Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 5/19

Slika /arhiva-midim//dokumenti/Natjecaji za kupnju nekretnina u vl RH/2019-5-N/Nekretnine-5-19-1.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 8. svibnja 2019. do 10,00 sati

Na temelju odredbi čl. 40. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18) Ministarstvo državne imovine objavljuje:
 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 5/19

 
R.
br.
Početna cijena
i iznos jamčevine
u kunama
Površina  u m2 Troškovi procjene Opis nekretnine
1. cijena:
6.589.067,26
jamčevina:
658.906,73
987.785 19.925,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U STANKOVCIMA – ukupne površine 987.785 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 408/16, površine 692.805 m2, upisana u z.k.ul. 726, zk.č.br. 1516/2, površine 3.495 m2, upisana u z.k.ul. 746  i zk.č.br. 929/24, površine 291.485 m2, upisana u z.k.ul. 758, sve k.o. Stankovci, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Benkovac.
2. cijena:
4.993.000,00
jamčevina:
499.300,00
62.259   GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U IVANIĆ GRADU – ukupne površine 62.259 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 277, površine 18.453 m2, zk.č.br. 278, površine 3.882 m2, zk.č.br. 279, površine 11.184 m2, zk.č.br. 280, površine 8.303 m2, zk.č.br. 281, površine 6.341 m2 i zk.č.br. 282, površine 14.096 m2, ukupne površine 62.259 m2, sve upisane u z.k.ul. 493, k.o. Šarampov, Općinski sud u Velikoj Gorici, Zemljišno-knjižni odjel Ivanić Grad.
Čestice zemljišta su prema UPU zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grad i Caginec, te su obuhvaćene granicama građevinskog područja naselja, pretežito unutar poslovne zone, a u naravi se radi o neizgrađenom građevinskom zemljištu.
3. cijena:
4.823.000,00
jamčevina:
482.300,00
2.079 1.875,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U ZAGREBU – površine 2.079 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2652, površine 2.079 m2, upisana u z.k.ul. 4985, k.o. Vrapče Novo, Općinski građanski sud u Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Zagreb.
4. cijena:
3.486.000,00
jamčevina:
348.600,00
43.502   GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U IVANIĆ GRADU – ukupne površine 43.502 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 272/2, površine 8.448 m2, zk.č.br. 273/2, površine 11.470 m2, zk.č.br. 274, površine 2.394 m2, zk.č.br. 275, površine 6.675 m2 i zk.č.br. 276, površine 14.515 m2, ukupne površine 43.502 m2, sve upisane u z.k.ul. 493, k.o. Šarampov, Općinski sud u Velikoj Gorici, Zemljišno-knjižni odjel Ivanić Grad.
Čestice zemljišta su prema UPU zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grad i Caginec, te su obuhvaćene granicama građevinskog područja naselja, pretežito unutar poslovne zone, a u naravi se radi o neizgrađenom građevinskom zemljištu.
5. cijena:
2.880.000,00
jamčevina:
288.000,00
14.209 4.450,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE  SA GRAĐEVINAMA U VINKOVCIMA – ukupne površine 14.209 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 5625/20, ukupne površine 14.209 m2, upisana u z.k.ul. 8487, k.o. Vinkovci, Općinski sud u Vinkovcima, Zemljišno-knjižni odjel Vinkovci.
6. cijena:
1.800.000,00
jamčevina:
180.000,00
18.679 1.000,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U BUJAMA – površine 18.679 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 454/1, površine 18.679 m2, upisana u z.k.ul. 3480, k.o. Buje, Općinski sud u Pazinu, Zemljišno-knjižni odjel Buje.
7. cijena:
1.578.000,00
jamčevina:
157.000,00
19.658   GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U IVANIĆ GRADU – ukupne površine 19.658 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 248/4, površine 7.261 m2, zk.č.br. 248/5, površine 3.788 m2, zk.č.br. 249/3, površine 2.301 m2, zk.č.br. 270, površine 2.550 m2, zk.č.br. 271, površine 2.182 m2 i zk.č.br. 249/2, površine 1.576 m2, ukupne površine 19.658 m2, sve upisane u z.k.ul. 493, k.o. Šarampov, Općinski sud u Velikoj Gorici, Zemljišno-knjižni odjel Ivanić Grad.
Čestice zemljišta su prema UPU zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grad i Caginec, te su obuhvaćene granicama građevinskog područja naselja, pretežito unutar poslovne zone, a u naravi se radi o neizgrađenom građevinskom zemljištu.
8. cijena:
1.272.900,00
jamčevina:
127.290,00
7.155 14.735,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE SA GRAĐEVINAMA U VRBOVCU – ukupne površine 7.155 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 3506, ukupne površine 7.155 m2, upisana u z.k.ul. 2815, k.o. Vrbovec 1, Općinski sud u Sesvetama, Zemljišno-knjižni odjel Vrbovec.
9. cijena:
845.000,00
jamčevina:
84.500,00
1.890 7.375,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I ZGRADE U RAKITJU KRAJ ZAGREBA – ukupne površine 1.890 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 73, površine 1.308 m2, upisana u z.k.ul. 1736 i zk.č.br. 74, površine 582 m2, upisana u z.k.ul. 1750, sve k.o. Rakitje, Općinski sud u Novom Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Samobor.
10. cijena:
839.000,00
jamčevina:
83.900,00
5.895 3.375,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U BUJAMA – površine 5.895 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 602, površine 5.895 m2, upisana u z.k.ul. 907, k.o. Buje, Općinski sud u Pazinu, Zemljišno-knjižni odjel Buje.
11. cijena:
480.000,00
jamčevina:
48.000,00
3.337 2.531,25 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI CEROVLJE – ukupne površine 3.337 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 743, površine 349 m2 i zk.č.br. 748/2, površine 2.988 m2, ukupne površine 3.337 m2, upisane u z.k.ul. 482, k.o. Cerovlje, Općinski sud u Pazinu, Zemljišno-knjižni odjel Pazin.
12. cijena:
386.000,00
jamčevina:
38.600,00
811 1.750,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U ČAKOVCU – površine 811 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1134/39/1/1/C, površine 811 m2, upisana u z.k.ul. 3653, k.o. Čakovec, Općinski sud u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel Čakovec.
13. cijena:
358.000,00
jamčevina:
35.800,00
13.135 1.335,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI ČAČINCI – površine 13.135 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 501, površine 13.135 m2, upisana u z.k.ul. 2794, k.o. Čačinci, Općinski sud u Virovitici, Zemljišno-knjižni odjel Orahovica.
14. cijena:
322.000,00
jamčevina:
32.200,00
800 3.250,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE  I GRAĐEVINA U NOVIGRADU – površine 800 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 920/2, površine 800 m2, upisana u z.k.ul. 2722, k.o. Novigrad, Općinski sud u Pazinu, Zemljišno-knjižni odjel Buje.
15. cijena:
181.000,00
jamčevina:
18.100,00
1.000 1.000,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U BUJAMA – površine 1.000 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 864/1, površine 1.000 m2, upisana u z.k.ul. 2180, k.o. Kaštel, Općinski sud u Pazinu, Zemljišno-knjižni odjel Buje.
16. cijena:
179.000,00
jamčevina:
17.900,00
4.360 1.776,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI NEDELIŠĆE – površine 4.360 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1223, površine 4.360 m2, upisana u z.k.ul. 1392, k.o. Nedelišće, Općinski sud u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel Čakovec.
17. cijena:
130.000,00
jamčevina:
13.000,00
457 1.000,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI SVETI LOVREČ – površine 457 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 3390, površine 457 m2, upisana u z.k.ul. 2128, k.o. Baderna, Općinski sud u Pazinu, Zemljišno-knjižni odjel Poreč.
18. cijena:
117.000,00
jamčevina:
11.700,00
812 1.000,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI MOTOVUN – površine 812 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 373/13, površine 812 m2, upisana u z.k.ul. 755, k.o. Brkač, Općinski sud u Pazinu, Zemljišno-knjižni odjel Pazin.
19. cijena:
109.400,00
jamčevina:
10.940,00
1.485 4.335,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I GRAĐEVINE U OPĆINI ERDUT – ukupne površine 1.485 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 699, površine 1.485 m2, upisana u z.k.ul. 1613, k.o. Erdut, Općinski sud u Osijeku, Zemljišno-knjižni odjel Osijek.
20. cijena:
84.500,00
jamčevina:
8.450,00
1.120 3.125,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U METKOVIĆU – ukupne površine 1.120 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 3457/25, površine 546 m2 i zk.č.br. 3457/26, površine 574 m2, ukupne površine 1.120 m2, obje upisane u z.k.ul. 1108, k.o. Vid, Općinski sud u Metkoviću, Zemljišno-knjižni odjel Metković.
21. cijena:
29.700,00
jamčevina:
2.970,00
1.975 1.480,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI BEDEKOVČINA – površine 1.975 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 651/2, površine 1.975 m2, upisana u z.k.ul. 2387, k.o. Poznanovec, Općinski sud u Zlataru, Zemljišno-knjižni odjel Zabok.
22. cijena:
27.800,00
jamčevina:
2.780,00
16.507  
3.335,00
 
GRAĐEVINA I ZEMLJIŠTE U SISKU – površine 16.507 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4/3, površine 16.507 m2, upisana u z.k.ul. 1267, k.o. Prelošćica, Općinski sud u Sisku, Zemljišno-knjižni odjel Sisak.
23. cijena:
22.100,00
jamčevina:
2.210,00
63 1.687,50 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE NA OTOKU KRKU – površine 63 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 697/24, površine 63 m2, upisana u z.k.ul. 1481, k.o. Skrpčići, Općinski sud u Crikvenici, Zemljišno-knjižni odjel Krk.
24. cijena:
21.500,00
jamčevina:
2.150,00
1.428 1.480,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI BEDEKOVČINA – površine 1.428 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 651/1, površine 1.428 m2, upisana u z.k.ul. 2387, k.o. Poznanovec, Općinski sud u Zlataru, Zemljišno-knjižni odjel Zabok.
25. cijena:
19.700,00
jamčevina:
1.970,00
65 1.500,00 GRAĐEVINA I ZEMLJIŠTE U LABINU – površine 65 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 97/ZGR, površine 65 m2, upisana u z.k.ul. 1285, k.o. Prkušnica, Općinski sud u Pazinu, Zemljišno-knjižni odjel Labin.
26. cijena:
9.300,00
jamčevina:
930,00
227
čhv
1.335,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I GRAĐEVINA U OPĆINI VOĆIN – površine 227 čhv
Nekretnina označena kao zk.č.br. 466, kuća, dvor i oranica u selu, površine 227 čhv, upisana u z.k.ul. 278, k.o. Hum Voćinski, Općinski sud u Virovitici, Zemljišno-knjižni odjel Slatina.
Naknada za izdvajanje nekretnine iz šumsko-gospodarskog područja RH za nekretninu pod rednim brojem 1. iznosi 11.971.076,72 kn, za nekretninu pod rednim brojem 5. iznosi 539.099,00 kn, a za nekretninu pod rednim brojem 11. iznosi 24.260,07 kn. Osim kupoprodajne cijene kupac snosi i troškove procjene vrijednosti nekretnine.
 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:  8. svibnja 2019. do 10 sati
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
Kontakt informacije radnim danom od 9-16 sati: tel: 01 6448 887
 
Cjeloviti tekst oglasa sa svim detaljima i uvjetima javnog poziva nalazi se na: www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr
 
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaku pojedinu nekretninu u zatvorenoj omotnici.
 
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI».
 
Ponude se podnose u urudžbeni zapisnik Ministarstva državne imovine ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb do 8. svibnja 2019. do  10,00 sati.
 
Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude u Ministarstvu državne imovine.
 
Ponude zaprimljene u Ministarstvu državne imovine nakon 10,00 sati 8. svibnja 2019. smatraju se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.
 
Javno otvaranje ponuda održat ce se u Ministarstvu državne imovine 8. svibnja 2019. u 10,00 sati.
 
 
UVJETI NATJEČAJA
 
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina.
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.
 
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu izraženu u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.
 
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.
 
Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 
Ministarstvo državne imovine zadržava pravo da odustane od prodaje nekretnine u svako doba prije potpisivanja ugovora. U slučaju da Ministarstvo državne imovine odustane od prodaje nekretnine izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
 
Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelj jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunat u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Ministarstvo državne imovine vratit će jamčevinu bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
 
Izabrani ponuditelj dužan je u roku od osam (8) dana od dostave kupoprodajnog ugovora isti potpisati i dostaviti Ministarstvu državne imovine. U suprotnom Ministarstvo državne imovine nije vezano odlukom o izboru najboljeg ponuditelja.
 
 
SADRŽAJ PONUDE
 
- u ponudi mora biti navedena kupoprodajna cijena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati
- podaci o podnositelju ponude (prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa)
- osobni identifikacijski broj (OIB),
- naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju njezinog neprihvaćanja
- domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana.
- domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice
- domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik
- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-49608-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina
- izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 
 


Pisane vijesti