Kabinet ministra

Ulica Republike Austrije 14, 10 000 Zagreb
 
Tajnica Kabineta ministra: Tajana Huzak

E-pošta: ministar@mpgi.hr