Strategije, planovi i izvješća

Dokument

Prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu RH za 2016. godinu

PDF, 3478kb, 344 stranica, Strategijski i planski dokumenti

Sadržaj

Sukladno članku 12. stavku 2. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 94/13 i 18/16), Vlada Republike Hrvatske na prijedlog DUUDI-ja donosi Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, za razdoblje od godine dana, najkasnije do 31. listopada tekuće godine za sljedeću godinu. DUUDI je u predviđenom zakonskom roku izradio Prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2016. godinu te ga je uputio Vladi RH. Prijedlog Plana raspravljan je na radnim tijelima Vlade Republike Hrvatske - stručnim radnim skupinama i koordinacijama u listopadu 2015. godine te svibnju i lipnju 2016. godine. Iako je odgođeno donošenje Plana upravljanja 2016. iz objektivnih razloga (političke odluke i prioriteti izvan korisnika proračuna - Hrvatski sabor i Vlada RH), definirane smjernice u navedenom dokumentu, usuglašene sa zaprimljenim mišljenjima nadležnih tijela i primjedbama zainteresirane javnosti, operativno se provode u DUUDI-ju, Centru za restrukturiranje i prodaju (CERP) i društvu Državne nekretnine d.o.o. od siječnja 2016. godine. Prijedlog Plana  dostupan na linku u nastavku akceptira dakle i najnovije izmjene i aktualnosti upravljačke politike nastale razdoblju od listopada 2015. do svibnja 2016.godine. 
Objava

22.07.2016.