Djelomično poništenje javnog poziva za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostora 6/19

Slika /arhiva-midim/
Na temelju članka 6. stavka 8. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj: 125/11, 64/15 i 112/18) te Odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora Ministarstva državne imovine KLASA: 372-01/19-01/186, URBROJ: 536-03-01-02/01-19-01 od 14.lipnja 2019. godine, trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. objavljuje
 

DJELOMIČNO PONIŠTENJE  JAVNOG POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA  6/19

 
U Javnom pozivu za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostora 6/19, koji je dana 05. listopada 2019. godine objavljen u skraćenom obliku u Jutarnjem listu, a cjelovit tekst  na internetskim stranicama www.imovina.gov.hr, www.hr-nekretnine.hr  i www.hgk.hr, poništava se poslovni prostor: 
 
Red. broj Oznaka Adresa Površina m2 Položaj Početna mjesečna neto zakupnina (kn) Jamčevina (kn) Djelatnost Razred oznaka
energetskog
 certifikata
8. PP1413 ILICA 37, ZAGREB 33,64 prizemlje dvorišne zgrade 1.823,63 5.470,87 sve djelatnosti dopuštene sukladno propisima D/A


Ne prihvaća se niti jedna zaprimljena ponuda za zakup poslovnog prostora navedenog pod rednim brojem 8. Javnog poziva za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora 6/19, s obzirom na to da sukladno točki 5. Sadržaja ponude i opisanih uvjeta za podnošenje ponuda u objavljenom Javnom pozivu, zakupodavac do zaključenja ugovora o zakupu poslovnog prostora zadržava pravo izmjene odnosno poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično u svakoj njegovoj fazi i neprihvaćanja niti jedne ponude za zakup. Navedeno je iz razloga jer je u odnosu na površinu predmetnog poslovnog prostora, kao dio poslovnog prostora sveukupne površine 101,17 čm, upisanog u zk.ul. 19321 k.o. Grad Zagreb, koji se sastoji od više prostorija u prizemlju dvorišne zgrade, sukladno provedenom vještačenju utvrđeno da površina predmetnog poslovnog prostora iznosi 28,37 m2, a ne 33,64 m2 kako je to bilo navedeno u Javnom pozivu. Stoga će za predmetni poslovni prostor biti objavljen novi Javni poziv za podnošenje ponuda.

Pisane vijesti