Valentina Buljubašić

Ovlaštena za obavljanje poslova ravnateljice Uprave za graditeljstvo i obnovu
Savska cesta 41, Zagreb
Tel: 01/3782-123
 

OBRAZOVANJE

 • 2002. - 2009. – Pravni Fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, sveučilišni diplomski studij prava
 • 1998. - 2002. - Gimnazija u Požegi, opći smjer 

PROFESIONALNA KARIJERA

 • od 2. lipnja 2023. – ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za graditeljstvo i obnovu 
 • siječanj 2023. – lipanj 2023. – načelnica Sektora za planiranje ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine
 • lipanj 2022. – siječanj 2023. -  voditeljica Službe za normativne akte i uredsko poslovanje, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
 • prosinac 2020. – travanj 2022. - načelnica Sektora za provođenje mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine
 • ožujak 2018. – prosinac 2020. viša stručna savjetnica, od siječnja 2020. voditeljica Odjela za provedbu projekata, Sektor za integrirane programe depriviranih područja, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
 • travanj 2017. – veljača 2018. – viša upravna savjetnica u Odjelu za žalbe, Službi za žalbe i zastupanje, Sektor za pravne poslove, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
 • ožujak 2014. – ožujak 2017. - viša stručna suradnica u Upravnom odjelu za graditeljstvo i prostorno uređenje, Ispostava Nova Gradiška, Brodsko – posavska županija
 • svibanj 2013. –  veljača 2014. – tajnica škole u Osnovnoj školi, Okučani
 • siječanj 2013. – travanj 2013. – nastavnica Osnova trgovačkog prava, Elektrotehnička i ekonomska škola Nova Gradiška
 • studeni 2010. – listopad 2011. - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnom odjelu za pravne i opće poslove i lokalnu samoupravu, Grad Nova Gradiška

  STRUČNO USAVRŠAVANJE

 • 2012. - položen državni stručni ispit 

 • 2018. – 2019. -  stručno usavršavanje u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.:

  • Javna nabava za tijela u sustavu ESI fondova
  • Općenito o dokumentaciji o nabavi, kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, dokazi sposobnosti i nadzor nad provedbom ZJN-a
  • Uvod u Europske strukturne i investicijske fondove i sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava: Pravni i institucionalni okvir – uloge i odgovornosti tijela
  • Odabir projekata i izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Postupci dodjele bespovratnih sredstava
  • Provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Nepravilnosti i prijevare
  • Provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Plaćanja i povrati
 

STRANI JEZICI

 • engleski

OSTALO

 • 2022. – dobitnica povelje „Ivančica“ za izuzetan doprinos u aktivnostima na provođenju profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom