Ustrojstvo

Hrvatski sabor donio je na sjednici 17. veljače 2023. Zakon o izmjenama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave ("Narodne novine" broj 21/23) kojim je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine preuzelo poslove, prava i obveze Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, kao i državne službenike i namještenike zatečenih na obavljanju preuzetih poslova, a Ministarstvo financija preuzelo je poslove prava i obveze Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u dijelu koji se odnosi na ostvarivanje vlasničke politike u pravnim osobama od posebnog interesa za državu, kao i državne službenike i namještenike.

Zakonom o o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 
21/23) Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine preuzelo je poslove, radnike, imovinu, opremu, elektroničke očevidnike i informacijske sustave, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze, pismohranu i drugu dokumentaciju Fonda za obnovu.

Vlada je na sjednici održanoj 9. ožujka 2023. 
donijela Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ("Narodne novine" broj 28/23) kojom se uređuje unutarnje ustrojstvo Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, nazivi i djelokrug upravnih organizacija i ustrojstvenih jedinica, način upravljanja, okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika, način planiranja poslova, radno i uredovno vrijeme, kao i druga pitanja od osobitog značaja za rad Ministarstva. Uredba je stupila na snagu 11. ožujka 2023. godine. Danom stupanja na snagu Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ("Narodne novine", broj 131/21.).