Donesen Program razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima

Slika /slike/Ministar/IMG_4659_image-4.JPG

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Program razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje 2021. do 2030. godine s ciljem uspostave održivih, otpornih, sigurnih i za život ugodnih i uređenih gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Program se donosi temeljem Zakona o gradnji i doprinosi provedbi Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske, temeljnog državnog dokumenta za usmjeravanje razvoja u prostoru te postizanju strateškog cilja Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost u razvojnom smjeru Zelena i digitalna tranzicija Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine. Njime će se stvoriti preduvjeti za bolju kvalitetu života i zdravlja ljudi i dati doprinos održivom društvenom, gospodarskom i prostornom razvoju.
 
Najznačajniji očekivani učinci provedbe Programa su:
 • poticanje zelenih investicija
 • otvaranje novih radnih mjesta i osnivanje novih tvrtki za potrebe izgradnje i održavanja zelene infrastrukture te proizvodnju i prodaju građevinskih i bioloških materijala
 • ostvarivanje ušteda u potrošnji energije uz smanjenje izdataka građana za energiju
 • smanjenje efekta toplinskih otoka i temperature u gradovima
 • prilagođavanje klimatskim promjenama kao i ublažavanje posljedice tih promjena
 • smanjenje emisije stakleničkih plinova te očuvanje i obnavljanje kvalitete zraka, vode i tla
 • poboljšanje kvalitete urbanih područja preobrazbom napuštenih, nedovoljno korištenih i zapuštenih zemljišta
 • poboljšanje kvaliteta života i uvjeta stanovanja u gradovima
 • poboljšanje zdravlja ljudi i smanjenje ulaganja za liječenje bolesti
 • proizvodnja hrane u urbanim vrtovima, staklenicima i zimskim vrtovima
 • poboljšanje stanja i povećanje tržišne vrijednosti nekretnina
 • poboljšanje kvalitete prostora i zgrada društvenog standarda
 • povećanje svijesti o važnosti zelene infrastrukture. 
 
Provedba Programa sufinancirati će se iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u novom financijskom razdoblju 2021. - 2027. godine te iz Mehanizma za oporavak i otpornost putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., u svrhu postizanja ciljeva te realizaciju mjera, aktivnosti i projekata predviđenih Programom.
 

Pisane vijesti | Informacija | Energetska učinkovitost