Rezultati natječaja za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 8/19; s rokom do 9/10/2019

Slika /arhiva-midim/

Na natječaj za kupnju nekretnina u vlasništvu RH pristigla je ukupno 61 ponuda za 18 nekretnina, a za 12 nekretnina nije iskazan interes.

Po završetku javnog natječaja koji je trajao do 10 sati 9. listopada 2019. i prema zapisniku Povjerenstva za otvaranje, pregled i ocjenu valjanosti ponuda, ostvareni su sljedeći rezultati:
 
Redni broj Opis nekretnine Početna cijena (kn) Broj pristiglih
ponuda
Najbolja valjana
ponuda (kn)
1. ZEMLJIŠTE I GRAĐEVINA NA OTOKU CRESU – površine 74 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 741/1 ZGR, površine 28 m2 i zk.č.br. 741/2 ZGR, površine 46 m2, ukupne površine 74 m2, obje upisane u z.k.ul. 785, k.o. Cres, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Mali Lošinj.
 
43.400,00
32 -
2. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I GRAĐEVINA U VIROVITICI – površine 3.118 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 3216, površine 3.118 m2, upisana u z.k.ul. 11756, k.o. Virovitica, Općinski sud u Virovitici, Zemljišno-knjižni odjel Virovitica.
 
99.600,00
0 -
3. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OTOČCU – površine 930 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2982, površine 930 m2, upisana u z.k.ul. 1608, k.o. Otočac, Općinski sud u Gospiću, Zemljišno-knjižni odjel Otočac.
 
74.100,00
 
2 82.452,00
4. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U ISLAMU GRČKOM KRAJ BENKOVCA – površine 1.281 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1123/32, površine 1.281 m2, upisana u z.k.ul. 765, k.o. Islam Grčki, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Benkovac.
 
57.900,00
 
3 76.100,00
5. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U PETRINJI – površine 482 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 5305/15, površine 482 m2, upisana u z.k.ul. 5623, k.o. Petrinja, Općinski sud u Sisku, Zemljišno-knjižni odjel Petrinja.
 
36.400,00
0 -
6. ZEMLJIŠTE U VODNJANU – površine 32 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1108/6 ZGR., površine 32 m2, upisana u z.k.ul. 2002, k.o. Vodnjan, Općinski sud u Puli, Zemljišno-knjižni odjel Pula.
 
14.700,00
1  
14.700,00
7. ZEMLJIŠTE I ZGRADA U VARAŽDINU – površine 333 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2513/1, površine 333 m2, energetskog razreda G, upisana u z.k.ul. 15648, k.o. Varaždin (u osnivanju), Općinski sud u Varaždinu, Zemljišno-knjižni odjel Varaždin.
 
368.000,00
0 -
8. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U DONJEM MIHOLJCU – površine 10.174 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2270, površine 10.174 m2, upisana u z.k.ul. 2933, k.o. Donji Miholjac, Općinski sud u Osijeku, Zemljišno-knjižni odjel Donji Miholjac.
 
246.000,00
0 -
9. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U ILOKU – površine 2.626 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2909/4, površine 2.626 m2, upisana u z.k.ul. 5232, k.o. Ilok, Općinski sud u Vukovaru, Zemljišno-knjižni odjel Ilok.
 
129.000,00
0 -
10. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U SISKU – površine 1.299 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1713/1, površine 1.299 m2, upisana u z.k.ul. 5556, k.o. Sisak Stari, Općinski sud u Sisku, Zemljišno-knjižni odjel Sisak.
 
107.950,00
3 128.574,00
11. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI VIŽINADA – površine 266 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2659/2, površine 266 m2, upisana u z.k.ul. 3004, k.o. Vižinada, Općinski sud u Pazinu, Zemljišno-knjižni odjel Poreč.
 
62.100,00
0 -
12. ZEMLJIŠTE U OPĆINI LOVRAN – površine 813 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 21/19, površine 813 m2, upisana u z.k.ul. 1446, k.o. Tuliševica, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Opatija.
 
530.000,00
1 555.000,00
13. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI BRTONIGLA – površine 907 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1037/47, površine 907 m2, upisana u z.k.ul. 1909, k.o. Brtonigla, Općinski sud u Pazinu, Zemljišno-knjižni odjel Buje.
 
296.000,00
0 -
14. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U NINU – površine 51 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 283, površine 51 m2, upisana u z.k.ul. 401, k.o. Grbe, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar.
 
19.600,00
1 20.000,00
15. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U PETRINJI – površine 421 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4071/26, površine 421 m2, upisana u z.k.ul. 6177, k.o. Petrinja, Općinski sud u Sisku, Zemljišno-knjižni odjel Petrinja.
 
13.500,00
3 25.000,00
16. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI VISOKO – površine 824 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 484/2, površine 824 m2, upisana u z.k.ul. 687, k.o. Đurinovec, Općinski sud u Varaždinu, Zemljišno-knjižni odjel Novi Marof.
 
12.800,00
0 -
17. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U KUTJEVU – površine 7.354 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1051/1, površine 7.354 m2, upisana u z.k.ul. 1073, k.o. Vetovo, Općinski sud u Požegi, Zemljišno-knjižni odjel Požega.
 
83.800,00
0 -
18. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI LOVREĆ – površine 1.644 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 6509/17, površine 1.644 m2, upisana u z.k.ul. 1110, k.o. Studenci, Općinski sud u Makarskoj, Zemljišno-knjižni odjel Imotski.
 
82.000,00
1 87.600,00
19. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U BUJAMA – površine 240 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 936/7, površine 240 m2, upisana u z.k.ul. 1833, k.o. Buje, Općinski sud u Pazinu, Zemljišno-knjižni odjel Buje.
 
79.400,00
1  
79.400,00
20. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE SA GRAĐEVINOM U VRSARU – površine 200 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 634/2 i 634/4, ukupne površine 200 m2, obje upisane u z.k.ul. 126, k.o. Gradina, Općinski sud u Pazinu, Zemljišno-knjižni odjel Poreč.
 
48.100,00
 
6 90.581,00
21. ZEMLJIŠTE NA PERUČKOM JEZERU – površine 88.501 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 3960/2, površine 48.063 m2, upisana u karton zemljišta br. 3960/2, zk.čbr. 4218/3, površine 35.926 m2, zk.č.br. 4218/4, površine 4.108 m2 i zk.č.br. 4218/5, površine 404 m2, sve tri upisane u karton zemljišta 4218/1, sve k.o. Koljane, Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Sinju.
Za k.o. Koljane zemljišna knjiga još nije osnovana, zbog čega je za predmetne nekretnine otvoren karton zemljišta. Predmetne nekretnine nalaze se u obuhvatu turističke zone „Jezero“ u naselju Koljane, koja je planirana za izgradnju turističkog naselja s pratećim sadržajima (T2), s maksimalnim kapacitetom zone 200 kreveta, za koju postoji obveza izrade urbanističkog plana uređenja (UPU) te je obveza kupca financiranje izrade UPU-a.
 
3.900.000,00
 
0 -
22. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U BRODARICI KRAJ ŠIBENIKA – površine 1.188 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 3245/49, površine 1.188 m2, upisana u z.k.ul. 3249, k.o. Donje Polje, Općinski sud u Šibeniku, Zemljišno-knjižni odjel Šibenik.
866.000,00 1 892.300,00
23. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U KRKOVIĆU KRAJ SKRADINA – površine 1.100 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2222/29, površine 1.100 m2, upisana u z.k.ul. 1056, k.o. Piramatovci, Općinski sud u Šibeniku, Zemljišno-knjižni odjel Šibenik.
105.000,00 0 -
24. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI NOVA RAČA – površine 1.687 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1675/1, površine 1.687 m2, upisana u z.k.ul. 1507, k.o. Bedenik, Općinski sud u Bjelovaru, Zemljišno-knjižni odjel Bjelovar.
43.100,00 0 -
25. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI KANFANAR – površine 116 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1659/4, površine 116 m2, upisana u z.k.ul. 1700, k.o. Mrgani, Općinski sud u Puli, Zemljišno-knjižni odjel Rovinj.
32.700,00 1 32.800,00
26. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U VIROVITICI – površine 136 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 203/2, površine 136 m2, upisana u z.k.ul. 2115, k.o. Virovitica-centar, Općinski sud u Virovitici, Zemljišno-knjižni odjel Virovitica.
15.000,00 1 20.001,00
27. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI BRESTOVAC – površine 486 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 134/2, površine 486 m2, upisana u z.k.ul. 343, k.o. Vilić Selo, Općinski sud u Požegi, Zemljišno-knjižni odjel Požega.
10.100,00 1 -
28. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U NASELJU SELIŠTE KRAJ KUTINE – površine 136 čhv
Nekretnina označena kao zk.č.br. 65/2, površine 136 čhv, upisana u z.k.ul. 1975, k.o. Selište, Općinski sud u Kutini, Zemljišno-knjižni odjel Kutina.
6.200,00 1 -
29. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U ZAGREBU – površine 1.373 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 8512/18, površine 202 m2, zk.č.br. 8512/19, površine 1.171 m2, ukupne površine 1.373 m2,  obje upisane u z.k.ul. 108012, k.o. Grad Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Zagreb.
1.214.000,00 1 1.215.000,00
31. ZEMLJIŠTE U OPĆINI GRADEC – površine 625 čhv
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1073/3, površine 50 čhv, zk.č.br. 1073/5, površine 62 čhv i zk.č.br. 1099/4, površine 23 čhv, upisane u z.k.ul. 1592, zk.č.br. 1094/2, površine 89 čhv i zk.č.br. 1094/4, površine 14 čhv, upisane u z.k.ul. 1263, zk.č.br. 1096, površine 127 čhv, zk.č.br. 1099/2, površine 121 čhv i zk.č.br. 1099/3, površine 139 čhv, upisane u z.k.ul. 1570, ukupne površine 625 čhv, sve k.o. Cugovec, Općinski građanski sud u Sesvetama, Zemljišno-knjižni odjel Vrbovec.
21.900,00 1 23.000,00
 


Pisane vijesti