Rezultati natječaja za kupnju garaža u vlasništvu RH 1/19; s rokom do 29/10/2019

Slika /arhiva-midim/

Na natječaj za kupnju garaža u vlasništvu RH pristiglo je ukupno 47 ponuda za 8 garaža, a za 2 garaže nije iskazan interes.

Po završetku javnog natječaja koji je trajao do 10 sati 29. listopada 2019. i prema zapisniku Povjerenstva za otvaranje, pregled i ocjenu valjanosti ponuda, ostvareni su sljedeći rezultati:
 
 
Redni br. Grad Oznaka Adresa Površina
 (m2)
Početna cijena (kn) Broj pristiglih
ponuda
Najbolja valjana
ponuda (kn)
1 DUGO SELO PP7471 Školska 1 11,21 14.700,00 1 16.680,00
2 POŽEGA PP3660 Stjepana Radića 24 16,20 9.900,00 6 18.010,00
3 POŽEGA PP3661 Stjepana Radića 24 16,20 9.900,00 8 22.222,00
4 RIJEKA PP6450 Fužinska 32 21,77 152.000,00 0 -
5 RIJEKA PP6451 Fužinska 34 17,39 122.000,00 0 -
6 RIJEKA PP6396 Portić 16 14,01 77.200,00 1 98.206,83
7 ZAGREB PP3410 Brune Bušića 18-36 12,40 38.300,00 8 70.000,00
8 ZAGREB PP5939 Brune Bušića 18-36 12,40 38.300,00 11 62.000,00
9 ZAGREB PP5943 Brune Bušića 18-36 12,40 38.300,00 10 72.150,00
10 ZAGREB PP7179 Horvatovac 7 12,49 125.700,00 2 252.000,00
 
 
 

Pisane vijesti