Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske 3/20

Slika /arhiva-midim//dokumenti/Natjecaji za kupnju nekretnina u vl RH/2020-03-PP-RH/PP-03_Gajeva.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 23. studenoga 2020. do 10 sati.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
 
Na temelju odredbi čl. 40. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18), vezano uz čl. 35. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20), Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavljuje:
 
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 3/20
 
 
R.
br.
Oznaka Adresa Površina
u m2
Opis poslovnog prostora Početna cijena u kunama Iznos jamčevine u kunama Troškovi procjene u kunama s PDV-om Energetski
certifikat
Trošak izrade energetskog certifikata u kunama s PDV-om Vrijeme pregleda poslovnih prostora Napomena
1. PP 1710 Zagreb,
Antuna Gustava Matoša 5,
dvorišno prizemlje
21,60 3. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3), poslovni prostor u prizemlju zgrade, površine 21,60 čm koji je neodvojivo povezan s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine, izgrađen na zkč.br. 26, upisan u zk.ul.br. 298 k.o. Grad Zagreb, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu. 120.000,00 12.000,00 1.421,25 F 625,00 04.11.2020.
09:30-10:00
Temeljem Rješenja Ministrastva kulture, od dana 28.5.2002. godine i Rješenja Ministarstva kulture od dana 06.11.2014.godine, zabilježeno je svojstvo kulturnog dobra te sukladno čl. 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN br. 152/14 i 90/18.) postoji pravo prvokupa Grada Zagreba.
 - Nema sanitarni čvor
-Nema priključak za struju
-Nema plinomjer
-Nema vodomjer
2. PP 1264 Zagreb,
Gajeva ulica 20,
podrum
63,36 2. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2) poslovni prostor u podrumu ulične zgrade, površine 63,36 čm, koji dio je neodvojivo povezan s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine koji je jednako velik kao i ostali dijelovi, izgrađen na zkč.br. 2339, upisan u zk.ul.br. 5443 k.o. Centar, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu. 231.000,00 23.100,00 1.421,25 D 1.500,00 04.11.2020.
10:30-11:00
- Nema sanitarni čvor
3. PP 3487 Zagreb,
Ilica 77 – Kačićeva 1,
podrum i potkrovlje
29,54 3. Suvlasnički dio: 2697/100000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-9), skladišni prostor P3 u podrumu podne površine 23,00 m2 kojem pripada ostava oznake 4 u potkrovlju podne površine 6,54 m2, izgrađen na zkč.br. 1981, upisan u zk.ul.br. 5396 k.o. Centar, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu. 84.000,00 8.400,00 1.332,00 E 612,50 04.11.2020.
11:30-12:00
- Nema sanitarni čvor
-Nema priključak za struju
-Nema plinomjer
-Nema vodomjer
4. PP 1574 Zagreb,
Kraljevec 11,
ulično prizemlje
135,64 3. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3), Poslovni prostor u prizemlju ulične zgrade koji se sastoji od deset prostorija ukupne površine 135,64 čm    zgrada u Kraljevcu br. 11 i dvorište sa 168,8 čhv ili 607 čm  koji je jednako velik kao i ostali suvlasnički dijelovi, izgrađen na zkč.br. 8585/14, upisan u zk.ul.br. 12297 k.o. Grad Zagreb, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu. 500.000,00 50.000,00 2.125,00 E 1.500,00 05.11.2020.
09:30-10:00
-Nema plinomjer
5. PP 1723 Zagreb,
Medvedgradska ulica 24,
ulično prizemlje
41,95 7. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-7), poslovni prostor u prizemlju  ulične  zgrade ukupne površine 41,95 m2 povezan s odgovarajućem suvlasničkim dijelom cijele nekretnine  u A koji je jednako velik kao i ostali suvlasnički dijelovi, izgrađen na zkč.br. 1400/3, upisan u zk.ul.br. 9294 k.o. Grad Zagreb, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu. 591.000,00 59.100,00 875,00 F 512,50 04.11.2020.
13:30-14:00
 
-Nema plinomjer
 
6. PP 1924 Zagreb,
Primorska ulica 21,
ulično prizemlje
12,79 3. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3), poslovni prostor u prizemlju ulične zgrade koji se sastoji od jedne prostorije, ukupne površine 12,79 m2 neodovjio povezan s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine, izgrađen na zkč.br. 3624, upisan u zk.ul.br. 14182 k.o. Grad Zagreb, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu. 136.000,00 13.600,00 1.421,25 D 750,00 05.11.2020.
10:30-11:00
-Nema plinomjer
7. PP 2275 Zagreb,
Ulica kralja Zvonimira 73,
ulično prizemlje
24,00 7. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-7), poslovni prostor u uličnom prizemlju zgrade  površine 24 m2, koji je neodvojivo povezan s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine, izgrađen na zkč.br. 6700, upisan u zk.ul.br. 6648 k.o. Centar, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu. 217.000,00 21.700,00 875,00 G 625,00 05.11.2020.
13:00-13:30
-Nema plinomjer
8. PP 7435
 
STAN 6955
Rijeka,
Creska 2,
prizemlje
223,26 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2), Poslovni prostor u prizemlju zgrade, koji se sastoji od šest prostorija i WC-a, ukupne površine 162 m2 i ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1), Stan označen brojem 2, u prizemlju zgrade, koji se sastoji od tri sobe, kuhinje, kupaonice sa WC-om, predsoblja i degažmana, ukupne površine 61,26 m2, zajedno s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine izgrađeni na zkč.br. ZGR 195/1, upisani u zk.ul.br. 951 k.o. Zamet, Zemljišnoknjižni odjel Rijeka, Općinski sud u Rijeci. 833.000,00 83.300,00 2.500,00 C/C 2.125,00 10.11.2020. 11:00-11:30 Poslovni prostor i stan se prodaju zajedno jer prestavljaju jedinstvenu cjelinu
 
-Nema plinomjer
 
 
9.
 
PP3025
Zagreb,
Grškovićeva 14, garažno mjesto u zajedničkoj prizemnoj garaži
14,00 3. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3), poslovni prostor - garažno mjesto u zajedničkoj garaži, površine 14,00 m2, koji je neodvojivo povezan sa suvlasničkim dijelom cijele nekretnine koji je jednako velik kao i ostali suvlasnički dijelovi, izgrađen na zk.č.br. 1499 k.o. Grad Zagreb, upisan u zk.ul.br. 2109 k.o. Grad Zagreb, zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu. 72.500,00 7.250,00 875,00     27.10.2020.
10:30-11:00
 
10. PP7994 Zagreb,
Hegedušićeva 14,
garaža
22,00 25. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-25), garaža, površine 22 m2, Hegedušićeva 14, koji je neodvojivo povezan sa odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine koji je jednako velik kao i ostali dijelovi, izgrađena na zk.č.br. 7705/675 k.o. Grad Zagreb, upisan u zk.ul.br. 223143 k.o. Grad Zagreb, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu. 53.900,00 5.390,00 875,00     28.10.2020.
10:30-11:00
 
11. PP5799 Zagreb,
Ulica Božidara Magovca 3-15, garaža
16,00 1. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1), Garaža poz. 1 u razizemlju, površine 16,00 čm., izgrađena na zk.č,br. 1107/1, upisana u zk.ul.br. 896 k.o. Zaprudski Otok, Zemljišnoknjižni odjel Novi Zagreb, Općinski sud u Novom Zagrebu. 67.700,00 6.770,00 362,50     29.10.2020. 10:30-11:00  
12. PP2325 Zagreb,
Prilaz Gjure Deželića 79/1,
garaža
14,42 ZK tijelo I - 8. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-8) poslovni prostor - garaža, koja se nalazi u dvorišnoj zgradi lijevo, treća od ulaza u dvorište, ukupne korisne površine 14,42 m2, neodvojivo povezan s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine, izgrađena na zk.č.br. 5158/5, upisana u zk.ul.br. 10190 k.o. Grad Zagreb, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu. 79.600,00 7.960,00 875,00     27.10.2020. 15:00-15:30  
13. PP6450 Rijeka,
Fužinska 32,
garaža
21,77 1. Suvlasnički dio: 9/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1), Garaža br. 8 nalazi se sa južne strane etaže na površini od 21,77 m², izgrađena na zk.č.br. 1309/1, upisana u zk.ul.br. 2932 k.o. Drenova, Zemljišnoknjižni odjel Rijeka, Općinski sud u Rijeci. 113.000,00 11.300,00 495,83     10.11.2020.  9:30-10:00  
14. PP6451 Rijeka,
Fužinska 34,
garaža
17,39 2. Suvlasnički dio: 7/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2), Garaža br. 10 nalazi se na južnoj strani etaže sa površinom od 17,39 m², izgrađena na z.k.č.br. 1309/1, upisana u zk.ul.br. 2932 k.o. Drenova, Zemljišnoknjižni odjel Rijeka, Općinski sud u Rijeci. 90.100,00 9.010,00 495,83     10.11.2020.  9:30-10:00  
 
Osim kupoprodajne cijene kupac snosi i troškove procjene vrijednosti poslovnog prostora i izrade energetskog certifikata.
 
  
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 23. studenoga 2020. do 10 sati.
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10, 23. studenoga 2020. u 10,00 sati.
Svi poslovni prostori se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
Kontakt informacije radnim danom od 9-15,30; tel: 01 6448 887, 01 6473 096
 
Cjeloviti tekst oglasa sa svim detaljima i uvjetima javnog poziva nalazi se na: www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.
 
Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaki pojedini poslovni prostor u zatvorenoj omotnici.
 
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je poslovni prostor u oglasu naveden uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU POSLOVNOG PROSTORA - NE OTVARATI do 23. studenoga 2020. do 10 sati.».
 
Ponude se podnose u urudžbeni zapisnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ili putem pošte na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb do 23. studenoga 2020. do  10,00 sati.
 
Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
 
Ponude zaprimljene u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nakon 10,00 sati 23. studenoga 2020. smatraju se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 23. studenoga 2020. u 10,00 sati.
 
UVJETI NATJEČAJA
 
Svi poslovni prostori se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina.
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.
 
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti veća od početne cijene i izražena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.
 
U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za isti poslovni prostor, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.
 
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.
 
Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine zadržava pravo da odustane od prodaje poslovnog prostora u svako doba prije potpisivanja ugovora. U slučaju da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine odustane od prodaje poslovnog prostora izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
 
Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelj jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunat u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine vratit će jamčevinu bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
 
Izabrani ponuditelj dužan je u roku od osam (8) dana od dostave kupoprodajnog ugovora isti potpisati i dostaviti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. U suprotnom Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nije vezano odlukom o izboru najboljeg ponuditelja.
 
SADRŽAJ PONUDE
 
- u ponudi mora biti navedena kupoprodajna cijena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati
- podaci o podnositelju ponude (prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa)
- osobni identifikacijski broj (OIB),
- naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju njezinog neprihvaćanja
- domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana.
- domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice
- domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik
- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-49608-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku poslovnog prostora za koji se uplaćuje jamčevina
- izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda te izjavu o korištenju, prikupljanju i obradi osobnih podataka u svrhu razmatranja ponuda i javne objave rezultata natječaja.
 
Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti numerirana na način da je označen svaki broj stranice ponude i dokumentacije (npr.: 1/3, 2/3, 3/3) te mora biti uvezana u cjelinu na način da je ponuda s cjelokupnom dokumentacija prošivena i spojena sa vrpcom (npr. jamstvenikom). Ponude koje su zaprimljene, a nisu uvezane i numerirane na prethodno opisani način, smatrati će se nevaljanim te iste neće biti predmetom razmatranja.

Pisane vijesti