Strategije, planovi i izvješća

Dokument

Godišnji plan upravljanja državnom imovinom za 2020. godinu

PDF, 1562kb, 20 stranica, Strategijski i planski dokumenti

Sadržaj

Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2020. godinu usvojen je 13.veljače 2020. godine na 206. sjednici Vlade RH. Sukladno odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, br.52/2018.), isti se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Ministarstva.
 
Godišnji plan upravljanja državnom imovinom za 2020. godinu (Narodne novine, br. 18/2020) je dokument u kojem se putem mjera, projekta i aktivnosti precizno razrađuju elementi strateškog planiranja postavljeni u Strategiji upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. – 2025., odnosno strateški cilj održivo, ekonomično i transparentno upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, i s njime povezanih sedam posebnih ciljeva.
Pored razrade posebnih ciljeva definiranih Strategijom za sve predložene mjere, aktivnosti i projekte u Godišnjem planu upravljanja državnom imovinom za 2020. godinu definirali su se I pokazatelji rezultata, mjerne jedinice za pokazatelje rezultata te polazne i ciljne vrijednosti mjernih jedinica, a sve u svrhu transparentnog praćenja provedbe posebnih mjera i aktivnosti.
Objava

20.02.2020.