Strategije, planovi i izvješća

Sadržaj

Ministarstvo državne imovine je izradilo i Ministarstvu financija te Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dostavilo Polugodišnji izvještaj o provedbi načina ostvarenja i reformskih mjera iz Strateškog plana Ministarstva državne imovine za razdoblje 2020. – 2022. Polugodišnji izvještaj odnosi se na prvo polugodište 2020. godine. Obveza izrade polugodišnjih izvještaja za ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije u skladu je s rokovima za izvještavanje o izvršenju proračuna.
Objava

17.07.2020.