k.č.br. 9920/31, upisan u z.k.ul. 20511, k.o. Osijek. 111.000,00 11.100,00 E 650,00 kn 19.04.2019.
11:15 - 11:45
9 STAN 4742 Osijek J.J. Strossmayera 4
I kat
17,94 850,00 7. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-7) 1. Dio VII. - kat - desno stan br. 4 koji se sastoji iz kupaonice sa 4,50 m2, kuhinje sa 7,00 m2, sobe sa 8,23 m2, ostave sa 5,18 m2, sobe sa 17,94 m2, sagrađen na k.č.br. 1421/1, upisan u z.kl.ul. 20749, k.o. Osijek. 153.600,00 15.360,00 G 650,00 kn 17.04.2019.
11:30 - 12:00
10 STAN 0828 Osijek K. Firingera 22
prizemlje
44,17 850,00 Stan br. 2, ukupne površine sa 44,17 m2, zgrada u Osijeku, K. Firingera 22, izgrađena na kčbr. 5795, upisan u broj poduloška: 18894/zk. uložak: 18134, k.o. Osijek. 109.300,00 10.930,00 G 650,00 kn 19.04.2019.
10:00 - 10:30
11 STAN 1023 Osijek Krapinsko naselje 10b
potkrovlje
28,24 850,00 STAN broj 4 u potkrovlju, ukupne pov. 28,24 m2, koji se sastoji od dvije sobe, čajne kuhinje i WC-a, zajedno sa pripadajućom drvarnicom, sagrađen na k.č.br. 4528/29, upisan u broj poduloška: 20061, k.o. Osijek. 143.000,00 14.300,00 D 650,00 kn 18.04.2019.
11:30 - 12:00
12 STAN 0944 Osijek L. Jagera 18
dvorišno prizemlje
14,88 850,00 1. Stan površine 14,88 m2 koji se sastoji od 1 sobe, zgrada u Osijeku, L. Jägera 18, sagrađena na kčbr. 5470, upisan u broj poduloška: 18843/zk.uložak: 5548, k.o. Osijek. 33.700,00 3.370,00 G 650,00 kn 17.04.2019.
10:00 - 10:30
13 STAN 1239 Osijek P. Pejačevića 29
prizemlje dvorišne zgrade
61,67 850,00 ZK tijelo III - 1. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1) Jedna prostorija površine 61,67 m2 u dvorišnoj poslovnoj zgradi, sagrađen na k.č.br. 1766/1, upisan u z.k.ul. 1773, k.o Osijek. 193.000,00 19.300,00 G 650,00 kn 17.04.2019.
12:15 - 12:45
14 STAN 1337
STAN 1338
STAN 1339
Osijek Ružina 117 869,00 2.475,00 Izgrađeno građevinsko zemljište mI kategorije, površine 869.00 m2,  k.č.br. 2283, upisano u z.k.ul. 19789, k.o. Osijek. 579.000,00 57.900,00 / / Otvoren pristup
15 STAN 1341 Osijek Ružina 48
prizemlje
 dvorišne zgrade
31,16 850,00 1. Suvlasnički dio: 1132/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1) 1. stan br. 1 u prizemlju dvorišne zgrade ukupne površine 31, 16 m2, koji se sastoji od sobe, WC-a, izbe i kuhinje, te sporednog dijel površine 38,89 m2, koji se sastoji od spremišta 4, 14 m2 i tavanskog prostora 31, 75 m2, sagrađen na 2000/1, upisan u zk.ul. 21102, k.o. Osijek. 93.800,00 9.380,00 G 650,00 kn 18.04.2019.
10:45 - 11:15
16 STAN 1255 Osijek Šetalište Petra Preradovića 7
podrum
42,19 850,00 2. Suvlasnički dio: 180/5000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2) Stan 10  (podrum zgrade)  koji se sastoji od kuhinje sa 14,40 m2, sobe sa 21,52 m2, kupaonice 6,27 m2, ukupno: 42,19 m2. Pomoćni prostor, drvarnica br. 2 sa 9,00 m2, sagrađen na k.č.br. 5686/1, upisan u z.k.ul.2161, k.o. Osijek. 141.000,00 14.100,00 F 650,00 kn 17.04.2019.
10:45 - 11:15
17 STAN 0678 Osijek Vij. Lj.
Babića 5
suteren
58,24 850,00 1. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1) Stan u suterenu koji se sastoji od: dvije sobe, kuhinje, izbe, kupaonice i predsoblja, ukupne površine 58,24 m2 te pripadajuće drvarnice, sa suvlasničkim udjelom koji je jednako velik kao i ostali suvlasnički dijelovi katastarske čestice 3642/2 k.o. Osijek, Vijenac Ljube Babića 5, sagrađen na k.č.br. 3642/2, upisan u z.k.ul. 21905, k.o. Osijek. 221.000,00 22.100,00 D 650,00 kn 18.04.2019.
10:00 - 10:30
Osim kupoprodajne cijene kupac snosi i troškove procjene vrijednosti stana i izrade energetskog certifikata.
 
 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:  09. svibnja 2019. do 10 sati
Svi stanovi se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
Kontakt informacije radnim danom od 9-16 sati: tel: 01 6448 887, 031 628 505
 
Cjeloviti tekst oglasa sa svim detaljima i uvjetima javnog poziva nalazi se na: www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr
 
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaki pojedini stan u zatvorenoj omotnici.
 
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je stan u oglasu naveden uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU STANA - NE OTVARATI».
 
Ponude se podnose u urudžbeni zapisnik Ministarstva državne imovine ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb do 09. svibnja 2019. do 10 sati.
 
Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude u Ministarstvu državne imovine.
 
Ponude zaprimljene u Ministarstvu državne imovine u 10,00 sati 09. svibnja 2019. smatraju se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.
 
Javno otvaranje ponuda održat ce se u Ministarstvu državne imovine 09. svibnja 2019. u 10,00 sati.
 
 
UVJETI NATJEČAJA
 
Svi stanovi se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina.
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.
 
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu izraženu u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.
 
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.
 
Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 
Ministarstvo državne imovine zadržava pravo da odustane od prodaje stana u svako doba prije potpisivanja ugovora. U slučaju da Ministarstvo državne imovine odustane od prodaje stana izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
 
Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelj jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunat u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Ministarstvo državne imovine vratit će jamčevinu bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
 
Izabrani ponuditelj dužan je u roku od osam (8) dana od dostave kupoprodajnog ugovora isti potpisati i dostaviti Ministarstvu državne imovine. U suprotnom Ministarstvo državne imovine nije vezano odlukom o izboru najboljeg ponuditelja.
 
 
SADRŽAJ PONUDE
 
- u ponudi mora biti navedena kupoprodajna cijena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati
- podaci o podnositelju ponude (prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa)
- osobni identifikacijski broj (OIB),
- naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju njezinog neprihvaćanja
- domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana.
- domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice
- domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik
- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-49608-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku stana za koji se uplaćuje jamčevina
- izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 


Pisane vijesti