Financiranje najma zamjenskog smještaja

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine dosad je raspisalo pet javnih poziva za financiranje najamnine osobama čiiji su objekti stradali u potresima. Prvi javni poziv raspisan je u svibnju 2020. godine, dok su 2021. godine raspisna tri poziva i to u ožujku, srpnju i listopadu, a prijave na posljednji peti po redu poziv Ministarstva bile su moguće od 8. siječnja 2022. do 17. lipnja 2022. godine.

Ističemo kako je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 27. travnja 2022. godine donijela Odluku kojom se financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima produžuje do 15. svibnja 2023. godine. Građani kojima su rješenja o financiranju najamnine izdana temeljem ranijih odluka Vlade, ne moraju podnositi nove zahtjeve za financiranje najamnine već će im nova rješenja o pravu na financiranje najamnine biti izdana po službenoj dužnosti od strane Ministarstva.    

Mjeru privremenog smještaja trenutno koriste 1.438 osobe.  Za sufinanciranje privremenog smještaja do 13. lipnja 2022. godine isplaćeno je ukupno 48,53 milijuna kuna, od čega 26,74 milijuna kuna za sufinanciranje najma građanima i kućanstvima te 21,79 milijuna kuna za financiranje troškova smještaja u Hostelu Arena.  

Građani se u slučaju bilo kakvih pitanja mogu obratiti, svakim radnim danom od 8:30 do 12:30 sati, na telefon: 01/6448-900 ili putem e-pošte: financiranje.najamnine@mpgi.hr