Zavod za prostorni razvoj

  • Ravnatelj zavoda Bojan Linardić

tel:  01 3712 719
fax: 01 3712 872
e-pošta: zavod@mpgi.hr 
 

  • Sektor za dokumente prostornog uređenja državne razine, načelnik sektora Držislav Dobrinić

tel:  01 3782 469

  • Sektor za prostorna istraživanja, održivi prostorni razvoj i praćenje stanja u prostoru, načelnica sektora Sunčana Habrun

tel:  01 3712 708

  • Sektor za prostorne podatke, kartografiku i geoinformatičku podršku, načelnik sektora Ivan Landek

tel:  01 3782 157OBAVIJEST: 

Temeljem odredbe članka 41. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su dostaviti Zavodu za prostorni razvoj izvješće o stanju u prostoru u elektroničkom obliku u roku od petnaest dana od objave u službenom glasniku.
 
Izvješća se dostavljaju na adresu elektroničke pošte: izvjesce-o-stanju-u-prostoru@mpgi.hr.