Obavljanje djelatnosti građenja u Republici Hrvatskoj

Donošenjem Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine" broj 78/15., 118/18.) u srpnju 2015. godine, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja prestalo je izdavati suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja pravnim osobama u Republici Hrvatskoj. Budući da se prema tom Zakonu izvođačima više ne izdaje suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja te da je istim Zakonom stavljen van snage Pravilnik o suglasnostima za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja („Narodne novine" broj 43/09.), u postupcima javne nabave više nije moguće tražiti suglasnost kao jedan od uvjeta prilikom odabira izvođača.

STRANE PRAVNE OSOBE koje obavljaju djelatnost prostornog uređenja i gradnje u Republici Hrvatskoj informacije mogu pronaći ovdje.

Za sva dodatna pitanja molimo obratite se srijedom u vremenu od 09:00 do 15:00 sati na broj: 01/ 3782-123.