Program energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za razdoblje do 2030. godine

​Cilj Programa energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za razdoblje do 2030. godine je pokretanje sveobuhvatne energetske obnove osiguravajući zaštitu i očuvanje kulturne baštine i time unaprijediti takve zgrade koje su nacionalni simboli i simboli u vizurama gradova. Naime, prema dosadašnjim programima zgrade sa statusom kulturnog dobra, uglavnom nisu mogle ispuniti visoke kriterije uštede energije zbog svojih specifičnosti i mjera zaštite konzervatora, te iz tih razloga nisu mogle biti energetski obnovljene.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2021. donijela Odluku o donošenju Programa energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za razdoblje do 2030. godine, koja je objavljena u "Narodnim novinama" broj 143/2021.