Hrvoje Ćosić

Ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za financije, javnu nabavu i strateško planiranje
Slavonska avenija 4, Zagreb
tel: 01 6458 123


OBRAZOVANJE

 • 1994. - 1998. - Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer financije, dipl.oecc
 • 1990. - 1994. - Opća gimnazija dr. Mate Ujević, Imotski 


PROFESIONALNA KARIJERA

 • od 30. ožujka 2023. - v.d. ravnatelja Uprave za financije, javnu nabavu i strateško planiranje u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
 • 2020. - načelnik Sektora financija u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
 • 2016. - 2020. -  načelnik Sektora za financijsko upravljanje, računovodstvo i javnu nabavu u Ministarstvu državne imovine
 • 2015. - 2016. - voditelj Odjela plana, analize, financija, javne nabave i informatičke podrške, a zatim voditelj Službe za financijsko upravljanje, nabavu i informatičku podršku u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom
 • 1999. - 2015. - privatni sektor bankarstvo (pripravnik, stručni suradnik, voditelj Sektora kunskog platnog prometa, zamjenik direktora Sektor riznice, direktor Sektora investicijskog bankarstva, član Uprave)


STRUČNO USAVRŠAVANJE

 • 2015. – položen državni stručni ispit
 • 2012. – stručno usavršavanje za sve module sustava SWIFT
 • 2008. - položen stručni ispit za ovlaštenog investicijskog savjetnika (HANFA) 


STRANI JEZICI

 • engleski