Financiranje najma zamjenskog smještaja

Vlada je 2. veljače 2023. izmijenila Odluku o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima, koja se na području Banovine sada proširuje i na one sugrađane čiji domovi imaju žutu naljepnicu oštećenja, a žive u kontejnerima.

Točnije, Odlukom Vlade omogućuje se financiranje najamnine građanima čije su nekretnine označene kao PN1 (privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled) i PN2 (privremeno neuporabljivo- potrebne hitne mjere intervencije), N1 (neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja) i N2 (neuporabljivo – zbog oštećenja) te stoga nisu podobne za stanovanje, a smješteni su u mobilne stambene jedinice na području Sisačko-moslavačke županije (u kontejnerskim naseljima ili u mobilnim stambenim jedinicama uz svoje kuće).

Također, pošto se pokazala potreba za produžetkom roka financiranja najamnine građanima koji su već ostvarili ta prava, ovom odlukom to financiranje je produženo do završetka obnove njihovih domova, odnosno do ostvarenja drugog odgovarajućeg smještaja. 

Da bi se ostvarilo pravo na financiranje najamnine potrebno se prijaviti na javni poziv Ministarstva. 

Financiranje najamnine vršit će se isključivo temeljem sklopljenih ugovora o najmu koji su prijavljeni Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

Podsjetimo, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine dosad je raspisalo pet javnih poziva za financiranje najamnine osobama čiiji su objekti stradali u potresima po kojima je dosad zbrinuto 1.506 osoba. Za tu je namjenu isplaćeno 9,1 milijuna eura, od čega 5,1 milijuna eura za sufinanciranje najma građanima i kućanstvima te 4 milijuna eura za financiranje troškova smještaja za 192 osobe u Hostelu Arena.

Građani se u slučaju bilo kakvih pitanja mogu obratiti, svakim radnim danom od 8:30 do 12:30 sati, na telefon: 01/6448-900 ili putem e-pošte: financiranje.najamnine@mpgi.hr