Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 6/19

Slika /arhiva-midim//dokumenti/Natjecaji za kupnju nekretnina u vl RH/2019-6-N/Nekretnine-6-19-1.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 17. srpnja 2019. do 10 sati.

Na temelju odredbi čl. 40. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18) Ministarstvo državne imovine objavljuje:
 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 6/19

 
R.
br.
Početna cijena i iznos jamčevine u kunama Površina u m2 Troškovi procjene i energetskog certifikata u kunama Opis nekretnine
1. cijena:
1.140.000,00
jamčevina:
114.000,00
26.929 2.300,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U KUMROVCU – površine 26.929 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1472/9, površine 26.929 m2, upisana u z.k.ul. 1488, k.o. Razvor, Općinski sud u Zlataru, Zemljišno-knjižni odjel Klanjec.
2. cijena:
939.000,00
jamčevina:
93.900,00
3.891 2.875,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U SAMOBORU – površine 3.891 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2491/2, površine 3.891 m2, upisana u z.k.ul. 6815, k.o. Samobor, Općinski sud u Novom Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Samobor.
3. cijena:
914.000,00
jamčevina:
91.400,00
586 3.000,00
6.187,50
KUĆA SA ZEMLJIŠTEM NA OTOKU ILOVIKU – površine 586 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 990 ZGR, energetskog razreda E/C, površine 586 m2, upisana u z.k.ul. 4633, k.o. Veli Lošinj, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Mali Lošinj.
4. cijena:
597.000,00
jamčevina:
59.700,00
22.739 1.791,67 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI HERCEGOVAC – površine 22.739 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1282/2, površine 22.739 m2, upisana u z.k.ul. 563, k.o. Ladislav, Općinski sud u Bjelovaru, Zemljišno-knjižni odjel Garešnica.
5. cijena:
546.000,00
jamčevina:
54.600,00
1 jutro i
672 čhv
7.252,50 4. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE SA GRAĐEVINAMA U OPĆINI ŠPIŠIĆ BUKOVICA (ZGRADA VINARIJE SA POMOĆNIM GRAĐEVINAMA) – ukupne površine 1 jutro i 672 čhv
Nekretnina označena kao zk.č.br. 792/4, površine 1 jutro i 672 čhv, upisana u z.k.ul. 2260, k.o. Vukosavljevica, Općinski sud u Virovitici, Zemljišno-knjižni odjel Virovitica.
6. cijena:
325.000,00
jamčevina:
32.500,00
1.618 1.687,50 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U BUJAMA – površine 1.618 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1087, površine 1.618 m2, upisana u z.k.ul. 1536, k.o. Kaštel, Općinski sud u Pazinu, Zemljišno-knjižni odjel Buje.
7. cijena:
207.000,00
jamčevina:
20.700,00
195 1.125,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI MEDULIN – površine 195 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1194/14, površine 195 m2, upisana u z.k.ul. 2768, k.o. Medulin, Općinski sud u Puli, Zemljišno-knjižni odjel Pula.
8. cijena:
173.000,00
jamčevina:
17.300,00
132 1.575,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U ZAGREBU – površine 132 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 5676/407, površine 132 m2, upisana u z.k.ul. 6280, k.o. Grad Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Zagreb.
9. cijena:
104.000,00
jamčevina:
10.400,00
55 1.781,25 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI PUČIŠĆA NA OTOKU BRAČU – površine 55 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 3060/14, površine 55 m2, upisana u z.k.ul. 2145, k.o. Pučišća, Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Supetar.
10. cijena:
89.300,00
jamčevina:
8.930,00
3.265 2.475,00
1.450,00
GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE SA GRAĐEVINAMA U OPĆINI TOVARNIK – površine 3.265 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1717, površine 3.265 m2, upisana u z.k.ul. 1449, k.o. Tovarnik, Općinski sud u Vukovaru, Zemljišno-knjižni odjel Ilok.
11. cijena:
77.800,00
jamčevina:
7.780,00
1.185 1.187,50 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U NASELJU RADAŠINOVCI KRAJ BENKOVCA – površine 1.185 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1305/16, površine 1.185 m2, upisana u z.k.ul. 672, k.o. Radašinovci, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Benkovac.
12. cijena:
75.200,00
jamčevina:
7.520,00
384 1.237,50 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI RAŽANAC – površine 384 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 3303, površine 384 m2, upisana u z.k.ul. 7652, k.o. Ražanac, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar.
13. cijena:
56.400,00
jamčevina:
5.640,00
109 1.125,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U VODNJANU – površine 109 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1680/21, površine 109 m2, upisana u z.k.ul. 18454, k.o. Vodnjan, Općinski sud u Puli, Zemljišno-knjižni odjel Pula.
14. cijena:
54.700,00
jamčevina:
5.470,00
547 2.062,50 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI KAROJBA – površine 547 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2946/2, površine 547 m2, upisana u z.k.ul. 809, k.o. Novaki Motovunski, Općinski sud u Pazinu, Zemljišno-knjižni odjel Pazin.
15. cijena:
50.300,00
jamčevina:
5.030,00
1.913 1.791,67 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE SA GRAĐEVINAMA U OPĆINI HERCEGOVAC – površine 1.913 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 901/1, površine 816 m2, zk.č.br. 901/5, površine 259 m2, zk.č.br. 901/7, površine 111 m2, zk.č.br. 902/2, površine 475 m2 i zk.č.br. 902/4, površine 252 m2, ukupne površine 1.913 m2, sve upisane u z.k.ul. 1160, k.o. Hercegovac, Općinski sud u Bjelovaru, Zemljišno-knjižni odjel Garešnica.
16. cijena:
17.600,00
jamčevina:
1.760,00
418 1.375,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U MALOM LOŠINJU – površine 418 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 3726/1, površine 418 m2, upisana u z.k.ul. 5963, k.o. Mali Lošinj, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Mali Lošinj.
17. cijena:
11.200,00
jamčevina:
1.120,00
611 1.791,67 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI HERCEGOVAC – površine 611 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 233/2, površine 611 m2, upisana u z.k.ul. 664, k.o. Hercegovac, Općinski sud u Bjelovaru, Zemljišno-knjižni odjel Garešnica.
18. cijena:
11.000,00
jamčevina:
1.100,00
266
čhv
2.000,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI NETRETIĆ – površine 266 čhv
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1760, površine 266 čhv, upisana u z.k.ul. 28, k.o. Pišćetke, Općinski sud u Karlovcu, Zemljišno-knjižni odjel Karlovac.
19. cijena:
10.500,00
jamčevina:
1.050,00
13 1.500,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U DUBROVNIKU – površine 13 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1226/2, površine 13 m2, upisana u z.k.ul. 850, k.o. Mokošica, Općinski sud u Dubrovniku, Zemljišno-knjižni odjel Dubrovnik.
20. cijena:
7.200,00
jamčevina:
720,00
45 1.312,50 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE SA GRAĐEVINOM NA OTOKU CRESU – površine 45 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 347 ZGR, površine 45 m2, upisana u z.k.ul. 1424, k.o. Beli, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Mali Lošinj.
 
Naknada za izdvajanje nekretnine iz šumsko-gospodarskog područja RH za nekretninu pod rednim brojem 11. iznosi 11.738,38 kn. Osim kupoprodajne cijene kupac snosi i troškove procjene vrijednosti nekretnine i izrade energetskog certifikata.

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 17. srpnja 2019. do 10 sati.
Javno otvaranje ponuda održat ce se u Ministarstvu državne imovine, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10, 17. srpnja 2019. u 10,00 sati.
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
Kontakt informacije radnim danom od 9-16 sati: tel: 01 6448 887
 
Cjeloviti tekst oglasa sa svim detaljima i uvjetima javnog poziva nalazi se na: www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr
 

PODNOŠENJE PONUDA
 
Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da Ministarstvo državne imovine može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.
 
Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaku pojedinu nekretninu u zatvorenoj omotnici.
 
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI do 17. srpnja 2019. do 10 sati».
 
Ponude se podnose u urudžbeni zapisnik Ministarstva državne imovine ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb do 17. srpnja 2019. do  10,00 sati.
 
Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude u Ministarstvu državne imovine.
 
Ponude zaprimljene u Ministarstvu državne imovine nakon 10,00 sati 17. srpnja 2019. smatraju se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.
 
Javno otvaranje ponuda održat ce se u Ministarstvu državne imovine, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10, 17. srpnja 2019. u 10,00 sati.
 

UVJETI NATJEČAJA
 
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina.
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.
 
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu izraženu u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati. U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za istu nekretninu, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.
 
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.
 
Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 
Ministarstvo državne imovine zadržava pravo da odustane od prodaje nekretnine u svako doba prije potpisivanja ugovora. U slučaju da Ministarstvo državne imovine odustane od prodaje nekretnine izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
 
Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelj jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunat u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Ministarstvo državne imovine vratit će jamčevinu bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
 
Izabrani ponuditelj dužan je u roku od osam (8) dana od dostave kupoprodajnog ugovora isti potpisati i dostaviti Ministarstvu državne imovine. U suprotnom Ministarstvo državne imovine nije vezano odlukom o izboru najboljeg ponuditelja.
 

SADRŽAJ PONUDE
 
- u ponudi mora biti navedena kupoprodajna cijena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati
- podaci o podnositelju ponude (prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa)
- osobni identifikacijski broj (OIB),
- naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju njezinog neprihvaćanja
- domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana.
- domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice
- domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik
- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-49608-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina
- izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.


 
 


Pisane vijesti