Tipski projekt

Tipski projekt je projekt koji sadrži sve elemente propisane za sadržaj glavnog projekta bez definiranja uvjeta gradnje na određenoj lokaciji i za koji je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izdalo Rješenje o tipskom projektu. 

Iako se u praksi često susrećemo s izrazom „tipske građevine“, Zakonom o gradnji propisano je da se pod pojmom „tipski projekt“ (pa tako i tipska građevina) smatra samo onaj za koji je Ministarstvo izdalo Rješenje o tipskom projektu.

Tipski projekt + Rješenje o tipskom projektu = valjani tipski projekt

Prednost tipskog projekta je da se jednom u projektu definira građevina ili njezin dio koji se zatim mogu postavljati (izvoditi) više puta na raznim lokacijama, a da se kasnije dodatno određuju samo dijelovi građevine koji ovise o konkretnoj lokaciji.

Ministarstvo je izradilo Vodič za izradu tipskog projekta putem kojeg se možete informirati o izradi i sadržaju tipskog projekta, predaji zahtjeva za izdavanje Rješenja o tipskom projektu, potvrdi i valjanosti tipskog projekta, propisima, najčešćim primjerima tipskih projekata te ostalim korisnim informacijama vezanim uz ovu stručnu temu. 
 


Dodatne informacije: