Zavod za prostorni razvoj

  • Ravnatelj zavoda Bojan Linardić

tel:  01 3712 719
fax: 01 3712 872
e-pošta: zavod@mpgi.hr 
 

  • Sektor za dokumente prostornog uređenja državne razine, načelnik sektora Držislav Dobrinić

tel:  01 3782 469
fax: 01 3712 872

  • Sektor za prostorna istraživanja, održivi prostorni razvoj i praćenje stanja u prostoru, načelnica sektora Sunčana Habrun

tel:  01 3712 708
fax: 01 3712 872


OBAVIJEST: 

Temeljem odredbe članka 41. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su dostaviti Zavodu za prostorni razvoj izvješće o stanju u prostoru u elektroničkom obliku u roku od petnaest dana od objave u službenom glasniku.
 
Izvješća se dostavljaju na adresu elektroničke pošte: izvjesce-o-stanju-u-prostoru@mpgi.hr.