Strategije, planovi i izvješća

Sadržaj

Ministarstvo državne imovine je izradilo i Ministarstvu financija te Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dostavilo Polugodišnji izvještaj o provedbi posebnih ciljeva, načina ostvarenja i reformskih mjera iz Strateškog plana Ministarstva državne imovine za razdoblje 2019. – 2021. Polugodišnji izvještaj u nastavku odnosi se na prvo polugodište 2019. godine. Obveza izrade polugodišnjih izvještaja za ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije u skladu je s rokovima za izvještavanje o izvršenju proračuna.
Objava

25.07.2019.