Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju poslovnih prostora u vlasništvu RH 5/19

Slika /arhiva-midim//dokumenti/Natjecaji za kupnju nekretnina u vl RH/2019-5-PP/prodaja_pp_5_19.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 22. listopada 2019. do 10 sati.

Na temelju odredbi čl. 40. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18) Ministarstvo državne imovine objavljuje: 


JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 5/19

 
R.
br.
Oznaka Adresa Površina u m2 Opis poslovnog prostora Početna cijena u kunama Iznos jamčevine u kunama Troškovi procjene u kunama s PDV-om Energ. cert. Trošak izrade energet.
certif. u kunama s PDV-om
Vrijeme pregleda poslovnih prostora Napomena
1. PP 3318 Zagreb,
Antuna Bauera 27, I. kat
45,88 5. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-5), 1. poslovni prostor na I. (prvom) katu dvorišne zgrade, koji se sastoji od hodnika i dvije sobe, površine 45,88 m2, izgrađen na k.č.br. 2173/17, upisan u zk.ul.br. 13884 k.o. Grad Zagreb, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu. 198.000,00 19.800,00 1.112,50 G 1.500,00 04.10.
2019.

10,00
-
10,30
- Nema sanitarni čvor
- Nema priključak za struju
- Nema plinomjer
- Nema vodomjer
2. PP 3494 Zagreb,
Baruna Trenka 4, suteren
70,57 5. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-5), poslovni prostor u suterenu ulične zgrade, ukupne površine 70,57 m2 koji je neodvojivo povezan s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine, izgrađen na k.č.br. 3117, upisan u zk.ul.br. 4576, k.o. Grad Zagreb, Zemljišnoknjižni odjel u Zagrebu, Općinski građanski sud u Zagrebu 442.000,00 44.200,00 1.145,71 C 1.125,00 04.10.
2019.

13,30
-
14,00
- Nema sanitarni čvor
- Nema priključak za struju
- Nema plinomjer
3. PP 1611 Zagreb,
Maksimirska 34 – Sermageova 2,
ulično prizemlje
22,00 6. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-6), 1. poslovni prostor u uličnom prizemlju stambeno – poslovne zgrade, koji se sastoji od jedne prostorije, u ukupnoj površini od 22,00 čm, neodvojivo povezan sa suvlasničkim dijelom cijele nekretnine, izgrađen na k.č.br. 1965/1, upisan u zk.ul.br. 7492 k.o. Grad Zagreb, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu. 257.000,00 25.700,00 1.199,27 E 812,50 04.10.
2019.

11,00
-
11,30
- Nema sanitarni čvor
- Nema priključak za struju
- Nema plinomjer
- Nema vodomjer
4. PP 7148 Zagreb,
Palmotićeva 76,
ulično prizemlje
17,39 13. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-13), 1. poslovni prostor u prizemlju površine 17,39 čm, u stambenoj zgradi Palmotićeva 76, koji je neodvojivo povezan sa odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine koji je jednako velik kao i ostali dijelovi, izgrađen na k.č.br. 7480/1, upisan u zk.ul.br. 6713 k.o. Centar, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu. 291.000,00 29.100,00 1.750,00 F 612,50 04.10.
2019.

12,30
-
13,00
- Nema sanitarni čvor
- Nema plinomjer
5. PP 44 Drniš,
Petra Svačića 64, ulično prizemlje
25,07 1. Suvlasnički dio: 25/1825 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1), 1. prizemlje poslovni prostor – PP1 korisne površine 25,07 m2, izgrađen na k.č.br. 1853/6, upisan u zk.ul.br. 3109 k.o. Drniš, Zemljišnoknižni odjel Drniš, Općinski sud u Šibeniku. 67.100,00 6.710,00 1.250,00 B 2.000,00 04.10.
2019.

11,00
-
12,00
- Nema sanitarni čvor
-roh-bau
- Nisu provedene instalacije za električnu energiju, plinomjer i vodomjer
6. PP 45 Drniš,
Petra Svačića 64, ulično prizemlje
44,15 2. Suvlasnički dio: 44/1825 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2), 1. prizemlje poslovni prostor – PP2 korisne površine 44,15 m2, izgrađen na k.č.br. 1853/6, upisan u zk.ul.br. 3109 k.o. Drniš, Zemljišnoknižni odjel Drniš, Općinski sud u Šibeniku. 118.000,00 11.800,00 1.250,00 B 2.000,00 04.10.
2019.

11,00
-
12,00
- Nema sanitarni čvor
-roh-bau
- Nisu provedene instalacije za električnu energiju, plinomjer i vodomjer
7. PP 187 Karlovac,
Strossmayerov trg 2,
dvorišno prizemlje
43,00 11. Suvlasnički dio: 1/13 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-11), 1. Temeljem zapisnika broj Z-2976/08 upisuje se: - Poslovni prostor smješten u dvorišnom krilu zgrade, desno od kolnog ulaza, a koji se sastoji od dvije prostorije, ukupne površine 43,00 m2, sa pravom korištenja zajedničkog WC-a,  izgrađen na k.č.br. 1099, upisan u zk.ul.br. 2466, k.o. Karlovac II, Zemljišnoknjižni odjel Karlovac, Općinski građanski sud u Karlovcu. 115.000,00 11.500,00 2.100,00 C 750,00 05.10.
2019.
10,00
-
10,30


Novi termin pregleda:

03.10.
2019.

10,00
-
10,30
- Nema sanitarni čvor
- Nema plinomjer
8. PP 312 Osijek,
Kapucinska 36,
dvorišno prizemlje
184,71 3. Suvlasnički dio: 10/100 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3), 1. Poslovni prostor br. 3 nalazi se u prizemlju dvorišne zgrade, a sastoji se od: prodavaonice, spremišta, spremišta ukupne površine 80,07 m2, te sporednog dijela koji se sastoji od: spremišta u podrumu br. 3 u dvorišnom dijelu zgrade površine 12,78 m2 i tavana br. 3 u dvorišnoj zgradi površine 91,86 m2, izgrađen na k.č. br. 5641/1, upisan u zk.ul.br. 20766 k.o. Osijek, Zemljišnoknjižni odjel Osijek, Općinski sud u Osijeku. 484.000,00 48.400,00 1.875,00 F 2.000,00  27.09.
2019.
 
12,15
-
12,45
- Nema priključak za struju
- Nema plinomjer
9. PP 3332 Osijek,
Martina Divalta 97, dvorišno prizemlje
67,57 3. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3), 1. Suvlasnički udio koji je jednako velik kao i ostali suvlasnički dijelovi. Poslovni prostor, površine 67,57 m2, izgrađen na k.č.br. 6921, upisan u zk.ul.br. 19783 k.o. Osijek, Zemljišnoknjižni odjel Osijek, Općinski sud u Osijeku. 56.200,00 5.620,00 1.062,50 G 800,00  27.09.
2019.

10,00
-
10,30
- Nema plinomjer
10. PP 342 Osijek,
Stjepana Radića 33,
ulično prizemlje
13,20 4. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-4), 1. Poslovni prostor u prizemlju, površine 13,20 m2, izgrađen na k.č.br. 5032/1, upisan u zk.ul.br. 5578 k.o. Osijek, Zemljišnoknjižni odjel Osijek, Općinski sud u Osijeku. 72.700,00 7.270,00 1.187,50 E 2.000,00 27.09.
2019.

13,00
-
13,30
- Nema sanitarni čvor
- Nema plinomjer
11. PP 3163 Osijek,
Svete Ane 52,
ulično prizemlje
22,89 1.1 Poslovni prostor površine 22,89 m2, 1.1 Zgrada u Osijeku, Sv. Ane 52, izgrađena na k.č.br. 1994, upisan u knjigu položenih ugovora Osijek, br. poduloška: 20875 / zk.ul.br. 18066, Zemljišnoknjižni odjel Osijek, Općinskog suda u Osijeku. 29.800,00 2.980,00 1.062,50 E 656,25 27.09.
2019.

11,30
-
12,00
- Nema sanitarni čvor
- Nema plinomjer
12. PP 3162 Osijek,
Svete Ane 52,
ulično prizemlje
28,49 1.1 Poslovni prostor površine 28,49 m2, 1.1 Zgrada u Osijeku, Sv. Ane 52, izgrađena na k.č.br. 1994, upisan u knjigu položenih ugovora Osijek, br. poduloška: 20875 / zk.ul.br. 18066, Zemljišnoknjižni odjel Osijek, Općinskog suda u Osijeku. 37.000,00 3.700,00 1.062,50 C 656,25 27.09.
2019.

11,30
-
12,00
- Nema plinomjer
Osim kupoprodajne cijene kupac snosi i troškove procjene vrijednosti poslovnog prostora i izrade energetskog certifikata.
  
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 22. listopada 2019. do 10 sati.
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu državne imovine 22. listopada 2019. u 10,00 sati.
Svi poslovni prostori se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
Kontakt informacije radnim danom od 9-16 sati: tel: 01 6448 887
 
Cjeloviti tekst oglasa sa svim detaljima i uvjetima javnog poziva nalazi se na: www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da Ministarstvo državne imovine može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.
 
Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaki pojedini poslovni prostor u zatvorenoj omotnici.
 
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je poslovni prostor u oglasu naveden uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU POSLOVNOG PROSTORA - NE OTVARATI».
 
Ponude se podnose u urudžbeni zapisnik Ministarstva državne imovine ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb do 22. listopada 2019. do  10,00 sati.
 
Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude u Ministarstvu državne imovine.
 
Ponude zaprimljene u Ministarstvu državne imovine nakon 10,00 sati 22. listopada 2019. smatraju se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu državne imovine 22. listopada 2019. u 10,00 sati.
 
UVJETI NATJEČAJA
 
Svi poslovni prostori se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina.
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.
 
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu izraženu u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati. U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za isti poslovni prostor, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.
 
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.
 
Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 
Ministarstvo državne imovine zadržava pravo da odustane od prodaje poslovnog prostora u svako doba prije potpisivanja ugovora. U slučaju da Ministarstvo državne imovine odustane od prodaje poslovnog prostora izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
 
Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelj jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunat u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Ministarstvo državne imovine vratit će jamčevinu bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
 
Izabrani ponuditelj dužan je u roku od osam (8) dana od dostave kupoprodajnog ugovora isti potpisati i dostaviti Ministarstvu državne imovine. U suprotnom Ministarstvo državne imovine nije vezano odlukom o izboru najboljeg ponuditelja.
 
SADRŽAJ PONUDE
 
- u ponudi mora biti navedena kupoprodajna cijena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati
- podaci o podnositelju ponude (prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa)
- osobni identifikacijski broj (OIB),
- naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju njezinog neprihvaćanja
- domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana.
- domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice
- domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik
- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-49608-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku poslovnog prostora za koji se uplaćuje jamčevina
- izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 
Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti numerirana na način da je označen svaki broj stranice ponude i dokumentacije (npr.: 1/3, 2/3, 3/3) te mora biti uvezana u cjelinu na način da je ponuda s cjelokupnom dokumentacija prošivena i spojena sa vrpcom (npr. jamstvenikom). Ponude koje su zaprimljene, a nisu uvezane i numerirane na prethodno opisani način, smatrati će se nevaljanim te iste neće biti predmetom razmatranja.
 

Pisane vijesti