Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju poslovnih prostora u vlasništvu RH 2/20

Slika /arhiva-midim//dokumenti/Natjecaji za kupnju nekretnina u vl RH/2020-2-PP/PP-2020-2.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:  3. rujna 2020. do 10 sati.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20

Na temelju odredbi čl. 40. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18) Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavljuje:
 

Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske 2/20

 
R.
br.
Oznaka Adresa Površina u m2 Opis
poslovnog prostora
Početna cijena u kunama Iznos jamčevine u kunama Troškovi procjene u kunama s PDV-om Energ.
certif.
Trošak izrade energ. certifi.
u kn s PDV-om
 
Vrijeme
pregleda
poslovnih prostora
 
 
Napomena
1. PP 1135 Zagreb,
Brozova 26, prizemlje
17,00 6. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-6) poslovni prostor u prizemlju površine 17,00 m2, izgrađen na zkč.br. 5050/5, upisan u zk.ul.br. 17498 k.o. Grad Zagreb, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu. 128.000,00 12.800,00 935,00 D 500,00 19.08.
2020.

10:00
-
10:30
 
- Nema sanitarni čvor
-Nema priključak za struju
-Nema plinomjer
-Nema vodomjer
2. PP 1264 Zagreb,
Gajeva ulica 20,
podrum
63,36 2. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2) poslovni prostor u podrumu ulične zgrade, površine 63,36 čm, koji dio je neodvojivo povezan s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine koji je jednako velik kao i ostali dijelovi, izgrađen na zkč.br. 2339, upisan u zk.ul.br. 5443 k.o. Centar, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu. 310.000,00 31.000,00 1.360,00 D 1.500,00  18.08.
2020.

10:00
-
10:30
 
 
 
- Nema sanitarni čvor
 
3. PP 7790 Zagreb,
Ilica 150/1, prizemlje
25,00 7. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-7) poslovni prostor u dvorišnoj zgradi, koji se sastoji od jedne prostorije u prizemlju, ukupne površine 25,00 m2, neodvojivo povezan s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine u A koji je jednako velik kao i ostali dijelovi, izgrađen na zkč.br. 487/1 i 487/5, upisan u zk.ul.br. 172 k.o. Grad Zagreb, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu. 171.000,00 17.100,00 875,00 G 600,00  18.08.
2020.

11:00
-
11:30
 
 
 
 
 
- Nema plinomjer
4. PP 359 Osijek, Trg bana Josipa Jelačića 10,
 ulično prizemlje
253,50 2. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2) Poslovni prostor sa 253,50 m2, izgrađen na zkč.br. 7714//1, upisan u zk.ul.br. 5066 k.o. Osijek, Zemljišnoknjižni odjel Osijek, Općinski sud u Osijeku. 938.000,00 93.800,00 1.750,00 E 1.500,00 20.08.
2020.

10:00
-
10:30
- Nema plinomjer
5. PP 1870 Rijeka, Ivana Grohovca 3,
V. kat
109,00 28. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-28) U naravi: poslovni prostor  broj  6 na petom katu  u ukupnoj  površini  od  109,00 m2; izgrađen na zkč.br. 106/1, upisan u zk.ul.br. 12581 k.o. Rijeka, Zemljišnoknjižni odjel Rijeka, Općinski sud u Rijeci. 990.000,00 99.000,00 1.437,50 B 1.000,00 19.08.
2020.

9:30
-
10:00
 
-
6. PP 2604 Samobor, Ulica Ivana Perkovca 18,
 ulično prizemlje
78,80 1. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1) poslovna prostorija površine 78,70 m2 u prizemlju kuće br. 18 u Perkovčevoj ulici- u dijelu koji je jednako velik kao i ostali suvlasnički dijelovi, izgrađen na zkč.br. 2902/1, upisan u zk.ul.br. 270 k.o. Samobor, Zemljišnoknjižni odjel Samobor, Općinski sud u Novom Zagrebu. 561.000,00 56.100,00 875,00 E 640,00  19.08.
2020.

12:00
-
12:30
 
 
    
-
7. PP3530 Split, Zagrebačka ulica 19,
ulično prizemlje
72,32 Poslovni prostor je izvanknjižno vlasništvo Republike Hrvatske u prizemlju stambeno – poslovne zgrade izgrađene na zkč.br. ZEM 9395/1, upisane u zk.ul.br. 1512 k.o. Split, Zemljišnoknjižni odjel Split, Općinski sud u Splitu, a odgovara kč.br. 12873/1, k.o. Split, upisane u posjedovni list 7086, k.o. Split. 1.090.000,00 109.000,00 4.375,00 D 1.125,00 17.08.
2020.

10:00
-
11:00
 
- Nema priključak za struju
- Nema plinomjer
- Nema vodomjer
8. PP6396 Rijeka, Portić 16,
 garaža
14,01 Garaža je izvanknjižno vlasništvo: garaža smještena u prizmelju zgrade, prva u nizu gledajući s desne strane, površine 14,01 m², izgrađena na z.k.č.br. 1721/22, KUĆA I DVORIŠTE, upisana u zk.ul.br. 1614 k.o. Zamet, Zemljišnoknjižni odjel Rijeka, Općinski sud u Rijeci 77.200,00 7.720,00 958,33 - - 19.08.
2020.

11:00
-
11:30
-
9. PP3339 Zagreb,
Božidara Magovca 3-15,
garaža
16,00 6. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-6) Garaža poz. 6 u razizemlju, površine 16,00 čm, izgrađena na zk.č,br. 1107/1, upisana u zk.ul.br. 896 k.o. Zaprudski Otok, Zemljišnoknjižni odjel Novi Zagreb, Općinski sud u Novom Zagrebu 73.600,00 7.360,00 362,50 - -  
 
 19.08.
2020.

11:00
-
11:30
-
10. PP3345 Zagreb,
Božidara Magovca 3-15,
garaža
16,00 35. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-35) Garaža poz. 35 u razizemlju, površine 16,00 čm., izgrađena na zk.č,br. 1107/1, upisana u zk.ul.br. 896 k.o. Zaprudski Otok, Zemljišnoknjižni odjel Novi Zagreb, Općinski sud u Novom Zagrebu 73.600,00 7.360,00 362,50 - -   19.08.
2020.

11:00
-
11:30
-
11. PP5809 Zagreb,
Božidara Magovca 3-15,
garaža
16,00 27. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-27) Garaža poz. 27 u razizemlju, površine 16,00 čm, izgrađena na zk.č,br. 1107/1, upisana u zk.ul.br. 896 k.o. Zaprudski Otok, Zemljišnoknjižni odjel Novi Zagreb, Općinski sud u Novom Zagrebu 73.600,00 7.360,00 362,50 - -  19.08.
2020.

11:00
-
11:30
-
 
Osim kupoprodajne cijene kupac snosi i troškove procjene vrijednosti poslovnog prostora i izrade energetskog certifikata.
 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:  3. rujna 2020. do 10 sati.
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, ulica Ivana Dežmana 10, 3. rujna 2020. u 10,00 sati.
Svi poslovni prostori se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
Kontakt informacije radnim danom od 9-16 sati: tel: 01 6448 887, 01 6473 096
 
Cjeloviti tekst oglasa sa svim detaljima i uvjetima javnog poziva nalazi se na: www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.
 
Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaki pojedini poslovni prostor u zatvorenoj omotnici.
 
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je poslovni prostor u oglasu naveden uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU POSLOVNOG PROSTORA - NE OTVARATI do 3. rujna 2020. do 10 sati.».
 
Ponude se podnose u urudžbeni zapisnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ili putem pošte na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb do 3. rujna 2020. do  10,00 sati.
 
Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
 
Ponude zaprimljene u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nakon 10,00 sati 3. rujna 2020. smatraju se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 3. rujna 2020. u 10,00 sati.
 
UVJETI NATJEČAJA
 
Svi poslovni prostori se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina.
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.
 
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti veća od početne cijene i izražena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.
 
U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za isti poslovni prostor, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.
 
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.
 
Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine zadržava pravo da odustane od prodaje poslovnog prostora u svako doba prije potpisivanja ugovora. U slučaju da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine odustane od prodaje poslovnog prostora izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
 
Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelj jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunat u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine vratit će jamčevinu bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
 
Izabrani ponuditelj dužan je u roku od osam (8) dana od dostave kupoprodajnog ugovora isti potpisati i dostaviti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. U suprotnom Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nije vezano odlukom o izboru najboljeg ponuditelja.
 
SADRŽAJ PONUDE
 
- u ponudi mora biti navedena kupoprodajna cijena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati
- podaci o podnositelju ponude (prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa)
- osobni identifikacijski broj (OIB),
- naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju njezinog neprihvaćanja
- domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana.
- domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice
- domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik
- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-49608-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku poslovnog prostora za koji se uplaćuje jamčevina
- izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 
Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti numerirana na način da je označen svaki broj stranice ponude i dokumentacije (npr.: 1/3, 2/3, 3/3) te mora biti uvezana u cjelinu na način da je ponuda s cjelokupnom dokumentacija prošivena i spojena sa vrpcom (npr. jamstvenikom). Ponude koje su zaprimljene, a nisu uvezane i numerirane na prethodno opisani način, smatrati će se nevaljanim te iste neće biti predmetom razmatranja.
 

Pisane vijesti