Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju poslovnih prostora u vlasništvu RH 6/19

Slika /arhiva-midim//dokumenti/Natjecaji za kupnju nekretnina u vl RH/2019-6-PP/PP-6-2019.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:  11. prosinca 2019. do 10 sati

Na temelju odredbi čl. 40. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18) Ministarstvo državne imovine objavljuje:
 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 6/19

 
R.
br.
Oznaka
Grad
Adresa
Površina posl. prostora
u m2
Opis poslovnog prostora
Početna cijena u
 kunama
Iznos jamčevine u kunama
Troškovi procjene u kunama  s PDV-om
Energ.
certifikat
Trošak izrade energ.
certifikata
u kunama s PDV-om
Termini razgleda
Napomena
1.
PP 1710
Zagreb
Antuna
Gustava
Matoša 5,
dvorišno
prizemlje
21,60
3. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3), poslovni prostor u prizemlju zgrade, površine 21,60 čm koji je neodvojivo povezan s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine, izgrađen na k.č.br. 26, upisan u zk.ul.br. 298 k.o. Grad Zagreb, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu.
164.000,00
16.400,00
1.110,00
F
625,00
18.11.
2019.
 
09:30
-
10:00
- Nema sanitarni čvor
- Nema priključak za struju
- Nema plinomjer
- Nema vodomjer
2.
PP 1095
Zagreb
Gajeva
ulica
2c
-
Bogovićeva
ulica 2,
I.kat
165,78
8. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-8), poslovni prostor koji se sastoji od više prostorija na prvom katu, ukupne površine 165,78 m2, neodvojivo povezan sa suvlasničkim dijelom nekretnine u A, izgrađen na k.č.br. 2275, upisan u zk.ul.br. 5433 k.o. Centar, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu.
3.130.000,00
313.000,00
981,00
C
1.125,00
18.11.
2019.
 
10:30
-
11:00
 
3.
PP 1264
Zagreb
Gajeva 20,
podrum
63,36
2. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2), poslovni prostor u podrumu ulične zgrade, površine 63,36 čm, koji dio je neodvojivo povezan s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine koji je jednako velik kao i ostali dijelovi, izgrađen na k.č.br. 2339, upisan u zk.ul.br. 5443, k.o. Centar, Zemljišnoknjižni odjel u Zagrebu, Općinski građanski sud u Zagrebu
310.000,00
31.000,00
1.110,00
D
1.500,00
18.11.
2019.
 
11:15
-
11:45
Nema sanitarni čvor
4.
PP 6705
Zagreb
Ilica 154,
dvorišno
prizemlje
24,00
2. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2), poslovni prostor u dvorišnoj zgradi, površine 24,00 m2, koji dio je neodvojivo povezan s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine koji je jednako velik kao i dijelovi ostalih suvlasnika, izgrađen na k.č.br. 489/1, upisan u zk.ul.br. 171 k.o. Grad Zagreb, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu.
160.000,00
16.000,00
1.122,00
E
500,00
18.11.
2019.
 
13:00
-
13:30
- Nema sanitarni čvor
5.
PP 6706
Zagreb
Ilica 154,
dvorišno
prizemlje
26,76
3. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3), poslovni prostor u dvorišnoj zgradi, površine 26,76 m2, koji dio je neodvojivo povezan s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine koji je jednako velik kao i dijelovi ostalih suvlasnika, izgrađen na k.č.br. 489/1, upisan u zk.ul.br. 171 k.o. Grad Zagreb, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu.
178.000,00
17.800,00
1.122,00
G
500,00
18.11.
2019.
 
13:00
-
13:30
- Nema
plinomjer
- Nema sanitarni čvor
6.
PP 1693
Zagreb
Masarykova 13,
podrum
118,19
17. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-17), poslovni prostor u podrumu ulične zgrade površine 118,19 čm, koji je neodvojivo povezan sa odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine koji je jednako velik kao i ostali dijelovi, izgrađen na k.č.br. 3297/1, upisan u zk.ul.br. 30636 k.o. Grad Zagreb, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu.
791.000,00
79.100,00
1.862,50
E
875,00
19.11.
2019.
 
09:30
-
10:00
- Nema plinomjer
- Nema sanitarni čvor
7.
PP 3124
Zagreb
Nova Ves 31,
ulično
prizemlje
15,55
3. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3),1.poslovni prostor koji se sastoji od jedne prostorije i sanitarnog čvora u prizemlju ulične zgrade, ukupne površine 15,55 m2, neodvojivo povezan sa odgovarajućim suvlasničkim dijelom nekretnine,  izgrađen na k.č.br. 1414, upisan u zk.ul.br. 2007 k.o. Grad Zagreb, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu.
109.000,00
10.900,00
1.122,00
E
500,00
19.11.
2019.
 
10:30
-
11:00
- Nema plinomjer
8.
PP 2956
Zagreb
Palmotićeva 43,
podrum
52,42
3. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3), poslovni prostor u podrumu površine 52,42 m2, neodvojivo povezan izgrađen na k.č.br. 2806/2, upisan u zk.ul.br. 11788 k.o. Grad Zagreb, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu.
230.000,00
23.000,00
1.110,00
D
812,50
19.11.
2019.
 
11:30
-
12:00
- Nema vodomjer
- Nema plinomjer
- Nema sanitarni čvor
9.
PP 1924
Zagreb
Primorska 21,
ulično
prizemlje
12,79
3. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3), poslovni prostor u prizemlju ulične zgrade koji se sastoji od jedne prostorije, ukupne površine 12,79 m2 neodvojivo povezan s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine, izgrađen na k.č.br. 3624, upisan u zk.ul.br. 14182 k.o. Grad Zagreb, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu.
188.000,00
18.800,00
1.110,00
D
750,00
20.11.
2019.
 
09:00
-
09:30
- Nema plinomjer
10.
PP 7003
Zagreb
Tvrtkova 4,
ulično
prizemlje
16,00
2. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2), poslovni prostor u prizemlju ulične zgrade, lijevo od ulaza, ukupne površine 16,00 čm, koji se sastoji od jedne prostorije i sanitarnog čvora, s kojima su neodvojivo povezani odgovarajući dijelovi cijele nekretnine koji su jednako veliki kao suvlasnički dijelovi ostalih suvlasnika, izgrađen na k.č.br. 7057, upisan u zk.ul.br. 6427 k.o. Centar, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu.
153.000,00
15.300,00
1.332,00
F
612,50
20.11.
2019.
 
10:00
-
10:30
 
11.
PP 187
Karlovac
Strossmayerov
trg 2,
dvorišno
prizemlje
43,00
11. Suvlasnički dio: 1/13 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-11), 1. Temeljem zapisnika broj Z-2976/08 upisuje se: - Poslovni prostor smješten u dvorišnom krilu zgrade, desno od kolnog ulaza, a koji se sastoji od dvije prostorije, ukupne površine 43,00 m2, sa pravom korištenja zajedničkog WC-a,  izgrađen na k.č.br. 1099, upisan u zk.ul.br. 2466, k.o. Karlovac II, Zemljišnoknjižni odjel Karlovac, Općinski građanski sud u Karlovcu.
115.000,00
11.500,00
2.100,00
C
750,00
20.11.
2019.
 
12:00
-
12:30
- Nema sanitarni čvor
- Nema plinomjer
12.
PP 3333
Osijek
J.J.
Strossmayera
40,
suteren
107,70
1.1 Poslovni prostor sa 107,70 m2, 1.1 Zgrada u Osijeku, J.J. Strossmayera 40, sagrađena na katastarskim česticama: 1389, upisan u knjigu položenih ugovora Osijek, br. poduloška: 21096 / zk.ul.br. 18051, Zemljišnoknjižni odjel Osijek, Općinskog suda u Osijeku.
118.700,00
11.870,00
1.275,00
D
800,00
02.12. 2019.
 
11:00
-
11:30
- Nema plinomjer
13.
PP 6934
Osijek
Ribarska 3,
podrum
125,05
10. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-9), Poslovni prostor površine 125,05 m2, izgrađen na k.č.br. 1425, upisan u zk.ul.br. 21648, k.o. Osijek, Zemljišnoknjižni odjel Osijek, Općinski građanski sud u Osijeku.
189.400,00
18.940,00
1.275,00
D
656,25
02.12.
2019.
 
11:30
-
12:00
- Nema plinomjer
- Nema sanitarni čvor
Osim kupoprodajne cijene kupac snosi i troškove procjene vrijednosti poslovnog prostora i izrade energetskog certifikata.

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:  11. prosinca 2019. do 10 sati.
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu državne imovine 11. prosinca 2019. u 10,00 sati.
Svi poslovni prostori se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
Kontakt informacije srijedom i petkom od 10-16 sati: tel: 01/6471-201
 
Cjeloviti tekst oglasa sa svim detaljima i uvjetima javnog poziva nalazi se na: www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da Ministarstvo državne imovine može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati dane podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.
 
Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaki pojedini poslovni prostor u zatvorenoj omotnici.
 
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je poslovni prostor u oglasu naveden uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU POSLOVNOG PROSTORA - NE OTVARATI».
 
Ponude se podnose u urudžbeni zapisnik Ministarstva državne imovine ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb do 11. prosinca 2019. do 10,00 sati.
 
Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude u Ministarstvu državne imovine.
 
Ponude zaprimljene u Ministarstvu državne imovine nakon 10,00 sati 11. prosinca 2019. smatraju se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu državne imovine 11. prosinca 2019. u 10,00 sati.
 
UVJETI NATJEČAJA
 
Svi poslovni prostori se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina.
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.
 
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu izraženu u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti veća od početne cijene i izražena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.

U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za isti poslovni prostor, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.
 
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.
 
Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 
Ministarstvo državne imovine zadržava pravo da odustane od prodaje poslovnog prostora u svako doba prije potpisivanja ugovora. U slučaju da Ministarstvo državne imovine odustane od prodaje poslovnog prostora izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
 
Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelj jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunat u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Ministarstvo državne imovine vratit će jamčevinu bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
 
Izabrani ponuditelj dužan je u roku od osam (8) dana od dostave kupoprodajnog ugovora isti potpisati i dostaviti Ministarstvu državne imovine. U suprotnom Ministarstvo državne imovine nije vezano odlukom o izboru najboljeg ponuditelja.
 
 
SADRŽAJ PONUDE
 
- u ponudi mora biti navedena kupoprodajna cijena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati
- podaci o podnositelju ponude (prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa)
- osobni identifikacijski broj (OIB),
- naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju njezinog neprihvaćanja
- domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana.
- domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice
- domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik
- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-49608-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku poslovnog prostora za koji se uplaćuje jamčevina
- izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 
Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti numerirana na način da je označen svaki broj stranice ponude i dokumentacije (npr.: 1/3, 2/3, 3/3) te mora biti uvezana u cjelinu na način da je ponuda s cjelokupnom dokumentacija prošivena i spojena sa vrpcom (npr. jamstvenikom). Ponude koje su zaprimljene, a nisu uvezane i numerirane na prethodno opisani način, smatrati će se nevaljanim te iste neće biti predmetom razmatranja.


Napomena:
Uvjeti natječaja izmijenjeni su u dijelu kojim je određeno da se najpovoljnijim ponuditeljem smatra ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti veća od početne cijene i izražena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.

 

Pisane vijesti