Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada

Gradnja bez dozvole trajno devastira prostor i predstavlja gubitak za cijelu zajednicu. Legalna gradnja povećava sigurnost i vrijednost vaše nekretnine te omogućava kvalitetno prostorno planiranje naselja a samo legalnom gradnjom možete aplicirati za bespovratna sredstva iz EU fondova

Građani koji su sagradili građevinu bez valjanih dozvola za gradnju mogli su zahtjev za ozakonjenje te građevine, sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, predati u nadležni upravni odjel koji obavlja poslove prostornog uređenja i gradnje na području na kojem se građevina nalazi. Građani koji zahtjev za ozakonjenje nisu uspjeli predati na vrijeme, odnosno do 30. lipnja 2018. do kada je bio zakonski rok za podnošenje zahtjeva, nadležnom upravnom odjelu mogu se obratiti radi provjere mogućnosti reguliranja statusa građevine prema Zakonu o gradnji.

Nadležni upravni odjeli

Detaljnije o postupku legalizacije pročitajte na ovdje.

Podatke o broju riješenih predmeta po županijama i gradovima možete provjeriti u Registru broja riješenih zahtjeva
 

Pravo na žalbu

Ukoliko ste podnositelj zahtjeva a imate eventualne nedoumice vezane za postupak ozakonjenja obratite se u nadležni ured kojem ste podnijeli zahtjev. Ukoliko rješenje kojim se okončava postupak ne bude u skladu s Vašim očekivanjima imate pravo podnijeti žalbu na to rješenje Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.


Dodatne informacije:

  • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
  • Zakon o gradnji (Narodne novine broj 153/13., 20/17.)
  • Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (Narodne novine broj 98/12