Istaknute teme

Obnova zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije
Informacije o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije
Obnova zgrada oštećenih potresom na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije
Informacije o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije
Financijska sredstva za obnovu potresom pogođenih područja
Obnova, osim što je stručno kompleksna i podrazumijeva interdisciplinaran pristup, bit će i izuzetno financijski zahtjevna.
Subvencioniranje stambenih kredita
Subvencija za stambeni kredit traje pet godina i povećava se za po dvije godine za svako novorođeno dijete. 
Stambeno zbrinjavanje (POS, sanacija)
Programi stambenog zbrinjavanja pokrenuti s ciljem da se građanima omogući rješavanje stambenog pitanja po uvjetima znatno povoljnijim od tržišnih.
Europski strukturni i investicijski fondovi
U financijskom razdoblju 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je iz ESI fondova na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura.
Energetska učinkovitost
Smanjenje emisija ugljičnog dioksida i povećanje energetske učinkovitosti strateški su prioriteti Europske unije.
Energetska obnova zgrada
Energetskom obnovom smanjuje se potrošnja energenata te se povećava ugodnost boravka i rada u zgradama. 
Energetsko certificiranje zgrada
Energetsko certificiranje je skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata.
ISPU i razvoj e-usluga
Na jednom mjestu dostupni podaci o korištenju prostora putem važećih prostornih planova i izdanih dozvola
Procjena vrijednosti nekretnina
Procjena vrijednosti nekretnina postupak je tržišnog vrednovanja kojeg vrše ovlaštene osobe - stalni sudski vještaci i stalni sudski procjenitelji.
Komunalno gospodarstvo
Komunalno gospodarstvo cjelovit je sustav obavljanja komunalnih djelatnosti, građenja i održavanja komunalne infrastrukture i komunalnog reda.
Povelja o dekarbonizaciji zgrada
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja podržava EU viziju dekarbonizacije zgrada do 2050. godine
Zaštićeni najmoprimci
Rješava se problem star 20 godina i postiže ravnoteža između suprotstavljenih interesa najmodavaca i najmoprimaca.
Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada
Gradnja bez dozvole trajno devastira prostor i predstavlja gubitak za cijelu zajednicu.
Državni plan prostornog razvoja kao temeljni prostorni plan RH
Postupak izrade i donošenja Državnog plana prostornog razvoja.
Sufinanciranje komunalnih projekata
Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina u 2019. godini
Sanacija klizišta
Ministarstvo je prepoznalo problem klizišta te intenzivno provodi aktivnosti u cilju sanacije i sprječavanja štetnih posljedica klizišta